Return to Video

Arifmetikaning asosiy nazariyasi

 • 0:04 - 0:07
  Tasavvur qiling, milodan avvalgi yillar.
 • 0:07 - 0:09
  O'ylab ko'ring:
 • 0:09 - 0:13
  Qanday qilib soatsiz, vaqtni aniqlashgan?
 • 0:13 - 0:15
  Barcha soatlar, vaqt oqimini
  teng bo'laklarga bo'luvchi
 • 0:15 - 0:19
  qandaydir takroriy shaklga asoslangan.
 • 0:19 - 0:21
  Bunday takroriy shakillarni topish uchun
 • 0:21 - 0:23
  samolarga yuzlanamiz.
 • 0:23 - 0:25
  Har kuni, quyoshning chiqishi va botishi
 • 0:25 - 0:26
  bunday shakllarning eng oddiysidir.
 • 0:26 - 0:29
  Lekin, uzoqroq vaqt bo'lagini kuzatish uchun,
 • 0:29 - 0:31
  uzoqroq takrorlanishlarga e'tibor beramiz.
 • 0:31 - 0:33
  Buning uchun esa, oyga yuzlanamiz.
 • 0:33 - 0:34
  E'tibor bergan bo'lsangiz,
 • 0:34 - 0:37
  oy kunlar osha to'lishadi va kichrayadi.
 • 0:37 - 0:38
  To'lin oylar orasidagi kunlar sonini
 • 0:38 - 0:39
  sanaydigan bo'lsak,
 • 0:39 - 0:41
  u 29 kunga teng.
 • 0:41 - 0:43
  Bir oydagi kunlar soni shundan
  kelib chiqqan bo'lsa kerak.
 • 0:43 - 0:46
  Ammo, 29 ni teng bo'laklarga
  bo'lishga harakat qilsak
 • 0:46 - 0:49
  bir muammoga duch kelamiz:
  buning iloji yo'q.
 • 0:49 - 0:52
  29 ni teng bo'laklarga bo'lishning
  yagona yo'li
 • 0:52 - 0:55
  uni 29 ta teng bo'lakka bo'lishdan iborat.
 • 0:55 - 0:57
  29 soni tub son hisoblanadi.
 • 0:57 - 0:59
  Uni bo'linmas deb tasavvur qiling.
 • 0:59 - 1:01
  Agar son birdan boshqa
 • 1:01 - 1:03
  teng bo'laklarga bo'linsa,
 • 1:03 - 1:05
  biz uni 'murakkab son' deb ataymiz.
 • 1:05 - 1:07
  Endi biz qiziqishimiz mumkin,
 • 1:07 - 1:08
  "Dunyoda nechta tub son bo'lishi mumkin -
 • 1:08 - 1:10
  va ularning eng kattasi
  nechaga teng ekan?"
 • 1:10 - 1:14
  Keling, barcha sonlarni
  ikkita guruhga bo'lamiz.
 • 1:14 - 1:16
  Tub sonlar chap tomonda
 • 1:16 - 1:18
  va murakkab sonlar o'ng tomonda.
 • 1:18 - 1:20
  Boshida, u tomondan bu tomonga raqs
  tushayotganga o'xshaydilar.
 • 1:20 - 1:23
  Ammo, ularning joylashuvida
  aniq bir shakl mavjud emas.
 • 1:23 - 1:24
  Keling, bunday shaklni ko'rish uchun
 • 1:24 - 1:26
  zamonaviy usuldan foydalanamiz.
 • 1:26 - 1:29
  Bu usul "Ulam spirali" deb nomlanadi.
 • 1:29 - 1:32
  Boshida, barcha raqamlarni tartib bilan,
  o'sayotgan spiral
 • 1:32 - 1:34
  ichiga joylab chiqamiz.
 • 1:34 - 1:37
  Keyin, barcha tub sonlarni
  ko'k ranga bo'yab chiqamiz.
 • 1:37 - 1:41
  Nihoyat, biz millionlab raqamlarni
  ko'rish uchun uzoqlashamiz.
 • 1:41 - 1:43
  Mana bu tugalmas tub sonlarning
 • 1:43 - 1:45
  shakli hisoblanadi.
 • 1:45 - 1:48
  Hayratlanarlisi shuki, bu shaklning
  tuliq strukturasi
 • 1:48 - 1:50
  haligacha topilmagan.
 • 1:50 - 1:52
  Nimanidir kashf etish arafasida
  turganga o'xshaymiz.
 • 1:52 - 1:53
  Keling, m.a. 300 yillarga
 • 1:53 - 1:56
  Qadimgi Gretsiyaga sayr qilamiz.
 • 1:56 - 1:58
  Buyuk faylasuf Aleksandryalik Evklid
 • 1:58 - 1:59
  barcha sonlarni
 • 1:59 - 2:03
  bu ikki guruhga ajralishini anglab yetadi.
 • 2:03 - 2:05
 • 2:05 - 2:07
 • 2:07 - 2:11
 • 2:11 - 2:13
 • 2:13 - 2:16
 • 2:16 - 2:17
 • 2:17 - 2:21
 • 2:21 - 2:23
 • 2:23 - 2:26
 • 2:26 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:31 - 2:33
 • 2:33 - 2:35
 • 2:35 - 2:38
 • 2:38 - 2:40
 • 2:40 - 2:42
 • 2:42 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 2:48 - 2:51
 • 2:51 - 2:52
 • 2:52 - 2:54
 • 2:54 - 2:56
 • 2:56 - 2:57
 • 2:57 - 3:00
 • 3:00 - 3:02
 • 3:02 - 3:06
 • 3:06 - 3:08
 • 3:08 - 3:11
 • 3:11 - 3:13
 • 3:13 - 3:14
 • 3:14 - 3:16
 • 3:16 - 3:20
 • 3:20 - 3:23
 • 3:23 - 3:25
 • 3:25 - 3:27
 • 3:27 - 3:29
 • 3:29 - 3:31
 • 3:31 - 3:34
 • 3:34 - 3:36
 • 3:36 - 3:38
 • 3:38 - 3:40
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:44
 • 3:44 - 3:48
Title:
Arifmetikaning asosiy nazariyasi
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Uzbek subtitles

Revisions Compare revisions