< Return to Video

Disney Infinity Play Lab - Intro

 • 0:02 - 0:09
  ఐతే మీరు ఏ గ్రేడ్ లో ఉన్నారు? రెండు. పది.
  ఫస్ట్ గ్రేడ్. ప్రోగ్రాం నేర్చుకున్నప్పుడు
 • 0:10 - 0:17
  8వ గ్రేడ్. నేను 6 వ గ్రేడ్ లో ఉన్నపుడు నా
  మొదటికంప్యూటర్ తెచ్చుకున్నా. ప్రజల సమస్యని
 • 0:17 - 0:21
  తీర్చగలగడం నాకు ఆనందాన్నిస్తోంది. మీయంతట
  మీరు చెప్పొచ్చు, ఒక ఆలోచన నుండి వస్తువులు
 • 0:21 - 0:27
  చేయొచ్చు. కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేక విషయాలకు
  ఆధారం, కాలేజ్ విద్యార్థులు, నిపుణులు మరో
 • 0:27 - 0:31
  ఇరవై లేదా ముప్పైఏళ్ళ పాటు చేయబోయే పనులకి.
  నాకు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇష్టం, ఎందుకంటే
 • 0:31 - 0:37
  ప్రజలకి సాయపడ్డం నాకిష్టం.ప్రజల జీవితాల్ని
  సులభం చేయబోయే ఒక పని చేసే అవకాశం ఒకటి నాకు
 • 0:37 - 0:41
  వచ్చింది. మనం సూపర్ పవర్ కావడానికి అది అతి
  దగ్గరి విషయమని నేననుకుంటున్నా. మొదలుచేయడం
 • 0:41 - 0:48
  అతి ముఖ్యమైన భాగం. నాకు నేను ఇంకా మొదట్లో
  ఉన్నా, మరి నాతోపాటు నువ్వూ నేర్చుకోవాలి.
 • 0:48 - 0:52
  నేను జాన్ వెచ్చే, నేను పోప్‌క్యాప్ గేమ్స్
  స్థాపకుల్లో ఒకణ్ణి. మేము మొక్కలు, జాంబీస్
 • 0:52 - 0:58
  బిజెవెల్డ్ ఇంకా పెగెల్ వంటి గేమ్స్ చేస్తాం
  గేమ్ గురించి మీ కోడ్ ఎంత కచ్చితమని కాదు,
 • 0:58 - 1:02
  మీ కళ ఎంత కచ్చితం కాదని. దీని భావన ఇంకా
  ఇదెంత వినోదమని. దాన్ని ప్రయత్నించడం ఇంకా
 • 1:02 - 1:06
  చేయడం, నేర్చుకోవడం, అలవర్చుకోవడం, గేమ్స్
  చేయడంలో మీ స్వంత నైపుణ్యాల్ని ద్వారా
 • 1:06 - 1:11
  మాత్రమే మీరుగ్రహిస్తారు. మీకిష్టమైన వీడియో
  గేముందా?మనం గేమ్ దిశగా ఒకడుగు ముందుకెళ్ళి
 • 1:11 - 1:17
  ప్లేల్యాబ్ లా గేమ్స్ చేయబోతున్నాం. మంచి
  గెమ్స్ కి ఓ కథ ఉంటుంది మరియు ప్రతి కథకూ
 • 1:17 - 1:23
  నటులుంటారు. నటులు మాట, కదలిక, చర్య మరియు
  పరస్పరం మాట్లాడ్డం వంటీవి చేస్తారు. బహుశా
 • 1:23 - 1:28
  గేమ్ రూల్స్ ని బట్టి పాయింట్స్ తెస్తారు.
  ఈరోజు మనం ఇవన్నీ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం,
 • 1:28 - 1:31
  ఒకటొకటి, అన్నా, ఎల్సా, హిరో, బేమ్యాక్స్,
  వంటి డిస్నీపాత్రల్తో
 • 1:31 - 1:34
  స్క్రాచ్ నుండి ఫోన్ పై పంపి ఆడగల గేమును
  చేద్దాం. మీస్క్రీన్
 • 1:34 - 1:40
  మూడు భాగాలవుతుంది. ఎడమ గేమ్ స్పేస్, అక్కడ
  మీ ప్రోగ్రాం రన్ అవుతుంది. ప్రతి లెవెల్
 • 1:40 - 1:45
  సూచనలు దిగువ రాయబడ్డాయి. ఈ మధ్యది టూల్
  బాక్స్. మరి ఈ బ్లాక్ లలో ప్రతీదీ కోడ్
 • 1:45 - 1:51
  భాగం. కుడివైపునుండే వైట్ స్పేస్ ని వర్క్
  స్పేస్ అంటారు, మరి ఇక్కడే మనం ప్రోగ్రాం
 • 1:51 - 1:56
  నిర్మిస్తాం. మొదలుపెట్టడానికి మీరు మీ
  బ్లాకుల్ని ఆరంజ్ "వెన్ రన్" బ్లాక్ కి
 • 1:56 - 2:02
  లింక్ చేయాల్సుంటుంది. మీరు అనేక బ్లాకుల్ని
  పసుపు ఔట్‌లైన్ కనబడే వరకూ బైటికి లాగి
 • 2:02 - 2:07
  కలిపి లింక్ చేయొచ్చు, మరి అప్పుడవి కలిసి
  చిటపటలాడతాయి. ఈ మొదటి పజిల్ లో, హిరో
 • 2:07 - 2:13
  యాక్టర్ 1 గా మరియు బేమ్యాక్స్ యాక్టర్ 2 గా
  ఉంటారు. హిరో బేమ్యాక్స్ ని చేరుకోవడానికి
 • 2:13 - 2:19
  మనం"మూవ్ రైట్" బ్లాక్ ని బైటికిలాగి దాన్ని
  "వెన్ రన్" బ్లాక్ కి లింక్ చేయాలి. మీ వద్ద
 • 2:19 - 2:25
  మీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయంటే, మీరుచేసిన ప్రోగ్రాం
  చూడ్డానికి "రన్" బటన్ నొక్కండి.మొదలెట్టండి
 • 2:25 - 2:30
  చివరికి మీరు మీ స్వంత గేమ్ చేసుకోగలుగుతారు
  ఈ అద్భుతమైన యాక్టర్లతో, అవి మాట్లాడగలవు,
 • 2:30 - 2:34
  స్కోర్ చేయగలవు, మైక్రోబోట్స్, చెర్రీలు,
  సాస్ పాన్స్, స్పార్కిల్, ఐస్ తోయగలవు,
 • 2:34 - 2:41
  ఒకదాన్నొకటి పాడు చేయనూ గలవు. అంతా
  మీ ఇష్టం మరి.
 • 2:41 - 2:43
  ఉంటా!
Title:
Disney Infinity Play Lab - Intro
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:45

Telugu subtitles

Revisions Compare revisions