Return to Video

Các học giả của DO-IT thảo luận tầm quan trọng của giáo dục đại học

 • 0:06 - 0:09
  Các nhà nghiên cứu của DO-IT thảo luận về tầm quan trọng của trường Đại học
 • 0:09 - 0:10
  Liệu trường đại học có quan trọng hay không?
 • 0:13 - 0:14
  Điều đó còn tùy thuộc vào bạn
 • 0:14 - 0:17
  Nhưng với tôi, nó rất quan trọng
 • 0:22 - 0:23
  Tôi nghĩ Đại học rất quan trọng vì
 • 0:23 - 0:26
  trường đại học là một con đường để bước vào cuộc đời
 • 0:27 - 0:29
  và nó thật sự sẽ xây dựng tính cách của bạn như là một người trưởng thành
 • 0:31 - 0:36
  Đại học là một nơi tuyệt vời để bạn có thể khám phá ra đam mê của bản thân và gặp gỡ những con người thú vị
 • 0:41 - 0:45
  Nội dung của video này đã được tạo nên bởi các nhà nghiên cứu của Do-IT, học sinh
 • 0:45 - 0:49
  trung học đến từ một chương trình chuyển tiếp đại học ở Washington
 • 0:50 - 0:52
  Các nhà nghiên cứu chính là những học sinh khuyết tật
 • 0:52 - 0:55
  Họ được học về sự quyết tâm và cách thích nghi học thuật
 • 0:55 - 0:57
  và sự ủng hộ dành cho người khuyết tật
 • 0:58 - 1:02
 • 1:03 - 1:09
 • 1:09 - 1:14
 • 1:15 - 1:19
 • 1:20 - 1:22
 • 1:24 - 1:29
 • 1:29 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:37 - 1:40
 • 1:40 - 1:42
 • 1:42 - 1:46
 • 1:48 - 1:51
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
 • 1:58 - 2:01
 • 2:01 - 2:02
 • 2:03 - 2:06
 • 2:06 - 2:11
 • 2:13 - 2:18
 • 2:18 - 2:21
 • 2:22 - 2:25
 • 2:25 - 2:27
 • 2:28 - 2:34
 • 2:34 - 2:39
 • 2:39 - 2:43
 • 2:43 - 2:47
 • 2:53 - 2:56
 • 2:56 - 2:57
 • 3:00 - 3:03
 • 3:03 - 3:05
 • 3:06 - 3:11
 • 3:11 - 3:13
 • 3:13 - 3:18
 • 3:18 - 3:21
 • 3:22 - 3:28
 • 3:28 - 3:30
 • 3:38 - 3:41
Title:
Các học giả của DO-IT thảo luận tầm quan trọng của giáo dục đại học
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
04:16

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions