Return to Video

არითმეტიკის ფუნდამენტური თეორემა

 • 0:04 - 0:07
  წარმოიდგინეთ, რომ
  პრეისტორიულ დროში ვცხოვრობთ.
 • 0:07 - 0:09
  ახლა კი დაფიქრდით,
 • 0:09 - 0:13
  როგორ გავიგებდით
  რა დროა საათის გარეშე?
 • 0:13 - 0:15
  ყველა საათი ეფუძნება რაღაც
  განმეორებად კანონზომიერებას, რომელიც
 • 0:15 - 0:19
  დროის დინებას
  ტოლ ნაწილებად ყოფს.
 • 0:19 - 0:21
  ამ განმეორებადი კანონზომიერების საპოვნელად
 • 0:21 - 0:23
  ცაში ვიყურებით.
 • 0:23 - 0:26
  მზის ამოსვლა ყოველდღიურად
  ყველაზე აშკარა კანონზომიერებაა.
 • 0:26 - 0:31
  დროის უფრო გრძელი პერიოდების აღსაქმელად,
  უფრო გრძელ ციკლებს ვაკვირდებოდით.
 • 0:31 - 0:33
  ამისთვის ვუყურებდით მთვარეს.
 • 0:33 - 0:37
  რომელიც იზრდება და
  მცირდება დღეების განმავლობაში.
 • 0:37 - 0:39
  სავსე მთვარეებს შორის
  დღეების რაოდენობის დათვლისას,
 • 0:39 - 0:41
  მივდივართ რიცხვ 29-სთან.
 • 0:41 - 0:43
  ესაა თვის საწყისი.
 • 0:43 - 0:46
  თუმცა, თუ 29-ის
  ტოლ ნაწილებად დაყოფას ვცდით,
 • 0:46 - 0:49
  პრობლემას წავაწყდებით:
  ამის გაკეთება შეუძლებელია.
 • 0:49 - 0:52
  ერთადერთი გზა, რომ
  29 ტოლ ნაწილებად დავყოთ,
 • 0:52 - 0:55
  არის მისი 29 ერთეულად დაყოფის გზა.
 • 0:55 - 0:57
  29 მარტივი რიცხვია.
 • 0:57 - 0:59
  დავარქვათ მას 'დაუშლელი'.
 • 0:59 - 1:01
  თუ რიცხვი შეიძლება
  დავყოთ როლ ნაწილებად,
 • 1:01 - 1:05
  რომლებიც ერთზე
  მეტია, მაშინ ის შედგენილი რიცხვია.
 • 1:05 - 1:07
  თუ ცნობისმოყვარეები ვართ,
  შეიძლება დავინტერესდეთ,
 • 1:07 - 1:10
  რამდენი მარტივი რიცხვი არსებობს და რამდენად დიდი შეიძლება იყოს მარტივი რიცხვი.
 • 1:10 - 1:14
  მოდით, რიცხვები დავყოთ ორ კატეგორიად.
 • 1:14 - 1:16
  მარცხნივ მარტივი რიცხვები ჩამოვწეროთ,
 • 1:16 - 1:18
  მარჯვნივ კი შედგენილები.
 • 1:18 - 1:23
  თავიდან მოგვეჩვენება,
  რომ კანონზომიერება არ არსებობს.
 • 1:23 - 1:24
  მოდით, თანამედროვე
  ტექნიკა გამოვიყენოთ, რათა
 • 1:24 - 1:26
  დიდი სურათი დავინახოთ.
 • 1:26 - 1:29
  ამისთვის "ულამის სპირალი" გამოვიყენოთ.
 • 1:29 - 1:32
  თავიდან ყველა შესაძლო
  რიცხვს ვწერთ მიმდევრობით
 • 1:32 - 1:34
  ზრდადი სპირალის სახით.
 • 1:34 - 1:37
  შემდეგ ცისფრად ვაფერადებთ მარტივ რიცხვებს.
 • 1:37 - 1:41
  ბოლოს ვაშორებთ მხედველობით
  ველს, რომ მილიონი ციფრი დავინახოთ.
 • 1:41 - 1:43
  ესა მარტივი რიცხვების კანონზომიერება,
 • 1:43 - 1:45
  რომელიც ასე გრძელდება უსასრულოდ.
 • 1:45 - 1:50
  ამ კანონზომიერების მთლიანი
  სტრუქტურა ჯერაც ამოუხსნელია.
 • 1:50 - 1:52
  რაღაც მნიშვნელოვანის
  აღმოჩენის გზაზე ვართ.
 • 1:52 - 1:56
  მოდით, გადავიდეთ
  ძვ. წ. 300 წელში, ძველ საბერძნეთში.
 • 1:56 - 1:58
  ფილოსოფოს ევკლიდე
  ალექსანდრიელს ესმოდა, რომ
 • 1:58 - 2:03
  ყველა ციფრი შეიძლება
  დაიყოს ამ ორ კატეგორიად.
 • 2:03 - 2:05
  მან დაიწყო იმის
  გააზრებით, რომ ნებისმიერი რიცხვი
 • 2:05 - 2:11
  შეიძლება დაიყოს, სანამ
  უმცირეს ტოლ რიცხვებამდე არ დავა.
 • 2:11 - 2:16
  განმარტების მიხედვით
  უმცირესი რიცხვები მარტივი რიცხვებია.
 • 2:16 - 2:21
  ანუ მან იცოდა, რომ რიცხვები
  უფრო მცირე მარტივი რიცხვებისგან შედგებოდა.
 • 2:21 - 2:23
  წარმოიდგინეთ ყველა
  რიცხვისგან შემდგარი სამყარო და
 • 2:23 - 2:26
  მარტივ რიცხვებს
  ყურადღება არ მიაქციოთ.
 • 2:26 - 2:28
  ახლა აირჩიეთ ნებისმიერი
  შედგენილი რიცხვი და
 • 2:28 - 2:33
  დაშალეთ - ყოველთვის
  მარტივ რიცხვებს მიიღებთ.
 • 2:33 - 2:35
  ანუ ევკლიდემ იცოდა, რომ
  ყველა რიცხვი შეიძლება
 • 2:35 - 2:38
  გამოისახოს უფრო მცირე
  მარტივი რიცხვების ჯგუფით.
 • 2:38 - 2:40
  ისინი აგურებად წარმოვიდგინოთ.
 • 2:40 - 2:42
  არ აქვს მნიშვნელობა,
  რომელ რიცხვს აირჩევთ,
 • 2:42 - 2:46
  ის ყოველთვის შეიძლება აშენდეს
  უფრო მცირე მარტივი რიცხვების ჯამით.
 • 2:46 - 2:48
  ეს არის მისი აღმოჩენის
  მთავარი იდეა, რომელსაც ჰქვია
 • 2:48 - 2:52

  "არითმეტიკის ფუნდამენტური თეორემა":
 • 2:52 - 2:54
  აიღეთ ნებისმიერი
  რიცხვი, მაგალითად 30,
 • 2:54 - 2:56
  და იპოვეთ ყველა
  მარტივი რიცხვი,
 • 2:56 - 2:57
  რომლებადაც ის ტოლად დაიშლება.
 • 2:57 - 3:00
  ამას ჩვენ მარტივ
  მამრავლებად დაშლას ვუწოდებთ.
 • 3:00 - 3:02
  მარტივ მამრავლებს გვაძლევს.
 • 3:02 - 3:06
  ამ შემთხვევაში ორი, სამი და
  ხუთი 30-ის მარტივი მამრავლებია.
 • 3:06 - 3:08
  ევკლიდე ხვდებოდა, რომ
  შემდეგ ამ მარტივი რიცხვების
 • 3:08 - 3:13
  კონკრეტულ რიცხვზე
  გამრავლებით, საწყისი რიცხვი მიიღებოდა.
 • 3:13 - 3:14
  ამ შემთხვევაში,
  თითოეული მამრავლი
 • 3:14 - 3:16
  შეგვიძლია ერთხელ
  გავამრავლოთ 30-ის მისაღებად.
 • 3:16 - 3:20
  ორჯერ სამჯერ ხუთი
  30-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაა.
 • 3:20 - 3:23
  წარმოიდგინეთ ეს, როგორც
  განსაკუთრებული კომბინაცია.
 • 3:23 - 3:25
  30-ის მიღების
  სხვა გზა არ არსებობს -
 • 3:25 - 3:29
  სხვა მარტივი მამრავლების
  ჯგუფის გადამრავლებით, 30-ს ვერ მივიღებთ.
 • 3:29 - 3:34
  ანუ ნებისმიერი რიცხვი
  იშლება კონკრეტულ მარტივ მამრავლებად.
 • 3:34 - 3:38
  კარგი ანალოგიაა თითოეული
  რიცხვის განსხვავებულ საკეტად წარმოდგენა.
 • 3:38 - 3:40
  თითოეულის უნიკალური გასაღები იქნება
 • 3:40 - 3:42
  მისი მარტივ მამრავლებად დაშლა.
 • 3:42 - 3:44
  არცერთი ორი საკეტი
  არ იზიარებს საერთო გასაღებს.
 • 3:44 - 3:51
  არცერთი ორი რიცხვი
  არ იზიარებს მარტივ მამრავლებს.
Title:
არითმეტიკის ფუნდამენტური თეორემა
Description:

არითმეტიკის ფუნდამენტური თეორემა

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Georgian subtitles

Revisions Compare revisions