< Return to Video

Disney Infinity Play Lab - Intro

 • 0:04 - 0:06
  Bạn học lớp nào?
 • 0:06 - 0:07
  Lớp 2
 • 0:07 - 0:08
  Lớp 10
 • 0:08 - 0:09
  Lớp 1
 • 0:09 - 0:11
  Tôi bắt đầu học lập trình năm lớp 8
 • 0:11 - 0:13
  Tôi bắt đầu tiếp xúc với máy tính khi lên lớp 6.
 • 0:15 - 0:19
  Điều làm tôi thích thú là khả năng giải quyết các vẫn đề của con người .
 • 0:19 - 0:23
  Bạn có khả năng tự diễn đạt. Bạn có thể tạo ra các ứng dụng từ một ý tưởng.
 • 0:23 - 0:29
  Khoa học máy tính là nền tảng cho rất nhiều thứ mà sinh viên và các chuyên gia sẽ sử dụng trong 20 hoặc 30 năm tới
 • 0:30 - 0:33
  Tôi thích lập trình bởi vì tôi muốn giúp đỡ mọi người
 • 0:33 - 0:38
  Tôi có cơ cội để làm những thứ mà sẽ làm cho cuộc sống của con người trở lên dễ dàng hơn.
 • 0:38 - 0:40
  Đó là thứ gần nhất mà chúng ta có để tạo nên sức mạnh
 • 0:41 - 0:43
  Việc bắt đầu là phần rất quan trọng
 • 0:43 - 0:47
  Tôi là mới mới bắt đầu học.
  Và tôi muốn bạn cùng học với tôi .
 • 0:47 - 0:54
  Tôi là John - đồng sáng lập của PopCap games.
  Với các sản phẩm như "plants vs zombies" và trò "Kim cương"
 • 0:54 - 0:59
  Làm ra các trò chơi là việc tạo ra những mã lệnh truyệt vời, nó không phải là việc các họa sĩ tài hoa ra sao!
 • 0:59 - 1:07
  Cảm nhận về nó, yếu tố vui nhộn trong đó. Bạn chỉ có thể làm cho nó tuyệt vời bằng việc học và thực hành.
 • 1:08 - 1:14
  Chúng ta sẽ cùng làm một bước để tạo ra những trò chơi như vậy , sử dụng PlayLab
 • 1:14 - 1:18
  Những game hay đều có một câu truyện và mỗi câu truyện có các nhân vật
 • 1:18 - 1:22
  Các nhân vật làm những thứ như : nói, di chuyển, tương tác với những người khác
 • 1:22 - 1:25
  Có thể ghi điểm số dựa trên luật chơi của trò chơi.
 • 1:25 - 1:30
  Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm những thứ này từng bước với các nhân vật Disney
 • 1:33 - 1:37
  Và tạo trò chơi có tính năng: chia sẻ và chơi trên điện thoại.
 • 1:38 - 1:41
  Màn hình của bạn được chia thành 3 phần chính
 • 1:41 - 1:44
  Phía bên trái là nơi chương trình của bạn sẽ chạy.
 • 1:44 - 1:47
  Các chỉ dẫn sẽ được hiển thị ở phía dưới
 • 1:48 - 1:52
  Vùng ở giữa là bộ công cụ , mỗi một khói là một mẩu mã lệnh
Title:
Disney Infinity Play Lab - Intro
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:45

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions