Return to Video

Trung Quốc sẽ KHÔNG BAO GIỜ "Chiến Thắng Áp Đảo" Tham Nhũng

 • 0:02 - 0:05
  Tập Cận Bình tuyên bố đã giành được "thắng lợi" áp đảo
 • 0:05 - 0:06
  trước tham nhũng.
 • 0:07 - 0:09
  Nhưng đó là nói dối.
 • 0:28 - 0:30
  Chào mừng đến với Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, tôi là Chris Chappell.
 • 0:30 - 0:33
  Tập này được tài trợ bởi PC-Doctor Toolbox.
 • 0:33 - 0:37
  Kiểm soát máy tính cá nhân của bạn khỏi treo phần mềm, lỗi phần cứng,
 • 0:37 - 0:40
  và các thể loại lỗi vặt khác khiến cuộc sống của bạn khốn đốn.
 • 0:40 - 0:46
  Được rồi, một số người nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có chút tham nhũng.
 • 0:47 - 0:48
  Tôi hiểu mà,
 • 0:48 - 0:53
  một chế độ giết người lấy tạng và dùng cưỡng hiếp là một hình thức tra tấn
 • 0:53 - 0:59
  có thể không phải là tập hợp của những công dân trung thực và thật thà cho lắm.
 • 0:59 - 1:02
  Nhưng tháng này, dường như đã có vài tin tốt:
 • 1:02 - 1:07
  Tập Cận Bình nói Trung Quốc đã giành được "thắng lợi" áp đảo trước tham nhũng!
 • 1:08 - 1:14
  Nhưng mặc dù "thắng lới áp đảo" nghe rất chi là ... áp đảo...
 • 1:14 - 1:16
  nhưng mọi việc không đơn giản như vậy.
 • 1:16 - 1:18
  Tập Cận Bình từng tuyên bố như vậy trước đây.
 • 1:18 - 1:23
  Năm 2018, ông ấy tuyên bố "thắng lợi áp đảo" trước nạn hối lộ
 • 1:23 - 1:26
  - một dạng tham nhũng.
 • 1:26 - 1:29
  Nhưng rõ ràng thắng lợi đó không được áp đảo cho lắm,
 • 1:29 - 1:32
  vì ông ấy vẫn còn đang phải đấu tranh với tham nhũng
 • 1:32 - 1:35
  trong 4 năm kể từ đó đến nay.
 • 1:35 - 1:40
  Và ngay cả bây giờ, Tập Cận Bình nói vẫn còn nhiều việc phải làm để giải quyết vấn đề này.
 • 1:40 - 1:44
  Ông nói rằng kể từ bây giờ, sẽ không có chút nương tay nào với tham nhũng.
 • 1:44 - 1:49
  Và nên có những "chính sách đảm bảo các quan chức không dính tới được tham nhũng
 • 1:49 - 1:55
  vì họ 'không dám, không thể và không muốn."
 • 1:56 - 1:58
  Một lời đe dọa thật kỳ cục.
 • 1:58 - 2:01
  Giống như bạn muốn lên YouTube để nói về
 • 2:01 - 2:04
  những thuyết âm mưu vắc xin của lũ ấu dâm người ngoài hành tinh.
 • 2:04 - 2:07
  YouTube sẽ ngay lập tức đóng kênh của bạn,
 • 2:07 - 2:09
  để bạn không dám.
 • 2:09 - 2:11
  Và vì vậy...không muốn?
 • 2:13 - 2:15
  Dù sao thì, Tập Cận Bình đang hành động rất nhanh.
 • 2:15 - 2:20
  Đầu tháng này, ông ấy đã thông báo những quy định mới để kiềm chế thêm nữa tham nhũng.
 • 2:20 - 2:23
  Giám sát hoạt động kinh doanh của gia đình quan chức.
 • 2:24 - 2:27
  "Các cán bộ phải báo cáo các hoạt động kinh doanh của vợ chồng và con cái họ
 • 2:27 - 2:31
  và những ai không làm thế hoặc tìm cách lách luật
 • 2:31 - 2:34
  sẽ bị 'xử nghiêm theo các
 • 2:34 - 2:36
  quy định và pháp luật."
 • 2:36 - 2:41
  Và đám quan chức giờ cần phải rút thân quyến ra khỏi các hoạt động kinh doanh,
 • 2:41 - 2:46
  nếu không họ sẽ từ chức khỏi vị trí trang Đảng của mình.
 • 2:46 - 2:49
  Điều này có thể ảnh hưởng tới hàng chục quan chức Đảng cấp cao
 • 2:49 - 2:52
  và có thể là hàng triệu quan cấp thấp hơn.
 • 2:52 - 2:57
  Nhiều thập kỷ qua, các Đảng viên đã đưa người thân gia đình vào đủ các chức vụ,
 • 2:57 - 3:00
  từ các công ty quốc doanh, tới các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài,
 • 3:00 - 3:02
  các tổ chức tư nhân, và nhiều đơn vị khác.
 • 3:02 - 3:05
  Lần chống tham nhũng này làm khá căng.
 • 3:05 - 3:08
  Nhưng nó không chỉ về chống tham nhũng...
 • 3:08 - 3:10
  Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ.
 • 3:11 - 3:12
  Chào mừng trở lại.
 • 3:12 - 3:17
  Tập Cận Bình đang nói về chống tham nhũng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 • 3:17 - 3:20
  Ông ấy tuyên bố đã giành được "thắng lợi áp đảo."
 • 3:20 - 3:23
  Nhưng như thế không đúng.
 • 3:23 - 3:27
  Ngay từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921,
 • 3:27 - 3:30
  nó đã dựa trên tham nhũng rồi.
 • 3:30 - 3:33
  Thực chất, bạn có một nhóm du côn lên kế hoạch
 • 3:33 - 3:37
  giết người giàu và cướp của của họ
 • 3:37 - 3:39
  và rồi thôn tính đất nước.
 • 3:39 - 3:43
  Mao Trạch Đông nói về việc sử dụng "vô sản lưu manh" cho cách mạng.
 • 3:43 - 3:45
  Đây là muốn nói tới những kẻ ngoài rìa xã hội -
 • 3:45 - 3:47
  đặc biệt là tội phạm,
 • 3:47 - 3:51
  bao gồm cả các thành viên hội tam hoàng và những tổ chức tội phạm ngầm.
 • 3:51 - 3:54
  Mao viết năm 1926 rằng vô sản lưu manh
 • 3:54 - 3:58
  "có thể trở thành một lực lượng cách mạng nếu được người ta hướng dẫn đúng cách."
 • 3:59 - 4:02
  Và ông ta đã hướng dẫn chúng.
 • 4:02 - 4:07
  Mao đã sử dụng đúng vô sản lưu manh để chiến đấu trong cách mạng cộng sản của mình.
 • 4:07 - 4:13
  Còn ai hăng hái hơn lũ tội phạm trong việt giết người giàu và cướp của họ cơ chứ?
 • 4:13 - 4:16
  Và khi cái Đảng này chính thức năm quyền năm 1949,
 • 4:16 - 4:20
  đoán xem những người nào đứng vào hàng ngũ Đảng viên cấp cao?
 • 4:20 - 4:22
  Rất nhiều kẻ là tội phạm.
 • 4:22 - 4:27
  Ngay cả bây giờ, vẫn có mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản và hội tam hoàng.
 • 4:27 - 4:30
  Hãy xem cuộc phỏng vấn
 • 4:30 - 4:34
 • 4:34 - 4:38
 • 4:38 - 4:41
 • 4:41 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:49
 • 4:49 - 4:52
 • 4:52 - 4:56
 • 4:56 - 4:59
 • 5:00 - 5:03
 • 5:03 - 5:05
 • 5:05 - 5:07
 • 5:07 - 5:10
 • 5:10 - 5:13
 • 5:13 - 5:17
 • 5:18 - 5:23
 • 5:23 - 5:26
 • 5:26 - 5:32
 • 5:32 - 5:34
 • 5:34 - 5:38
 • 5:38 - 5:43
 • 5:43 - 5:47
 • 5:47 - 5:52
 • 5:52 - 5:56
 • 5:56 - 5:58
 • 5:58 - 6:02
 • 6:02 - 6:04
 • 6:04 - 6:08
 • 6:08 - 6:11
 • 6:11 - 6:13
 • 6:13 - 6:17
 • 6:17 - 6:22
 • 6:22 - 6:24
 • 6:24 - 6:27
 • 6:27 - 6:29
 • 6:29 - 6:33
 • 6:33 - 6:35
 • 6:35 - 6:38
 • 6:38 - 6:40
 • 6:40 - 6:46
 • 6:46 - 6:48
 • 6:48 - 6:52
 • 6:52 - 6:54
 • 6:54 - 6:57
 • 6:57 - 7:02
 • 7:02 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
 • 7:08 - 7:11
 • 7:11 - 7:14
 • 7:14 - 7:18
 • 7:18 - 7:21
 • 7:21 - 7:25
 • 7:25 - 7:29
 • 7:29 - 7:30
 • 7:30 - 7:33
 • 7:33 - 7:36
 • 7:36 - 7:38
 • 7:39 - 7:43
 • 7:43 - 7:47
 • 7:47 - 7:50
 • 7:50 - 7:51
 • 7:51 - 7:54
 • 7:54 - 7:56
 • 7:56 - 7:59
 • 7:59 - 8:02
 • 8:02 - 8:05
 • 8:05 - 8:07
 • 8:07 - 8:11
 • 8:11 - 8:14
 • 8:14 - 8:17
 • 8:17 - 8:22
 • 8:22 - 8:24
 • 8:24 - 8:26
 • 8:26 - 8:29
 • 8:29 - 8:32
 • 8:32 - 8:35
 • 8:35 - 8:39
 • 8:39 - 8:41
 • 8:41 - 8:46
 • 8:46 - 8:48
 • 8:48 - 8:51
Title:
Trung Quốc sẽ KHÔNG BAO GIỜ "Chiến Thắng Áp Đảo" Tham Nhũng
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:09

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions