Return to Video

Aktivita bez počítača: Zábava s cyklami „for“

 • 0:20 - 0:22
  Táto lekcia sa volá
  Zábava s cyklami „for“.
 • 0:22 - 0:27
  V tejto lekcii používame číselný rad,
  aby sme sa zahrali hru s kockami.
 • 0:27 - 0:30
  Každý hráč hodí trikrát kockou,
  aby získal začiatočnú hodnotu,
 • 0:30 - 0:34
  cieľovú hodnotu a interval.
 • 0:34 - 0:38
  Počas každého kola si zakrúžkujeme
  našu začiatočnú hodnotu a každú hodnotu,
 • 0:38 - 0:42
  ktorá nás posunie o rovnaký
  počet krokov vpred, ako je náš interval.
 • 0:42 - 0:45
  Prestaneme krúžkovať,
  keď dosiahneme našu cieľovú hodnotu.
 • 0:45 - 0:48
  Hráč s najvyšším skóre vyhráva.
 • 0:48 - 0:51
  Cykly „for“ môžu byť užitočné
  na rôznych miestach.
 • 0:51 - 0:55
  Ak by ste boli meteorológmi,
  využívali by ste cykly „for“ stále.
 • 1:04 - 1:06
  Ahoj, ja som Becky.
 • 1:06 - 1:10
  Pracujem pre Iberdrola Renewables
  ako veterná meteorologička.
 • 1:10 - 1:16
  Predpovedám rýchlosť vetra
  v kaňone rieky Columbia,
 • 1:16 - 1:19
  kde naša firma vlastní veterné farmy.
 • 1:19 - 1:23
  Pokúšame sa predpovedať,
  koľko vetra tam bude,
 • 1:23 - 1:26
  aby sme vedeli,
  koľko elektriny sa tam vyrobí.
 • 1:26 - 1:30
  Tieto informácie posúvame ľuďom,
  ktorí obchodujú s energiou v reálnom čase.
 • 1:30 - 1:35
  Tí nakupujú a predávajú elektrinu podľa
  toho, koľko elektriny im predpovieme,
 • 1:35 - 1:40
  aby bola elektrická sieť vyvážená,
  aby ostali vaše svetlá zapnuté
 • 1:40 - 1:45
  a aby sa z veterných fariem
  získalo čo najviac energie.
 • 1:47 - 1:52
  Sme v národnom kontrolnom centre
  Iberdrola Renewables tu v Portlande,
 • 1:52 - 1:57
  a sem dostávame informácie zo všetkých
  našich veterných fariem v celej krajine.
 • 1:58 - 2:04
  Ani tie najvýkonnejšie počítače
  nevedia simulovať atmosféru všade.
 • 2:04 - 2:07
  Takže v počítačových modeloch
  na predpovede máme takzvanú mriežku.
 • 2:07 - 2:12
  A každý bod mriežky má svoju
  zemepisnú šírku a dĺžku.
 • 2:12 - 2:17
  Musíme vypočítať fyzikálne javy
  a pokúsiť sa zistiť
 • 2:17 - 2:20
  rýchlosť vetra, teplotu, tlak a tak ďalej.
 • 2:20 - 2:24
  Keďže ide o celkom veľké mriežky
  a tieto výpočty robíme na mnohých bodoch,
 • 2:24 - 2:27
  zbierame tieto údaje aj miliónkrát.
 • 2:28 - 2:31
  Na všetko, čo robím,
  používam cykly „for“.
 • 2:32 - 2:36
  Tu je napríklad priamo zobrazený
  cyklus „for“.
 • 2:38 - 2:43
  Keď predpovedáte vietor, hrá pri tom rolu
  tak veľa rôznych parametrov,
 • 2:43 - 2:48
  že pre človeka by bolo nemožné sadnúť si
  a spraviť všetky potrebné výpočty.
 • 2:48 - 2:55
  Vietor ovplyvňuje také veľké množstvo
  rozličných vecí,
 • 2:55 - 2:59
  že potrebujeme mať počítačový model,
  aby sme ho vedeli predpovedať.
Title:
Aktivita bez počítača: Zábava s cyklami „for“
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
03:03
Martin Nichta edited Slovak subtitles for Unplugged: For Loop Fun
Martin Nichta edited Slovak subtitles for Unplugged: For Loop Fun
Martin Nichta edited Slovak subtitles for Unplugged: For Loop Fun
Martin Nichta edited Slovak subtitles for Unplugged: For Loop Fun
NikoletaFialova edited Slovak subtitles for Unplugged: For Loop Fun
NikoletaFialova edited Slovak subtitles for Unplugged: For Loop Fun
NikoletaFialova edited Slovak subtitles for Unplugged: For Loop Fun
NikoletaFialova edited Slovak subtitles for Unplugged: For Loop Fun

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions