Return to Video

The Fundamental Theorem of Arithmetic

 • 0:04 - 0:07
  Պատկերացրեք ապրում ենք նախապատմական ժամանակաշրջանում:
 • 0:07 - 0:09
  Հիմա մտածեք
 • 0:09 - 0:13
  Ինչպե՞ս էինք ժամանակին հետևում առանց ժամացույցի:
 • 0:13 - 0:15
  Բոլոր ժամացույցները հիմնված են օրինաչափության վրա,
 • 0:15 - 0:19
  որը բաժանում է ժամանակը երկու հավասար սեգմենտների:
 • 0:19 - 0:21
  Այս օրինաչափությունները գտնելու համար
 • 0:21 - 0:23
  նայում ենք դրախտի կողմը:
 • 0:23 - 0:25
  Արևը, որը ծագում և մայր է մտնում ամեն օր
 • 0:25 - 0:26
  ամենապարզ օրինաչափությունն է:
 • 0:26 - 0:29
  Չնայած, ավելի երկար ժամանակը հետևելու համար,
 • 0:29 - 0:31
  մենք ավելի երկար ցիկլեր փոձեցինք գտնել:
 • 0:31 - 0:33
  Սրա համար, նայեցինք լուսնին,
 • 0:33 - 0:34
  որը աստիճանաբար մեծանում էր
 • 0:34 - 0:37
  և ապա կորչում:
 • 0:37 - 0:38
  Երբ հաշվում ենք լիալուսինների
 • 0:38 - 0:39
  միջև եղած ժամանակը
 • 0:39 - 0:41
  ստանում ենք 29:
 • 0:41 - 0:43
  Սա է ամիսների հիմքը:
 • 0:43 - 0:46
  Չնայած, եթե փորձենք 29-ը հավասար մասերի բաժանել
 • 0:46 - 0:49
  մենք խնդրի առաջ կկանգնենք. դա հնարավոր չէ:
 • 0:49 - 0:52
  Միակ ձև այն հավասար մասերի բաժանելու,
 • 0:52 - 0:55
  այն պետք է 29 միավորների բաժանել:
 • 0:55 - 0:57
  29-ը պարզ թիվ:
 • 0:57 - 0:59
  Այն չի կարող "մասնատվել":
 • 0:59 - 1:01
  Եթե թիվը կարող է բաժանվել
 • 1:01 - 1:03
  մեկից մեծ թվերի
 • 1:03 - 1:05
  այն կոչվում է բաղադրյալ:
 • 1:05 - 1:07
 • 1:07 - 1:08
 • 1:08 - 1:10
 • 1:10 - 1:14
 • 1:14 - 1:16
 • 1:16 - 1:18
 • 1:18 - 1:20
 • 1:20 - 1:23
 • 1:23 - 1:24
 • 1:24 - 1:26
 • 1:26 - 1:29
 • 1:29 - 1:32
 • 1:32 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:45
 • 1:45 - 1:48
 • 1:48 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:52 - 1:53
 • 1:53 - 1:56
 • 1:56 - 1:58
 • 1:58 - 1:59
 • 1:59 - 2:03
 • 2:03 - 2:05
 • 2:05 - 2:07
 • 2:07 - 2:11
 • 2:11 - 2:13
 • 2:13 - 2:16
 • 2:16 - 2:17
 • 2:17 - 2:21
 • 2:21 - 2:23
 • 2:23 - 2:26
 • 2:26 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:31 - 2:33
 • 2:33 - 2:35
 • 2:35 - 2:38
 • 2:38 - 2:40
 • 2:40 - 2:42
 • 2:42 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 2:48 - 2:51
 • 2:51 - 2:52
 • 2:52 - 2:54
 • 2:54 - 2:56
 • 2:56 - 2:57
 • 2:57 - 3:00
 • 3:00 - 3:02
 • 3:02 - 3:06
 • 3:06 - 3:08
 • 3:08 - 3:11
 • 3:11 - 3:13
 • 3:13 - 3:14
 • 3:14 - 3:16
 • 3:16 - 3:20
 • 3:20 - 3:23
 • 3:23 - 3:25
 • 3:25 - 3:27
 • 3:27 - 3:29
 • 3:29 - 3:31
 • 3:31 - 3:34
 • 3:34 - 3:36
 • 3:36 - 3:38
 • 3:38 - 3:40
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:44
 • 3:44 - 3:48
Title:
The Fundamental Theorem of Arithmetic
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Armenian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions