Return to Video

Основна теорема на аритметиката

 • 0:04 - 0:07
  Представете си, че живеем в праисторически времена.
 • 0:07 - 0:09
  Нека се замислим над следното:
 • 0:09 - 0:13
  Как сме измервали времето без часовник?
 • 0:13 - 0:15
  Всички часовници се основават на повтарящ се шаблон,
 • 0:15 - 0:19
  който разделя времето на равни части.
 • 0:19 - 0:21
  За да открием тези повтарящи се шаблони,
 • 0:21 - 0:23
  ще погледнем към небесата.
 • 0:23 - 0:25
  Най-очевидният е изгряването и залязването на слънцето всеки ден.
 • 0:26 - 0:29
  За да измерваме по-дълги периоди от време обаче
 • 0:29 - 0:31
  се нуждаем от по-дълги цикли.
 • 0:31 - 0:33
  Затова, поглеждаме към луната,
 • 0:33 - 0:34
  която постепенно расте и се смалява през нощите.
 • 0:37 - 0:38
  По този начин, броейки дните между пълнолунията,
 • 0:39 - 0:41
  достигаме до числото 29.
 • 0:41 - 0:43
  Това е първообразът на месеца.
 • 0:43 - 0:46
  Ако се опитаме да разделим 29 на равни части,
 • 0:46 - 0:49
  достигаме до извода, че е невъзможно.
 • 0:49 - 0:52
  Единстеният начин да разделим 29 на равни части
 • 0:52 - 0:55
  е да го разделим на единици.
 • 0:55 - 0:57
  29 е просто число.
 • 0:57 - 0:59
  Мислете си че е неразделимо.
 • 0:59 - 1:01
  Ако едно число може да бъде разделено на равни части, по-големи от единица,
 • 1:03 - 1:05
  го наричаме съставно число.
 • 1:05 - 1:07
  Ако сме любопитни, ще се замислим:
 • 1:07 - 1:08
  колко на брой са простите числа
 • 1:08 - 1:10
  и колко големи стават?
 • 1:10 - 1:14
  Нека първо разделим всички числа на две групи.
 • 1:14 - 1:16
  Ще записваме простите вляво
 • 1:16 - 1:18
  и съставните - вдясно.
 • 1:18 - 1:20
  Първоначално изглежда, че се редуват вляво и вдясно.
 • 1:20 - 1:23
  В действителност, няма такава зависимост.
 • 1:23 - 1:24
  Нека използваме по-модерна техника,
 • 1:24 - 1:26
  за да видим по-голямата картинка.
 • 1:26 - 1:29
  Номерът е да използваме спиралата на Улам.
 • 1:29 - 1:32
  Първо подреждаме положителните числа
 • 1:32 - 1:34
  в спирала.
 • 1:34 - 1:37
  След това, оцветяваме простите числа в синьо.
 • 1:37 - 1:41
  Като се отдалечим, ще видим милиони числа.
 • 1:41 - 1:43
  Това е шаблонът на простите числа,
 • 1:43 - 1:45
  който продължава до безкрайност.
 • 1:45 - 1:48
  Интересното е, че структурата на този шаблон
 • 1:48 - 1:50
  все още не е разгадана.
 • 1:50 - 1:52
  Вече сме по следата нещо.
 • 1:52 - 1:53
  Нека се пренесем в Древна Гърция
 • 1:53 - 1:56
  300 години пр. Хр.
 • 1:56 - 1:58
  Философът Евклид от Александрия
 • 1:58 - 1:59
  открил, че всички числа могат
 • 1:59 - 2:03
  да бъдат разделени единствено в тези две категории.
 • 2:03 - 2:05
  Евклид първо достигнал до извода,
 • 2:05 - 2:07
  че всяко число може да бъде разделяно
 • 2:07 - 2:11
  докато се достигне група от най-малките еднакви числа.
 • 2:11 - 2:13
  По определение, тези най-малки числа
 • 2:13 - 2:16
  са винаги прости.
 • 2:16 - 2:17
  Така че, Евклид е знаел, че всички числа
 • 2:17 - 2:21
  са изградени от по-малки прости такива.
 • 2:21 - 2:23
  За да стане ясно, представете си вселената
 • 2:23 - 2:26
  от всички числа без простите.
 • 2:26 - 2:28
  Вземете кое да е съставно и го разделяйте докато можете.
 • 2:31 - 2:33
  Винаги ще стигнете до прости числа.
 • 2:33 - 2:35
  С други думи, всяко число
 • 2:35 - 2:38
  може да се представи като група от прости числа
 • 2:38 - 2:40
  Мислете си за тях като градивни блокчета.
 • 2:40 - 2:42
  Независимо кое число изберете,
 • 2:42 - 2:46
  то може да се представи чрез група от по-малки прости числа.
 • 2:46 - 2:48
  Това е ядрото на откритието
 • 2:48 - 2:51
  известно като Основна теорема на аритметиката.
 • 2:51 - 2:52
  Нека вземем числото 30
 • 2:54 - 2:56
  и намерим всички прости числа,
 • 2:56 - 2:57
  които го разделят на равни части.
 • 2:57 - 3:00
  Известно е като Разделяне на прости делители.
 • 3:00 - 3:02
  Това ни дава простите делители на числото.
 • 3:02 - 3:06
  В нашия случай 2, 3 и 5 са простите делители на 30.
 • 3:06 - 3:08
  Евклид е осъзнал още, че простите делители
 • 3:08 - 3:11
  могат да се умножат определен брой пъти
 • 3:11 - 3:13
  и да се получи първоначалното число.
 • 3:13 - 3:14
  В този случай, просто умножаваме
 • 3:14 - 3:16
  всеки от делителите веднъж, за да получим 30.
 • 3:16 - 3:20
  2 по 3 по 5 дава числото 30.
 • 3:20 - 3:23
  Мислете си за специален ключ от комбинации.
 • 3:23 - 3:25
  Няма друг начин, по който да се получи 30,
 • 3:25 - 3:27
  използвайки друга група от прости числа,
 • 3:27 - 3:29
  умножени заедно.
 • 3:29 - 3:31
  Следователно, всяко възможно число има
 • 3:31 - 3:34
  единствена разбивка на прости делители.
 • 3:34 - 3:36
  Примерно, можем да си представим всяко число
 • 3:36 - 3:38
  като различна ключалка.
 • 3:38 - 3:40
  Уникалният ключ за нея би бил съставен
 • 3:40 - 3:42
  от простите делители на числото.
 • 3:42 - 3:44
  Всеки две ключалки имат различен ключ.
 • 3:44 - 3:48
  Всеки две числа имат различни прости делители.
Title:
Основна теорема на аритметиката
Description:

Основна теорема на аритметиката

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions