Return to Video

Minecraft: Chuyến thám hiểm đại dương - Chúc mừng

 • 0:00 - 0:02
  (Amy Lee33) Chúc mừng!
 • 0:02 - 0:03
  Bạn đã làm được rồi!
 • 0:03 - 0:04
  (Squid) Chúc mừng!
 • 0:04 - 0:06
  (Netty) Bạn đã làm được rồi!
 • 0:06 - 0:07
  Chúc mừng!
 • 0:07 - 0:10
  (Tomohawk) Chúc mừng!
 • 0:10 - 0:11
  (Amy Lee33) Tuyệt vời!
 • 0:11 - 0:15
  Tất cả các kho báu săn được sẽ dẫn chúng
  ta tới việc xây dựng đường dẫn Minecraft
 • 0:15 - 0:19
  Vỏ ốc, rương kho báu, và tôi cũng rất
  thích màu của viên gạch prismarine
 • 0:19 - 0:23
  Và chúng ta đã học được cách lập trình
  với vòng lặp và điều kiện.
 • 0:23 - 0:26
  (Squid) Nói về lập trình, có một cấp độ
  khác cho nhiệm vụ này.
 • 0:26 - 0:28
  Bạn đã sẵn sàng cho nó chưa, các nhà
  thám hiểm?
 • 0:28 - 0:31
  (Netty) Đó là cấp độ chơi tự do và bạn có
  thể dùng tới kỹ năng lập trình
 • 0:31 - 0:33
  và xây dựng điều gì đáng kinh ngạc
 • 0:33 - 0:39
  (Tomohawk) Ừm...một nơi giấu kho báu của
  bạn, công trình dưới nước, lâu đài san hô?
 • 0:39 - 0:42
  Aaaa... rất nhiều ý tưởng
 • 0:42 - 0:47
  Sử dụng vòng lặp để tạo ra hành động lặp
  lại, và điều kiện để chuẩn bị cho những
 • 0:47 - 0:49
  kịch bản không đoán trước được
 • 0:49 - 0:53
  (Amy Lee33) Bây giờ bạn chắc chắn đã chứng
  minh mình là lập trình viên gan dạ
 • 0:53 - 0:56
  và tôi rất háo hức muốn nhìn thấy những
  gì bạn xây dựng.
 • 0:56 - 0:59
  Và hi vọng những chuyến phiêu lưu của bạn
  với lập trình không dừng ở đây
 • 0:59 - 1:01
  Thượng lộ bình an!
Title:
Minecraft: Chuyến thám hiểm đại dương - Chúc mừng
Description:

Hãy bắt đầu học tại http://code.org/

Giữ liên lạc với chúng tôi!
• trên Twitter https://twitter.com/codeorg
• trên Facebook https://www.facebook.com/Code.org
• trên Instagram https://instagram.com/codeorg
• trên Tumblr https://blog.code.org
• trên LinkedIn https://www.linkedin.com/company/code-org
• trên Google+ https://google.com/+codeorg

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:02

Vietnamese subtitles

Revisions