Return to Video

Disney Infinity Play Lab - Intro

 • 0:11 - 0:14
  Tôi bắt đầu tiếp xúc với máy tính khi lên lớp 6.
 • 0:15 - 0:19
  Điều làm tôi thích thú là khả năng giải quyết các vẫn đề của con người .
 • 0:19 - 0:23
  Bạn có khả năng tự diễn đạt. Bạn có thể tạo ra các ứng dụng từ một ý tưởng.
 • 0:23 - 0:29
  Khoa học máy tính là nền tảng cho rất nhiều thứ mà sinh viên và các chuyên gia sẽ sử dụng trong 20 hoặc 30 năm tới
 • 0:30 - 0:33
  Tôi thích lập trình bởi vì tôi muốn giúp đỡ mọi người
 • 0:33 - 0:38
  Tôi có cơ cội để làm những thứ mà sẽ làm cho cuộc sống của con người trở lên dễ dàng hơn.
 • 0:38 - 0:41
  Đó là thứ gần nhất mà chúng ta có để tạo nên sức mạnh
Title:
Disney Infinity Play Lab - Intro
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:45

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions