Return to Video

Základná veta aritmetiky

 • 0:04 - 0:07
  Predstavte si, že žijeme v praveku.
 • 0:07 - 0:09
  A uvedomme si toto:
 • 0:09 - 0:13
  Ako sa zaznamenával čas bez hodín?
 • 0:13 - 0:15
  Všetky hodiny sú založené na opakujúcom sa jave,
 • 0:15 - 0:19
  ktorý delí čas na rovnaké časti.
 • 0:19 - 0:21
  Aby sme tieto javy našli,
 • 0:21 - 0:23
  pozeráme sa na nebo.
 • 0:23 - 0:26
  Východ a západ Slnka si všimneme hneď.
 • 0:26 - 0:29
  Aby sme však dokázali pracovať s väčšími obdobiami,
 • 0:29 - 0:31
  potrebujeme väčšie cykly.
 • 0:31 - 0:33
  Preto sa pozeráme na Mesiac,
 • 0:33 - 0:37
  ktorý počas niekoľkých dní postupne rastie a scvrkáva sa.
 • 0:37 - 0:39
  Keď spočítame dni medzi splnmi,
 • 0:39 - 0:41
  skončíme s číslom 29.
 • 0:41 - 0:43
  Toto je pôvod mesiaca.
 • 0:43 - 0:46
  Ak ale chceme rozdeliť 29 na rovnaké časti,
 • 0:46 - 0:49
  narazíme na problém. Je to nemožné.
 • 0:49 - 0:52
  29 sa dá rozdeliť iba jedným spôsobom,
 • 0:52 - 0:55
  na 29 rovnakých častí.
 • 0:55 - 0:57
  29 je prvočíslo.
 • 0:57 - 0:59
  Akoby sa nedalo rozbiť.
 • 0:59 - 1:01
  Ak sa dá číslo rozdeliť na rovnaké časti väčšie než 1,
 • 1:01 - 1:04
  hovoríme, že je zložené.
 • 1:04 - 1:07
  Ak sme zvedaví, možno nás napadne otázka:
 • 1:07 - 1:08
  Koľko prvočísel existuje?
 • 1:08 - 1:10
  A aké veľké môžu byť?
 • 1:10 - 1:14
  Najskôr rozdeľme čísla na 2 skupiny.
 • 1:14 - 1:16
  Prvočísla dajme naľavo
 • 1:16 - 1:18
  a zložené čísla napravo.
 • 1:18 - 1:20
  Na začiatku akoby tancujú sem a tam.
 • 1:20 - 1:23
  Nie je tam žiaden obrazec.
 • 1:23 - 1:24
  Tak použime modernú tachniku
 • 1:24 - 1:26
  a pozrime sa na to vo veľkom.
 • 1:26 - 1:29
  Pomôže nám Ulamova špirála.
 • 1:29 - 1:32
  Najskôr zoradíme všetky čísla
 • 1:32 - 1:34
  do rastúcej špirály.
 • 1:34 - 1:37
  Potom označíme prvočísla modrou.
 • 1:37 - 1:41
  Nakoniec sa pozrieme na milióny čísel.
 • 1:41 - 1:43
  Tu vidíme obrazec prvočísel,
 • 1:43 - 1:45
  ktoré pokračuje donekonečna.
 • 1:45 - 1:48
  Je neuveriteľné, že celková štruktúra tohto obrazca
 • 1:48 - 1:50
  je dodnes nevyriešená.
 • 1:50 - 1:52
  Na niečo sme narazili.
 • 1:52 - 1:53
  Teraz sa presuňme
 • 1:53 - 1:56
  zhruba do roku 300 p. n. l.
 • 1:56 - 1:58
  Grécky filozof Euklides z Alexandrie
 • 1:58 - 1:59
  pochopil, že všetky čísla
 • 1:59 - 2:03
  sa dajú rozdeliť do týchto 2 kategórií.
 • 2:03 - 2:05
  Najskôr si uvedomil, že každé číslo
 • 2:05 - 2:07
  sa dá rozdeliť znova a znova,
 • 2:07 - 2:10
  kým sa nedostaneme ku skupine najmenších rovnakých čísel.
 • 2:10 - 2:13
  A tieto najmenšie čísla sú podľa definície
 • 2:13 - 2:16
  vždy prvočísla.
 • 2:16 - 2:17
  Takže vedel, že všetky čísla
 • 2:17 - 2:21
  sú akosi poskladané z menších prvočísel.
 • 2:21 - 2:23
  Predstavte si vesmír všetkých čísel
 • 2:23 - 2:26
  a ignorujte prvočísla.
 • 2:26 - 2:31
  Teraz si vyberte zložené číslo a rozložte ho.
 • 2:31 - 2:33
  Vždy vám ostanú prvočísla.
 • 2:33 - 2:35
  Euklides teda vedel, že každé číslo
 • 2:35 - 2:38
  sa dá vyjadriť pomocou menších prvočísel.
 • 2:38 - 2:40
  Prvočísla sú ako stavebné kocky.
 • 2:40 - 2:42
  Je jedno, aké číslo si vyberiete,
 • 2:42 - 2:46
  vždy sa dá poskladať z menších prvočísel.
 • 2:46 - 2:48
  Toto je základ objavu
 • 2:48 - 2:51
  základnej vety aritmetiky.
 • 2:51 - 2:52
  Postup je takýto. Vezmeme číslo, napríklad 30,
 • 2:54 - 2:56
  a nájdeme všetky prvočísla,
 • 2:56 - 2:57
  na ktoré sa dá rozdeliť bez zvyšku.
 • 2:57 - 3:00
  Tomuto sa hovorí rozklad.
 • 3:00 - 3:02
  Toto nám dá prvočíselné delitele.
 • 3:02 - 3:06
  V tomto prípade sú to 2, 3 a 5.
 • 3:06 - 3:08
  Euklides si uvedomil, že tieto prvočísla
 • 3:08 - 3:11
  istým počtom násobení
 • 3:11 - 3:13
  zostavia pôvodné číslo.
 • 3:13 - 3:14
  V tomto prípade stačí
 • 3:14 - 3:16
  vynásobiť každý deliteľ, aby na vzniklo 30.
 • 3:16 - 3:21
  2 x 3 x 5 je prvočíselný rozklad tridsiatich.
 • 3:21 - 3:23
  Predstavte si to ako špeciálnu kombináciu.
 • 3:23 - 3:25
  Neexistuje iný spôsob ako poskladať 30
 • 3:25 - 3:27
  násobením inej
 • 3:27 - 3:29
  skupiny prvočísel.
 • 3:29 - 3:31
  Takže každé možné číslo má jeden
 • 3:31 - 3:34
  a jediný prvočíselný rozklad.
 • 3:34 - 3:36
  Každé číslo si môžeme predsaviť ako
 • 3:36 - 3:38
  iný zámok.
 • 3:38 - 3:40
  Jedinečný kľúč pre zámok
 • 3:40 - 3:42
  by bol jeho prvočíselný rozklad.
 • 3:42 - 3:44
  Žiadne 2 zámky nemajú rovnaký kľúč.
 • 3:44 - 3:48
  Žiadne 2 čísla nemajú rovnaký prvočíselný rozklad.
Title:
Základná veta aritmetiky
Description:

Základná veta aritmetiky

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52
sinko.ondrej edited Slovak subtitles for The Fundamental Theorem of Arithmetic
sinko.ondrej edited Slovak subtitles for The Fundamental Theorem of Arithmetic
sinko.ondrej added a translation

Slovak subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions