Return to Video

מיינקראפט: שעת הקוד - כל הכבוד!

 • 0:00 - 0:02
  פרסטון: "כל הכבוד!"
 • 0:02 - 0:04
  ליזי: "כל הכבוד!"
 • 0:04 - 0:06
  סטאמפי: "כל הכבוד, עשיתם את זה!"
 • 0:06 - 0:10
  סטייסי: "כל הכבוד חבר'ה,
  עשיתם את זה בצורה אדירה!
 • 0:10 - 0:16
  ועכשיו כשהשלמתם את שעת הקוד,
  אתם יכולים להתחיל לקודד במיינקראפט."
 • 0:16 - 0:21
  למדתם על לולאות, פונקציות,
  ועל מה שסוכן תוכנה עושה.
 • 0:21 - 0:24
  עכשיו, הגיע הזמן לשחק בשלב חופשי,
  שבו אתם המפתחים.
 • 0:24 - 0:28
  השתמשו בזמן שנותר לכם כדי לכתוב פונקציות
  משלכם כדי לחקור, לחצוב ולבנות.
 • 0:28 - 0:33
  אתם יכולים להשתמש בקוד שכתבתם בשלב הזה
  אל תוך עולם המיינקראפט שלכם בגרסה החינוכית
 • 0:33 - 0:37
  רק לחצו על "סיים" ועקבו אחר ההוראות כדי
  לקבל את הקישור ולהשתמש בעולם שלכם
 • 0:37 - 0:39
  כדי להמשיך לקודד עם הסוכן.
 • 0:39 - 0:41
  תבלו, וכל הכבוד על העבודה היפה!
 • 0:41 - 0:43
  סטייסי: "ו... חזרתי!
 • 0:43 - 0:48
  אוקיי, חבר'ה, זה הסוכן! תנו לי
  להראות לכם מה הוא יכול לעשות.
 • 0:48 - 0:52
  תראו, תראו! הוא עושה את זה!
 • 0:52 - 0:58
  אמרתי לו לבנות מדרגות מלבנות הטרה-קוטה
  הללו, ועכשיו אנחנו יכולים לטפס ולצאת מכאן!
 • Not Synced
  וחבר'ה? זה לא רק המדרגות.
 • Not Synced
  אני יכולה לומר לסוכן כל מה שאני רוצה,
  והוא יעשה את זה עבורי."
 • Not Synced
  סטאמפי: "איך עשית את זה?"
 • Not Synced
  סטייסי: "האמת? זה היה די קל!
 • Not Synced
  פשוט השתמשתי בקוד!"
Title:
מיינקראפט: שעת הקוד - כל הכבוד!
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:15

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions