Return to Video

ทฤษฎีพื้นฐานของตัวเลข

 • 0:04 - 0:07
  ลองจินตนาการว่าเราอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
 • 0:07 - 0:09
  ลองคิดดูว่า
 • 0:09 - 0:13
  เราสามารถรู้เวลาได้อย่างไร โดยไม่มีนาฬิกา
 • 0:13 - 0:15
  นาฬิกาทุกเรือนมีพื้นฐานมาจากวัฎจักรที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กัน
 • 0:15 - 0:19
  ซึ่งแบ่งเวลาเป็นส่วนๆ ละเท่าๆ กัน
 • 0:19 - 0:21
  ในการหาวัฎจักรที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กันนั้น
 • 0:21 - 0:23
  เรามองไปยังท้องฟ้า
 • 0:23 - 0:25
  เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น และตกลงในทุกวัน
 • 0:26 - 0:29
  แต่หากเราต้องการรู้เวลาในระยะยาวกว่านี้
 • 0:29 - 0:31
  เรามองหาวัฎจักรที่ยาวนานกว่านี้
 • 0:31 - 0:33
  อย่างเช่น เรามองไปยังดวงจันทร์แทน
 • 0:33 - 0:34
  ซึ่งรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนในแต่ละวัน
 • 0:37 - 0:38
  เมื่อเรานับจำนวนวัน ระหว่างพระจันทร์เต็มดวง
 • 0:39 - 0:41
  เราจะได้ 29 วัน
 • 0:41 - 0:43
  ซึ่งนี่คือที่มาของ เดือน
 • 0:43 - 0:46
  แต่ถ้าเราจะแบ่งตัวเลข 29 เป็นส่วนๆ ที่เท่าๆ กัน
 • 0:46 - 0:49
  เราจะพบว่ามันเป็นไปไม่ได้
 • 0:49 - 0:52
  ทางเดียวที่จะแตกเลข 29 เป็นส่วนเท่าๆ กันได้นั้น
 • 0:52 - 0:55
  คือแตกออกเป็น 1 หน่วย 29 อัน
 • 0:55 - 0:57
  เพราะ 29 คือจำนวนเฉพาะ
 • 0:57 - 0:59
  ซึ่งไม่สามารถแตกออกเป็นตัวเลขย่อยๆ ได้
 • 0:59 - 1:01
  ถ้าตัวเลขสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้
 • 1:03 - 1:05
  เราเรียกว่า จำนวนประกอบ
 • 1:05 - 1:07
  ตอนนี้เราอาจจะสงสัยว่า
 • 1:07 - 1:08
  มีจำนวนเฉพาะจำนวนกี่ตัว
 • 1:08 - 1:10
  และมีขนาดใหญ่ได้ขนาดไหน
 • 1:10 - 1:14
  เราจะเริ่มโดยแบ่งตัวเลขเป็น 2 ประเภท
 • 1:14 - 1:16
  เราจะให้จำนวนเฉพาะอยู่ทางซ้าย
 • 1:16 - 1:18
  และจำนวนเฉพาะอยู่ทางขวา
 • 1:18 - 1:20
  ในตอนแรก เราอาจจะเห็นว่าตัวเลขนั้นไปๆ มาๆ ทั้งสองฝั่ง
 • 1:20 - 1:23
  เรายังไม่เห็นที่มาของการเรียงลำดับนี้ได้อย่างชัดเจนนัก
 • 1:23 - 1:24
  ทีนี้ เราจะใช้วิธีสมัยใหม่
 • 1:24 - 1:26
  เพื่อให้เราเห็นภาพ
 • 1:26 - 1:29
  ซึ่งเราจะใช้วงเกลียวของ Ulam
 • 1:29 - 1:32
  ซึ่งเราจะเรียงตัวเลขทุกตัวที่เป็นไปได้
 • 1:32 - 1:34
  เป็นก้นหอยที่เป็นวงออกไปเรื่อยๆ
 • 1:34 - 1:37
  แล้วเราจะระบายสีจำนวนเฉพาะเป็นสีน้ำเงิน
 • 1:37 - 1:41
  ทีนี้ เมื่อเราซูมออกมาจนสามารถเห็นตัวเลขได้เป็นล้านตัว
 • 1:41 - 1:43
  นี่คือลำดับของจำนวนเฉพาะ
 • 1:43 - 1:45
  ซึ่งออกไปเรื่อยๆ
 • 1:45 - 1:48
  ซึ่งโครงสร้างของวงเกลียวนี้
 • 1:48 - 1:50
  ยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้
 • 1:50 - 1:52
  เราจะเริ่มเรื่องของเราแล้ว
 • 1:52 - 1:53
  ทีนี้เราจะ
 • 1:53 - 1:56
  ไปในช่วง 300 ก่อนคริสต์กาล ในกรีกโบราณ
 • 1:56 - 1:58
  นักปรัชญาที่ชื่อว่ายูคลิด
 • 1:58 - 1:59
  เข้าใจว่าตัวเลขทุกตัวนั้น
 • 1:59 - 2:03
  สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท
 • 2:03 - 2:05
  เขาเข้าใจว่าตัวเลขทุกตัว
 • 2:05 - 2:07
  สามารถหารลงไปเรื่อยๆ
 • 2:07 - 2:11
  จนถึงกลุ่มตัวเลขที่เล็กที่สุด
 • 2:11 - 2:13
  ซึ่งกลุ่มตัวเลขที่เล็กที่สุดนี้
 • 2:13 - 2:16
  คือจำนวนเฉพาะ
 • 2:16 - 2:17
  ซึ่งเขากล่าวว่าตัวเลขทุกตัว
 • 2:17 - 2:21
  นั้นเกิดจากการรวมตัวกันของจำนวนเฉพาะ
 • 2:21 - 2:23
  เพื่อให้เข้าใจกัน ลองจินตนาการตัวเลขทุกตัว
 • 2:23 - 2:26
  ที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
 • 2:26 - 2:28
  ทีนี้ ลองนำจำนวนประกอบตัวใดก็ได้มาแตกออก
 • 2:31 - 2:33
  แล้วเราจะเหลือไว้แค่จำนวนเฉพาะ
 • 2:33 - 2:35
  ซึ่งยูคลิดรู้ว่าตัวเลขทุกตัว
 • 2:35 - 2:38
  สามารถแสดงออกมา โดยกลุ่มจำนวนเฉพาะ
 • 2:38 - 2:40
  ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่ามันคือ โครงสร้าง
 • 2:40 - 2:42
  ซึ่งตัวเลขทุกตัวที่คุณเลือก
 • 2:42 - 2:46
  สามารถสร้างขึ้นมาจากกลุ่มจำนวนเฉพาะที่เล็กกว่า
 • 2:46 - 2:48
  ซึ่งนี่คือที่มาของ
 • 2:48 - 2:51
  ทฤษฎีพื้นฐานของตัวเลข
 • 2:51 - 2:52
  แล้วนำตัวเลขอะไรก็ได้ เช่น 30
 • 2:54 - 2:56
  แล้วหาจำนวนเฉพาะทุกตัว
 • 2:56 - 2:57
  ที่มันสามารถหารได้ลงตัว
 • 2:57 - 3:00
  ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการแยกตัวประกอบ
 • 3:00 - 3:02
  จะทำให้เรารู้จำนวนเฉพาะ
 • 3:02 - 3:06
  ในกรณีนี้ 2, 3 และ 5 เป็นตัวประกอบเฉพาะของ 30
 • 3:06 - 3:08
  ยูคลิดรู้ว่า คุณสามารถคูณ
 • 3:08 - 3:11
  ตัวเลขเหล่านี้ในจำนวนครั้งที่ถูกต้อง
 • 3:11 - 3:13
  เพื่อสร้างตัวเลขเดิม
 • 3:13 - 3:14
  ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่
 • 3:14 - 3:16
  คูณตัวประกอบเฉพาะแต่ละตัวด้วยกันเพื่อสร้างตัวเลข 30
 • 3:16 - 3:20
  2 คูณ 3 คูณ 5 คือตัวประกอบเฉพาะของ 30
 • 3:20 - 3:23
  คิดว่า มันเป็นคีย์พิเศษ
 • 3:23 - 3:25
  ซึ่งไม่มีวิธีอื่นในการสร้างตัวเลข 30
 • 3:25 - 3:27
  โดยยนำจำนวนเฉพาะกลุ่มอื่น ๆ
 • 3:27 - 3:29
  มาคูณเข้าด้วยกัน
 • 3:29 - 3:31
  ดังนั้นตัวเลขทุกตัวจะมี
 • 3:31 - 3:34
  วิธีการแยกตัวประกอบเพียง 1 วิธีเท่านั้น
 • 3:34 - 3:36
  การเปรียบเทียบที่ดีคือ ลองจินตนาการว่าตัวเลขแต่ละตัวเลข
 • 3:36 - 3:38
  คือล็อคที่แตกต่างกัน
 • 3:38 - 3:40
  กุญแจของมัน
 • 3:40 - 3:42
  คือการแยกตัวประกอบที่เฉพาะเจาะจง
 • 3:42 - 3:44
  ไม่มีล็อคสองอันที่จะใช้กุญแจเหมือนกัน
 • 3:44 - 3:48
  ไม่มีตัวเลข 2 ตัวที่ใช้วิธีการแยกตัวประกอบเฉพาะเหมือนกัน
Title:
ทฤษฎีพื้นฐานของตัวเลข
Description:

ทฤษฎีพื้นฐานของตัวเลข

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52
chaichontat added a translation

Thai subtitles

Incomplete

Revisions