Return to Video

Подобни триъгълници

 • 0:01 - 0:02
  Здравейте.
 • 0:02 - 0:06
  Сега ще ви запозная с понятието подобни триъгълници.
 • 0:06 - 0:07
  Нека го запиша.
 • 0:07 - 0:14
  Та, какво означава подобно, във всекидневния живот?
 • 0:16 - 0:27
  Ами, ако две неща са подобни, те са горе-долу еднакви, но
 • 0:29 - 0:33
  не са едно и също, защото тогава биха били идентични.
 • 0:33 - 0:35
  Това е също така и с подобните триъгълници.
 • 0:35 - 0:41
  Та, подобни триъгълници са два триъгълника
 • 0:41 - 0:42
  с еднакви ъгли.
 • 0:42 - 0:50
  Например, нека ви начертая два подобни триъгълника.
 • 0:57 - 1:00
  Ще се опитам да ги направя горе-долу еднакви,
 • 1:00 - 1:02
  защото трябва да изглеждат еднакво, но може би
 • 1:02 - 1:05
  да са различни по големина.
 • 1:05 - 1:12
  Така че, това е един и ще начертая ещо един точно тук.
 • 1:12 - 1:14
  Ще го начертая малко по-малък, за да ви покажа, че
 • 1:14 - 1:17
  не са задължително еднакви по големина,
 • 1:17 - 1:20
  просто са еднакви по форма.
 • 1:20 - 1:22
  Един начин по който възприемам подобните триъгълници
 • 1:22 - 1:25
  е, че са просто триъгълници които могат да бъдат в различен мащаб по големина,
 • 1:25 - 1:28
  или обръщани и завъртани,
 • 1:28 - 1:30
  но имащи същите ъгли, така че да са с еднаква форма.
 • 1:30 - 1:33
  Например, тези два триъгълника , ако ви кажа, че
 • 1:33 - 1:36
  този ъгъл, а това е както го преподават в училище.
 • 1:36 - 1:40
  Ако ви кажа че този ъгъл е равен на този
 • 1:44 - 1:50
  и че този тук е равен на този.
 • 1:50 - 1:53
  Всъщност, чакайте малко.
 • 1:54 - 1:56
  Вече знаете, че този ъгъл ще е равен на
 • 1:56 - 1:58
  този ъгъл и защо е така?
 • 1:58 - 2:02
  Е, защото ако два ъгъла са едни и същи, то третият
 • 2:02 - 2:03
  също ще е същият, нали?
 • 2:03 - 2:07
  Защото общо ъглите правят 180 градуса
 • 2:07 - 2:12
  Например, ако това е х, това е у, това трябва да е
 • 2:12 - 2:16
  180 минус х минус у, нали така?
 • 2:16 - 2:18
  Може би е твърде малко, за да се види
 • 2:18 - 2:19
  Но е същото нещо
 • 2:19 - 2:23
  Ако това е х и това е у, то този ъгъл ето тук
 • 2:23 - 2:28
  ще бъде 180 минус х, минус у, нали така?
 • 2:28 - 2:31
  Та, ако знаем че два ъгъла са един и същи в два триъгълника
 • 2:31 - 2:34
  знаем, че третият също ще бъде същият.
 • 2:34 - 2:38
  Т.е. бихме могли да кажем, че този ъгъл е идентичен с този ъгъл.
 • 2:38 - 2:42
  И ако тези ъгли са еднакви, знаем, че си имаме работа
 • 2:42 - 2:46
  с подобни триъгълници.
 • 2:46 - 2:50
  С какво може да ни помогне това, че знаем, че триъгълник
 • 2:50 - 2:51
  е подобен
 • 2:51 - 2:54
  Е, можем да използваме това, за да намерим
 • 2:54 - 2:56
  някои от страните.
 • 2:56 - 3:00
  Та, дори и те да нямат един и същи страни, съотношението
 • 3:00 - 3:04
  между тяхната дължина е едно и също.
 • 3:04 - 3:05
  Знам, че само Ви обърках.
 • 3:05 - 3:07
  Нека Ви дам пример.
 • 3:07 - 3:16
  Например, да речем, че тази страна, тази е 5
 • 3:16 - 3:19
  Да кажем, че другата е, знам ли, ще си измисля
 • 3:19 - 3:21
  число, 6 например
 • 3:21 - 3:27
  И да вземем последната за 7.
 • 3:27 - 3:31
  И да кажем сега, че, например, да кажем, че
 • 3:31 - 3:35
  тази страна тук е 2
 • 3:35 - 3:38
  Знам, че съотношението между страните
 • 3:40 - 3:41
  е едно и също
Title:
Подобни триъгълници
Description:

Няма описание.

more » « less
Video Language:
Polish
Duration:
09:34
ivan.gospodinov edited Bulgarian subtitles for Similar triangles
redsold added a translation

Bulgarian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions