Return to Video

Historien om løsninger

 • 0:14 - 0:19
  Historien om løsninger (Hvorfor ekte endringer starter med å endre spillet)
 • 0:19 - 0:20
  med Annie Leonard
 • 0:21 - 0:26
  Har du en slik?
  Selvsagt ikke. Denne er 5 år gammel.
 • 0:26 - 0:28
  Nå har alle en slik.
 • 0:28 - 0:32
  Kan du forestille deg hvor mye genialitet og konsentrasjon det tok å gjøre en musikkspiller om til
 • 0:32 - 0:37
  en hånd-holdt datamaskin-telefon-GPS-fjernkontroll for alt i livet på bare 5 år?
 • 0:37 - 0:38
  Tenk
 • 0:38 - 0:42
  De tusener av mennesker som laget denne tingen måtte løse tusenvis av problemer
 • 0:42 - 0:45
  som, bokstavelig talt, ikke kunne ha blitt løst for 5 år siden.
 • 0:45 - 0:49
  Dette er hva folk klarer når de er motivert for å finne løsninger på problemene.
 • 0:49 - 0:54
  Men problemene vi har vært flittige med å løse er ikke problemene vi trenger mest å løse.
 • 0:54 - 0:57
  Så mye konsentrasjon har blitt brukt på: "raskere", "billigere", "nyere",
 • 0:57 - 1:02
  Slik at vi har mistet av syne ting som: "tryggere", "sunnere" og mer "rettferdig".
 • 1:02 - 1:05
  Det er lett å bli bedre og bedre i å spille feil spill.
 • 1:05 - 1:10
  Og, på mange måter er dette systemet som et spill, men med veldig stor innsats.
 • 1:11 - 1:12
  Akkurat som et spill
 • 1:12 - 1:17
  ble økonomien utformet for å få alle til å spille etter visse regler
 • 1:17 - 1:21
  og som med et spill, følger det med bruksanvisning som forklarer målet med spillet.
 • 1:21 - 1:24
  Tenk på sist gang du spilte et spill.
 • 1:24 - 1:25
  Husker du?
 • 1:25 - 1:27
  Det første du gjorde var å finne ut hva det betyr å vinne
 • 1:27 - 1:31
  og det ble rettesnoren for alle avgjørelser underveis i spillet.
 • 1:31 - 1:36
  Så naturligvis arbeider folk flest med løsninger som hjelper med dette målet
 • 1:36 - 1:37
  og det målet er "mer".
 • 1:37 - 1:42
  Mer penger brukt, flere veier bygget, flere kjøpesentre åpnet, flere ting.
 • 1:42 - 1:44
  Dette er det økonomer kaller "vekst".
 • 1:45 - 1:48
  Så vi tar alle pengene brukt på ting som gjør livet bedre
 • 1:48 - 1:51
  og alle pengene brukt på ting som gjør livet dårligere
 • 1:51 - 1:54
  og vi legger det sammen til et stort tall
 • 1:54 - 1:56
  som vi kaller BNP. (Brutton Nasjonal Produkt)
 • 1:56 - 1:59
  Vi blir fortalt at større BPN betyr at vi er på vei mot målet og vinner.
 • 2:00 - 2:04
  Så dette er tallet som tusener av reglene og lovene er ment å øke.
 • 2:04 - 2:08
  Men det er en stor forskjell på flere barn på skolen eller flere barn i fengsel.
 • 2:08 - 2:11
  Flere vindmøller eller flere kullkraftverk.
 • 2:11 - 2:16
  Flere super-effektive offentlige tog eller mer bensin sløst bort i trafikkorker.
 • 2:16 - 2:16
  'seff!!
 • 2:17 - 2:20
  Men i dette spillet om "mer" teller begge deler like mye.
 • 2:21 - 2:25
  Vi kan ikke endre et så dumt spill med en regel eller en spiller om gangen.
 • 2:25 - 2:30
  Problemet er målet i seg selv. Vi trenger løsninger som endrer det.
 • 2:31 - 2:34
  Hva om vi bygget spillet rundt målet "bedre".
 • 2:43 - 2:46
  Bedre utdanning, bedre helse, bedre ting.
 • 2:46 - 2:48
  En bedre sjanse til å overleve på denne planeten.
 • 2:48 - 2:50
  Det er det vi alle vil, ikke sant?
 • 2:50 - 2:53
  Så dette er hva "å vinne" burde bety.
 • 2:53 - 2:56
 • 2:56 - 2:59
 • 2:59 - 3:01
 • 3:01 - 3:05
 • 3:05 - 3:10
 • 3:10 - 3:13
 • 3:13 - 3:14
 • 3:14 - 3:18
 • 3:18 - 3:22
 • 3:22 - 3:23
 • 3:24 - 3:26
 • 3:26 - 3:29
 • 3:29 - 3:32
 • 3:32 - 3:37
 • 3:37 - 3:40
 • 3:40 - 3:41
 • 3:41 - 3:45
 • 3:45 - 3:47
 • 3:47 - 3:50
 • 3:51 - 3:55
 • 3:55 - 3:59
 • 3:59 - 4:00
 • 4:00 - 4:04
 • 4:04 - 4:08
 • 4:08 - 4:11
 • 4:11 - 4:13
 • 4:13 - 4:14
 • 4:14 - 4:17
 • 4:17 - 4:20
 • 4:20 - 4:24
 • 4:24 - 4:28
 • 4:28 - 4:32
 • 4:32 - 4:35
 • 4:35 - 4:38
 • 4:38 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:46
 • 4:47 - 4:51
 • 4:51 - 4:52
 • 4:53 - 4:56
 • 4:56 - 4:58
 • 4:58 - 4:58
 • 4:59 - 5:03
 • 5:03 - 5:05
 • 5:05 - 5:07
 • 5:07 - 5:11
 • 5:11 - 5:16
 • 5:16 - 5:19
 • 5:19 - 5:21
 • 5:23 - 5:25
 • 5:25 - 5:27
 • 5:27 - 5:32
 • 5:32 - 5:34
 • 5:34 - 5:37
 • 5:37 - 5:40
 • 5:40 - 5:44
 • 5:44 - 5:48
 • 5:48 - 5:51
 • 5:51 - 5:55
 • 5:55 - 5:58
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:06
 • 6:06 - 6:08
 • 6:08 - 6:14
 • 6:14 - 6:17
 • 6:17 - 6:21
 • 6:21 - 6:22
 • 6:22 - 6:24
 • 6:24 - 6:27
 • 6:27 - 6:30
 • 6:30 - 6:34
 • 6:34 - 6:36
 • 6:36 - 6:41
 • 6:41 - 6:44
 • 6:44 - 6:48
 • 6:48 - 6:50
 • 6:51 - 6:52
 • 6:53 - 6:58
 • 6:58 - 7:01
 • 7:01 - 7:04
 • 7:04 - 7:08
 • 7:08 - 7:12
 • 7:12 - 7:15
 • 7:15 - 7:18
 • 7:18 - 7:21
 • 7:21 - 7:24
 • 7:25 - 7:28
 • 7:28 - 7:30
 • 7:30 - 7:32
 • 7:32 - 7:36
 • 7:36 - 7:39
 • 7:39 - 7:44
 • 7:44 - 7:45
 • 7:45 - 7:46
 • 7:47 - 7:49
 • 7:49 - 7:54
 • 7:54 - 7:58
 • 7:58 - 8:01
 • 8:01 - 8:06
 • 8:06 - 8:09
 • 8:09 - 8:14
 • 8:14 - 8:18
 • 8:18 - 8:20
 • 8:22 - 8:27
 • 8:27 - 8:31
 • 8:31 - 8:34
 • 8:34 - 8:40
 • 8:40 - 8:42
 • 8:42 - 8:44
 • 8:44 - 8:49
 • 8:49 - 8:50
 • 8:50 - 8:51
 • 8:56 - 8:57
Title:
Historien om løsninger
Description:

Historien om løsninger utforsker hvordan vi kan flytte vår økonomi i en mer bærekraftig og rettferdig retning ved å vende oss mot et nytt mål.

I det nåværende "Spillet om mer" blir vi oppfordret til å heie frem en voksende økonomi -- flere veier, flere kjøpesentre, flere Ting! -- selv om vår helse forverres, inntektsforskjellene øker og polene smelter.

Men hva om vi endrer poenget med spillet? Hva om målet til vår økonomi ikke var "mer" men "bedre" -- bedre helse, bedre jobber og en bedre mulighet til å overleve på planeten?

Burde ikke det være meningen med å vinne spillet?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:07

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions