Return to Video

Fundamentaalne Aritmeetika Teoreem

 • 0:04 - 0:07
  Kujuta ette, et me elame eelajaloolisel ajal.
 • 0:07 - 0:09
  Nüüd, arvesta järgnevat:
 • 0:09 - 0:13
  Kuidas me arvestasime aega ilma kellata?
 • 0:13 - 0:15
  Kõik kellad põhinevad mingil korduval mustril,
 • 0:15 - 0:19
  mis jagab aja voolu võrdseteks segmentideks.
 • 0:19 - 0:21
  Et leida neid korduvaid mustreid,
 • 0:21 - 0:23
  vaatame me taevasse.
 • 0:23 - 0:25
  Päikese tõus ja loojang iga päev
 • 0:25 - 0:26
  on kõige lihtsamini märgatav[muster].
 • 0:26 - 0:29
  Kuid, et jälgida pikemaid aja perioode,
 • 0:29 - 0:31
  otsisime pikemaid tsükleid.
 • 0:31 - 0:33
  Selleks, vaatasime kuud,
 • 0:33 - 0:34
  mis tundus järk-järgult kasvavat
 • 0:34 - 0:37
  ja kahanevat paljude päevade jooksul.
 • 0:37 - 0:38
  Kui me lugesime päevade arvu
 • 0:38 - 0:39
  täiskuude vahel,
 • 0:39 - 0:41
  jõudsime arvuni 29.
 • 0:41 - 0:43
  See on kalendrikuu aluseks.
 • 0:43 - 0:46
  Kuid, kui me üritame jagada 29 võrdseteks tükkideks,
 • 0:46 - 0:49
  komistame probleemi otsa: see on võimatu.
 • 0:49 - 0:52
  Ainuke võimalus jagada 29 võrdseteks juppideks
 • 0:52 - 0:55
  on murda see [29] üksikuteks tükkideks.
 • 0:55 - 0:57
  29 on algarv
 • 0:57 - 0:59
  Mõtle sellest, kui lõhkumatust.
 • 0:59 - 1:01
  Kui arvu saab lõhkuda
 • 1:01 - 1:03
  võrdseteks ühest suuremateks juppideks,
 • 1:03 - 1:05
  kutsume seda 'kordarvuks.'
 • 1:05 - 1:07
  Nüüd, kui oleme uudishimulikud, võime mõelda,
 • 1:07 - 1:08
  "Kui palju algarve on olemas?
 • 1:08 - 1:10
  - ja kui suureks nad lähevad?"
 • 1:10 - 1:14
  Alustame sellega, et jagame kõik arvud kahte kategooriasse.
 • 1:14 - 1:16
  Reastame algarvud vasakule
 • 1:16 - 1:18
  ja kordarvud paremale.
 • 1:18 - 1:20
  Esmalt tunduvad nad tantsivat edasi-tagasi.
 • 1:20 - 1:23
  Ilmset siin mustrit ei ole .
 • 1:23 - 1:24
  Niisiis, kasutame kaasaegset tehnikat,
 • 1:24 - 1:26
  et näha suuremat pilti.
 • 1:26 - 1:29
  Trikk seisneb "Ulami spiraali" kasutamises.
 • 1:29 - 1:32
  Esmalt joondame kõik võimalikud arvud järjest
 • 1:32 - 1:34
  kasvavasse spiraali.
 • 1:34 - 1:37
  Siis värvime kõik algarvud siniseks.
 • 1:37 - 1:41
  Lõpuks, vähendame, et näha miljoneid arve.
 • 1:41 - 1:43
  See on algarvude muster
 • 1:43 - 1:45
  mis läheb edasi ja edasi, igavesti.
 • 1:45 - 1:48
  Hämmastavalt on selle mustri terve struktuur
 • 1:48 - 1:50
  veel tänapäevalgi lahendamata.
 • 1:50 - 1:52
  Me oleme millegi jälil
 • 1:52 - 1:53
  Niisiis, kiirendame edasi
 • 1:53 - 1:56
  aastasse 300 eKr., Vana-Kreekasse.
 • 1:56 - 1:58
  Filosoof nimega Eculid Alexandriast
 • 1:58 - 1:59
  mõistis, et kõik arvud
 • 1:59 - 2:03
  saab jagada kahte selgesse kategooriasse.
 • 2:03 - 2:05
  Ta alustas taipamisega, et iga arvu
 • 2:05 - 2:07
  saab jagada, - uuesti ja uuesti -
 • 2:07 - 2:11
  kuni sa jõuad väikseimate võrdsete arvude grupini.
 • 2:11 - 2:13
  Ja tähenduselt, need väikseimad arvud
 • 2:13 - 2:16
  on alati algarvud.
 • 2:16 - 2:17
  Niiet ta teadis, et kõik arvud
 • 2:17 - 2:21
  on kuidagi ehitatud väiksematest algarvudest.
 • 2:21 - 2:23
  Lihtsamalt, kujuta kõikide arvude universium- -
 • 2:23 - 2:26
  ja eira kõiki algarve.
 • 2:26 - 2:28
  Nüüd, vali ükskõik milline kordarv,
 • 2:28 - 2:31
  ja murra see katki-
 • 2:31 - 2:33
  sul jäävad järgi ainult algarvud.
 • 2:33 - 2:35
  Euclid teadis, et iga arvu
 • 2:35 - 2:38
  saab väljendada kasutades gruppi väiksemaid algarve.
 • 2:38 - 2:40
  Mõtle neist kui ehituskividest.
 • 2:40 - 2:42
  Pole vahet, mis arvu sa valid,
 • 2:42 - 2:46
  seda saab alati ehitada väiksemate algarvudega.
 • 2:46 - 2:48
  See on tema avastuse põhi.
 • 2:48 - 2:51
  Tuntud ka kui 'Fundamentaalne Aritmeetika Teroreem' -
 • 2:51 - 2:52
  Järgnevalt:
 • 2:52 - 2:54
  Võta ükskõik mis arv - ütleme 30 -
 • 2:54 - 2:56
  ja leia kõik algarvud
 • 2:56 - 2:57
  milleks saab seda jagada võrdselt.
 • 2:57 - 3:00
  Seda teame kui 'tegurdamine.'
 • 3:00 - 3:02
  See annab meile algarvulised tegurid.
 • 3:02 - 3:06
  Antud juhul 2, 3, ja 5 on 30 algarvulised tegurid.
 • 3:06 - 3:08
  Euclid sai aru, et siis sa võid korrutada
 • 3:08 - 3:11
  neid algarvulisi tegureid, kindel arv kordi
 • 3:11 - 3:13
  et ehitada algne arv.
 • 3:13 - 3:14
  Antud juhul, lihtsalt
 • 3:14 - 3:16
  korruta iga tegurit korra, et saada 30.
 • 3:16 - 3:20
  2 × 3 × 5 on algarvuline tegurdamine 30-st.
 • 3:20 - 3:23
  Mõtle sellest kui erilisest võtmest või kombinatsioonist.
 • 3:23 - 3:25
  Muud moodi ei ole võimalik ehitada 30,
 • 3:25 - 3:27
  kasutades mõnda teist algarvude gruppi
 • 3:27 - 3:29
  üksteisega korrutatud.
 • 3:29 - 3:31
  Niisiis, igal võimalikul arvu on üks -
 • 3:31 - 3:34
  ja ainult üks - algarvuline tegurdus.
 • 3:34 - 3:36
  Hea analoogia on kujutada igat arvu
 • 3:36 - 3:38
  kui erinevat lukku.
 • 3:38 - 3:40
  Unikaalne võti igale lukule
 • 3:40 - 3:42
  oleks selle algarvuline tegurdus.
 • 3:42 - 3:44
  Mitte ühelgi lukul pole sama võtit.
 • 3:44 - 3:48
  Mitte ühelgi lukul pole sama algarvulisi tegureid.
Title:
Fundamentaalne Aritmeetika Teoreem
Description:

Fundamentaalne Aritmeetika Teoreem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Estonian subtitles

Revisions