< Return to Video

Arifmetikaning asosiy nazariyasi

 • 0:04 - 0:07
  Tasavvur qiling, milodan avvalgi yillar.
 • 0:07 - 0:09
  Endi o'ylab ko'ring:
 • 0:09 - 0:13
  Qanday qilib soatsiz vaqtni aniqlashgan?
 • 0:13 - 0:15
  Barcha soatlar vaqt oqimini
  teng bo'laklarga bo'luvchi
 • 0:15 - 0:19
  qandaydir takroriy shaklga asoslangan.
 • 0:19 - 0:21
  Bunday takroriy shakillarni topish uchun
 • 0:21 - 0:23
  samolarga yuzlanamiz.
 • 0:23 - 0:25
  Har kuni, quyoshning chiqishi va botishi
 • 0:25 - 0:26
  bunday shakllarning eng oddiysidir.
 • 0:26 - 0:29
  Lekin uzoqroq vaqt bo'lagini kuzatish uchun
 • 0:29 - 0:31
  uzoqroq takrorlanishlarga e'tibor beramiz.
 • 0:31 - 0:33
  Buning uchun esa oyga yuzlanamiz.
 • 0:33 - 0:34
  E'tibor bergan bo'lsangiz,
 • 0:34 - 0:37
  oy kunlar osha to'lishadi va kichrayadi.
 • 0:37 - 0:38
  To'lin oylar orasidagi kunlar sonini
 • 0:38 - 0:39
  sanaydigan bo'lsak,
 • 0:39 - 0:41
  u 29 kunga teng.
 • 0:41 - 0:43
  Bir oydagi kunlar soni shundan
  kelib chiqqan bo'lsa kerak.
 • 0:43 - 0:46
  Ammo 29 ni teng bo'laklarga
  bo'lishga harakat qilsak,
 • 0:46 - 0:49
  bir muammoga duch kelamiz:
  buning iloji yo'q.
 • 0:49 - 0:52
  29 ni teng bo'laklarga bo'lishning
  yagona yo'li
 • 0:52 - 0:55
  uni 29 ta teng bo'lakka bo'lishdan iborat.
 • 0:55 - 0:57
  29 soni tub son hisoblanadi.
 • 0:57 - 0:59
  Uni bo'linmas deb tasavvur qiling.
 • 0:59 - 1:01
  Agar son birdan boshqa
 • 1:01 - 1:03
  teng bo'laklarga bo'linsa,
 • 1:03 - 1:05
  biz uni 'murakkab son' deb ataymiz.
 • 1:05 - 1:07
  Endi biz qiziqishimiz mumkin,
 • 1:07 - 1:08
  "Dunyoda nechta tub son bo'lishi mumkin?
 • 1:08 - 1:10
  Va ularning eng kattasi
  nechaga teng ekan?"
 • 1:10 - 1:14
  Keling, barcha sonlarni
  ikkita guruhga bo'lamiz.
 • 1:14 - 1:16
  Tub sonlar chap tomonda
 • 1:16 - 1:18
  va murakkab sonlar o'ng tomonda.
 • 1:18 - 1:20
  Boshida, u tomondan bu tomonga raqs
  tushayotganga o'xshaydilar.
 • 1:20 - 1:23
  Ammo ularning joylashuvida
  aniq bir shakl mavjud emas.
 • 1:23 - 1:24
  Keling, bunday shaklni ko'rish uchun
 • 1:24 - 1:26
  zamonaviy usuldan foydalanamiz.
 • 1:26 - 1:29
  Bu usul "Ulam spirali" deb nomlanadi.
 • 1:29 - 1:32
  Boshida, barcha raqamlarni tartib bilan
  o'sayotgan spiral
 • 1:32 - 1:34
  ichiga joylab chiqamiz.
 • 1:34 - 1:37
  Keyin, barcha tub sonlarni
  ko'k ranga bo'yab chiqamiz.
 • 1:37 - 1:41
  Nihoyat, biz millionlab raqamlarni
  ko'rish uchun uzoqlashamiz.
 • 1:41 - 1:43
  Mana bu tugalmas tub sonlarning
 • 1:43 - 1:45
  shakli hisoblanadi.
 • 1:45 - 1:48
  Hayratlanarlisi shuki, bu shaklning
  tuliq strukturasi
 • 1:48 - 1:50
  haligacha topilmagan.
 • 1:50 - 1:52
  Nimanidir kashf etish arafasida
  turganga o'xshaymiz...
 • 1:52 - 1:53
  Keling, m.a. 300 yillarga,
 • 1:53 - 1:56
  Qadimgi Gretsiyaga sayr qilamiz.
 • 1:56 - 1:58
  Buyuk faylasuf, Aleksandryalik Evklid,
 • 1:58 - 1:59
  barcha sonlarni
 • 1:59 - 2:03
  bu ikki guruhga ajralishini anglab yetadi.
 • 2:03 - 2:05
  Dastlab, u istalgan sonni
 • 2:05 - 2:07
  kichik bo'linmas teng
  sonlar guruhlarigacha
 • 2:07 - 2:11
  bo'lish mumkinligini anglab yetadi.
 • 2:11 - 2:13
  Va bu eng kichik sonlar esa, har doim
 • 2:13 - 2:16
  tub sonlardir.
 • 2:16 - 2:17
  Shunday qilib, u barcha sonlar
 • 2:17 - 2:21
  tub sonlardan qurilganini tushunib yetadi.
 • 2:21 - 2:23
  Aniqrog'i, barcha sonlar olamini
  tasavvur qiling,
 • 2:23 - 2:26
  tub sonlar haqida unuting.
 • 2:26 - 2:28
  Endi istalgan murakkab sonni olamiz
 • 2:28 - 2:31
  va bo'laklarga ajratamiz
 • 2:31 - 2:33
  va bu bo'laklar, har doim
  tub sonlardir.
 • 2:33 - 2:35
  Demak, Evklid istalgan raqam
 • 2:35 - 2:37
  kichikroq tub sonlar guruhi orqali ifodalanishi
  mumkinligin tushunib yetgan.
 • 2:38 - 2:39
  Ularni g'ishtlar deb tasavvur qiling.
 • 2:40 - 2:42
  Qaysi son bo'lishidan qat'iy nazar,
 • 2:42 - 2:44
  uni kichiroq tub sonlarni qo'shish
  bilan yasash mumkin.
 • 2:46 - 2:48
  Mana shu Evklid kashfiyotining
  asosi bo'lib,
 • 2:48 - 2:51
  "Arifmetikaning asosiy nazariyasi"
  deb nomlanadi.
 • 2:51 - 2:52
  Unga ko'ra,
 • 2:52 - 2:54
  istalgan raqamni, aytaylik, 30 ni olamiz
 • 2:54 - 2:56
  va uning tub ko'paytuvchilarini topamiz.
 • 2:56 - 2:57
  30 teng bo'linadi.
 • 2:57 - 3:00
  Buni biz "ko'paytuvchilarga ajratish"
  deb ataymiz.
 • 3:00 - 3:02
  Bu bizga tub ko'paytuvchilarni
  topish imkonini beradi.
 • 3:02 - 3:06
  Bizning holatda 2,3 va 5
  30 ning tub kupaytuvchilaridir.
 • 3:06 - 3:08
  Evklid yana shuni tushunib yetdiki,
  sonning tub ko'paytuvchilarini
 • 3:08 - 3:11
  bir necha bor ko'paytirish orqali
 • 3:11 - 3:13
  dastlabki sonni keltirib chiqarish
  mumkin ekan.
 • 3:13 - 3:14
  30 sonini yasash uchun esa
  uning tub ko'paytuvchilarini
 • 3:14 - 3:16
  bir martadan ko'paytirish kifoya.
 • 3:16 - 3:20
  2 x 3 x 5
  30 soning tub kupaytuvchilaridir.
 • 3:20 - 3:23
  Bularni o'ziga hos kalit yoki
  kombinatsiya deyish mumkin.
 • 3:23 - 3:25
  30 sonini boshqa tub son guruhlari
 • 3:25 - 3:27
  ko'paytmasi orqali yasashning
 • 3:27 - 3:29
  imkoni yo'q.
 • 3:29 - 3:31
  Shunday qilib, istalgan son
  faqat va faqat
 • 3:31 - 3:34
  bitta yo'l bilan
  tub ko'paytuvchilarga ajraladi.
 • 3:34 - 3:36
  Misol uchun, har bir sonni
 • 3:36 - 3:38
  alohida qulf deb tasavvur qiling.
 • 3:38 - 3:40
  Har bir qulfning (sonning) kaliti
 • 3:40 - 3:42
  uning tub ko'paytuvchilari bo'ladi.
 • 3:42 - 3:44
  Hech bir qulf bir xil kalitga ega emas.
 • 3:44 - 3:48
  Hech bir son bir xil tub ko'paytuvchilardan
  tashkil topmaydi.
Title:
Arifmetikaning asosiy nazariyasi
Description:

Arifmetikaning asosiy nazariyasi

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Uzbek subtitles

Revisions