Return to Video

IWOW - Part 4 - Beyond Thinking

 • 0:14 - 0:21
  بخش چهارم فراتر از فکر کردن--
  زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی.
 • 0:25 - 0:28
  ما زندگیمان را در جستجوی خوشبختی "آنجا دربیرون " میگذرانیم
 • 0:28 - 0:30
  مانند اینکه آن یک متاع و کالا است.
 • 0:30 - 0:37
  ما برده‌ی آرزوها و تمایلات خود شده‌ایم.
 • 0:39 - 0:41
  خوشبختی چیزی نیست که بتواند دنبال شود
 • 0:41 - 0:45
  یا مثل یک کت ارزان خریده شود.
 • 0:45 - 0:46
  این مایا است،
 • 0:46 - 0:47
  توهم،
 • 0:47 - 0:52
  بازی بی‌پایان فرم و شکل.
 • 0:52 - 0:53
  در سنت بودایی،
 • 0:53 - 0:56
  سامسارا، یا چرخه بی‌پایان رنج
 • 0:56 - 0:59
  ماندگار و همیشگی می‌شود با میل به لذ تها
 • 0:59 - 1:03
  و بیزاری از درد .
 • 1:03 - 1:07
  فروید این را به عنوان "اصل لذ ت" معرفی می‌کند.‌
 • 1:07 - 1:10
  هرچیزی که ما انجام می‌دهیم یک تلاش برای ایجاد لذت و خوشی است،
 • 1:10 - 1:12
  تا چیزی را که می‌خواهیم کسب کنیم،
 • 1:12 - 1:19
  یا چیزی که ناخوشایند است و نمی‌خواهیم را دور کنیم.
 • 1:20 - 1:24
  حتی یک ارگانیسم ساده مثل پارمسیوم این کار را انجام می‌دهد. .
 • 1:24 - 1:26
  این را پاسخ به محرک می‌خوانند.
 • 1:26 - 1:31
  برخلاف پارمسیوم، انسانها انتخاب‌های بیشتری دارند.
 • 1:31 - 1:34
  ما آزاد هستیم که فکر کنیم، و این قلب مشکل است.
 • 1:34 - 1:41
  "فکر کردن درمورد اینکه چه می‌خواهیم" آن چیزی است که از کنترل خارج شده است.
 • 2:04 - 2:13
  دوراهی جامعه مدرن این است که ما دنبال فهمیدن دنیا هستیم،
 • 2:13 - 2:17
  نه از بعد آگاهی درونی باستانی،
 • 2:17 - 2:20
  بلکه با کیفیت بخشی و کمیت بخشی به آنچه که به
 • 2:20 - 2:26
  عنوان دنیای خارجی با استفاده از راههای علمی و فکری دریافت می‌کنیم.
 • 2:26 - 2:30
  فکر کردن فقط منجر به فکر بیشتر و سوالهای بیشتر می‌شود.
 • 2:30 - 2:34
  ما در جستجوی فهمیدن درونی‌ترین نیروهایی که دنیا را ایجاد کرده‌اند
 • 2:34 - 2:36
  و مسیرش را رهنمون می‌شوند، هستیم.
 • 2:36 - 2:39
  اما ما این اسانس و جوهره را به عنوان چیزی خارج از خود می‌پنداریم،
 • 2:39 - 2:45
  نه به عنوان یک چیز زنده، که در بطن طبیعتمان نهفته است.
 • 2:45 - 2:48
  روانپزشک معروف کارل یونگ بود که گفت،
 • 2:48 - 2:55
  "آنکسی که به بیرون نگاه می‌کند رویاپردازی می‌کند، آنکسی که به درون نگاه می‌کند بیدار می‌شود.
 • 2:56 - 3:00
  اشتباه نیست اگر مایل باشیم که بیدار شویم، خوشبخت شویم.
 • 3:00 - 3:04
  آنچه که اشتباه است این است که در بیرون به دنبال خوشبختی باشیم،
 • 3:04 - 3:11
  در حالیکه آن فقط در درون یافت می‌شود
 • 3:35 - 3:40
  در چهارم آگوست سال 2010 میلادی در کنفرانس فنا وری و اقتصاد در لیک تاهو کالیفرنیا،
 • 3:40 - 3:46
  اریک اشمیت، مدیر گوگل، یک آمار جالب را ذ کر کرد.
 • 3:46 - 3:48
  امروزه، میزان اطلاعاتی که ما در دو روز ایجاد می‌کنیم
 • 3:48 - 3:51
  برابر است با کل آنچه ما از ظهور تمدن تا سال 2003 داشتیم.
 • 3:51 - 3:55
  با توجه به گفته اشمیت.
 • 3:55 - 4:02
  این چیزی مثل 5 اگزابایت از داده است.
 • 4:02 - 4:06
  در طول تاریخ بشریت، هرگز این میزان فکر کردن وجود نداشته است،
 • 4:06 - 4:09
  و هرگز این میزان آشفتگی روی زمین نبوده است.
 • 4:09 - 4:15
  آیا مثل این نیست که هر بارکه ما به راه حلی برای یک مشکل فکر می‌کنیم،
 • 4:15 - 4:18
  دو مشکل دیگر ایجاد می‌کنیم؟
 • 4:18 - 4:20
  همه‌ی این فکر کردن ها چه فایده دارد
 • 4:20 - 4:23
  اگر قرار نیست که منجر به خوشحالی بزرگتری شود؟
 • 4:23 - 4:27
  آیا ما خوشحال تر هستیم؟
 • 4:27 - 4:27
  آرامتر و رها ترهستیم؟
 • 4:27 - 4:30
  در نتیجه‌ی همه‌ی این فکر کردن ها شادتر هستیم؟
 • 4:30 - 4:33
  یا اینکه این ما را منزوی کرده،
 • 4:33 - 4:35
  و ما را ازتجربه ای عمیق‌تر و پرمعناتر از زندگی
 • 4:35 - 4:40
  جدا کرده است؟
 • 4:40 - 4:45
  فکر کردن، اقدام کردن و عمل کردن،
 • 4:45 - 4:48
  باید به تعادل با وجود منجر شود.
 • 4:48 - 4:54
  گذشته از اینها، ما وجود انسانی هستیم و نه عمل انسانی.
 • 5:04 - 5:10
  ما خواهان تغییر و همزمان ثبات هستیم.
 • 5:10 - 5:13
  قلب‌های ما از مارپیچ زندگی جدا شده است،
 • 5:13 - 5:15
  همینطور از قانون تغییر،
 • 5:15 - 5:18
  در حالی که اذهان مشغول به فکر ما، ما را به سمت ثبات،
 • 5:18 - 5:23
  امنیت و آرام سازی حواسها میراند.
 • 5:23 - 5:28
  با شیفتگی بیمارگونه ای قتل‌ها، سونامی‌ها،
 • 5:28 - 5:34
  زلزله‌ها و جنگ‌ها را تماشا می‌کنیم.
 • 5:34 - 5:38
  ما پیوسته در تلاشیم تا ذهن مان را درگیرکرده و با اطلاعات پر کنیم.
 • 5:38 - 5:41
  نمایش های تلویزیونی که از طریق وسایل ساده قابل مشاهده هستند.
 • 5:41 - 5:44
  همینطوربازی‌ها و پازل ها.
 • 5:44 - 5:44
  پیام‌های کتبی.
 • 5:44 - 5:48
  و هر چیز پیش پاافتاده ممکن.
 • 5:48 - 5:50
  ما میگذاریم تا مسحور شویم
 • 5:50 - 5:53
  با جریان یی پایان تصاویر و اطلاعات نو
 • 5:53 - 6:00
  راههای جدید برای آزار و آرام کردن حس ها.
 • 6:01 - 6:04
  در اوقاتی از انعکاس درونی آرام ما، ممکن است قلبمان به ما بگوید
 • 6:04 - 6:08
  که چیزهای بیشتری برای زندگی کردن وجود دارد در مقایسه با واقعیت کنونی ما،
 • 6:08 - 6:12
  که ما در دنیایی از ارواح گرسنه زندگی می‌کنیم.
 • 6:12 - 6:19
  ولع بی پایان و همیشه نا راضی.
 • 6:24 - 6:26
  ما گردبادی از داده ها را ایجاد کرده‌ایم
 • 6:26 - 6:30
  که دور کره زمین در پروازست تا فکر کردن بیشتر را ساده ترسازد،
 • 6:30 - 6:33
  ایده‌های بیشتر برای اینکه چگونه دنیا را درست کنیم،
 • 6:33 - 6:38
  مشکلاتی را حل کنیم که فقط بخاطر اینکه ذهن ما آنها را ساخته است
  وجود دارند.
 • 6:38 - 6:45
  فکر کردن، تمام آشفتگی بزرگی که ما در آن هستیم را ایجاد کرده است.
 • 6:46 - 6:51
  ما جنگ علیه بیماری، دشمن و مشکلات به راه می‌اندازیم.
 • 6:51 - 6:55
  و تناقض این است که هر چه که ما در مقابلش مقاومت کنیم، مداوم تر و پایدارتر می‌شود.
 • 6:55 - 6:59
  هر چه بیشتر در مقابل چیزی مقاومت کنی، آن قوی تر می شود.
 • 6:59 - 7:02
  مثل تمرین دادن ماهیچه‌، شما در واقع آن را قوی میکنید
 • 7:02 - 7:06
  هر آنچه را که میخواهید خود را از شرش راحت کنید.
 • 7:06 - 7:10
  حالا با این احوال ، چه چیز جایگزینی برای فکر کردن است؟
 • 7:10 - 7:17
  چه مکانیزم‌های دیگری انسان می‌تواند به کار گیرد تا در این سیاره زندگی کند؟
 • 7:33 - 7:36
  در حالی که فرهنگهای غربی در قرون اخیر روی کاوش
 • 7:36 - 7:40
  فیزیکی و مادی با استفاده از فکر و تحلیل متمرکز شده‌اند،
 • 7:40 - 7:42
  فرهنگهای کهن دیگر به همان اندازه فناوری‌های پیشرفته‌ای
 • 7:42 - 7:49
  را برای کاوش فضای درون تحول بخشیده اند.
 • 7:49 - 7:51
  این از دست دادن اتصالمان با دنیای درونمان است
 • 7:51 - 7:56
  که عدم تعادل در سیاره مان را ایجاد کرده‌است.
 • 7:56 - 8:00
  "خودت را بشناس" این ساکن کهن توسط
 • 8:00 - 8:05
  آرزوی تجربه دنیای خارجی فرم و شکل جایگزین شده.
 • 8:05 - 8:08
  پاسخگویی به سوال "من چه کسی هستم؟" به سادگی
 • 8:08 - 8:15
  توصیف آنچه در کارت شغلی شماست نمی‌باشد.
 • 8:16 - 8:19
  در بودیسم، شما محتوای آگاهی خود نیستید.
 • 8:19 - 8:23
  شما صرفا یک مجموعه از افکار و ایده‌ها نیستید
 • 8:23 - 8:30
  چراکه پشت افکار، یک فرد است که شاهد آن افکار است.
 • 8:36 - 8:41
  حکم "خودت را بشناس" یک زن کوان هست، یک معمای غیر قابل پاسخ.
 • 8:41 - 8:45
  تدریجا ذهن در تلاش برای پیدا کردن جواب خسته خواهد شد.
 • 8:45 - 8:50
  مثل یک سگ که دنبال دمش بدود، این فقط شناسایی با نفس است
 • 8:50 - 8:57
  که می‌خواهد یک جواب و یک هدف را پیدا کند.
 • 8:57 - 9:01
  حقیقت اینکه شما چه کسی هستید نیاز به پاسخ ندارد،
 • 9:01 - 9:08
  چونکه همه سوالها با ذهن نفسانی ما ایجاد شده است.
 • 9:08 - 9:15
  شما ذهن و فکر خود نیستید.
 • 9:16 - 9:23
  حقیقت در پاسخ‌های بیشتر نخوابیده است بلکه در سوالات کمتر است.
 • 9:25 - 9:27
  همانطور که جوزف کمبل گفته است،
 • 9:27 - 9:30
  "من باور ندارم که افراد به اندازه‌ای که به دنبال تجربه زنده بودن هستند،
 • 9:30 - 9:37
  بدنبال یافتن معنی زندگی باشند."
 • 9:53 - 9:57
  زمانی که از بودا پرسیده شد، "شما چه (کسی) هستید؟" او به سادگی گفت،
 • 9:57 - 9:59
  "من بیدار هستم."
 • 9:59 - 10:06
  این "بیدار بودن" چه معنی می‌دهد؟
 • 10:08 - 10:11
  بودا به طور دقیق نمی، گوید زیرا که شکوفایی
 • 10:11 - 10:13
  زندگی هر فردی متفاوت است.
 • 10:13 - 10:20
  اما او یک چیز را گفت، که این پایان رنج و اندوه است.
 • 10:22 - 10:24
  هر سنت مذهبی بزرگ، یک اسم
 • 10:24 - 10:27
  برای حالت بیدار بودن دارد.
 • 10:27 - 10:28
  بهشت،
 • 10:28 - 10:29
  نیروانا،
 • 10:29 - 10:32
  یا موکشا.
 • 10:32 - 10:38
  یک ذهن آرام تمام آن چیزی است که نیاز دارید برای اینکه طبیعت جریان را درک کنید
 • 10:38 - 10:41
  همه چیزهای دیگر اتفاق خواهد ‌افتاد وقتی که ذهن شما آرام است.
 • 10:41 - 10:44
  در آن سکوت، انرژی‌های درونی بیدار می‌شوند،
 • 10:44 - 10:48
  و بدون تلاش شما کار می‌کنند.
 • 10:48 - 10:55
  همانطور که تائوئیست‌ها می‌گویند، "انرژی چی آگاهی را دنبال می‌کند.
 • 10:56 - 10:59
  " با آرام بودن، فرد شروع به شنیدن خرد
 • 10:59 - 11:01
  گیاهان و حیوانات می‌کند.
 • 11:01 - 11:06
  زمزمه‌های آرام در رویاها،
 • 11:06 - 11:08
  و فرد مکانیزم‌های نامحسوسی را یاد می‌گیرد که با آنها
 • 11:08 - 11:12
  آن رویاها به شکل مادی در می‌آید.
 • 11:12 - 11:17
  در تائو ته چینگ، به این نوع از زندگی کردن "وای وو وای" گفته می‌شود -
 • 11:17 - 11:23
  "عمل به بی عملی."
 • 11:23 - 11:25
  بودا سخن از "راه میانه" به عنوان مسیری می‌کند
 • 11:25 - 11:28
  که منجر به روشن ضمیری می‌شود.
 • 11:28 - 11:31
  ارسطو میانه طلایی
 • 11:31 - 11:36
  - میانه‌ای بین دو منتهی ، را به عنوان مسیر زیبایی توصیف می‌کند.
 • 11:36 - 11:39
  نه تلاش خیلی زیاد و اما همچنین نه خیلی کم.
 • 11:39 - 11:46
  یین و یانگ در تعادل کامل.
 • 11:57 - 12:00
  مفهوم مایا یا توهم ودانتایی
 • 12:00 - 12:03
  این است که ما خود محیط را تجربه نمی‌کنیم،
 • 12:03 - 12:08
  بلکه انعکاسی از آن را که با افکار ساخته شده است تجربه می‌کنیم.
 • 12:08 - 12:11
  البته که افکار به شما اجازه می‌دهند دنیای ارتعاشی را
 • 12:11 - 12:16
  به صورت خاصی تجربه کنید، اما آرام و قرار درونی ما نیاز
  ندارد تا به اتفاق‌های خارجی
 • 12:16 - 12:22
  مشروط باشد.
 • 12:22 - 12:27
  اعتقاد به دنیای خارجی مستقل از آنکه
  آن را دریافت میکند
 • 12:27 - 12:30
  برای علوم، اساسی می‌باشد.
 • 12:30 - 12:34
  اما حس‌های ما به ما فقط اطلاعات غیر مستقیم می‌دهند.
 • 12:34 - 12:38
  مفاهیم ما درباره‌ی این دنیای فیزیکی ساخته‌ی ذهن،
 • 12:38 - 12:44
  همیشه با حواسهایمان فیلتر می‌شود و در نتیجه همیشه ناکامل است.
 • 12:44 - 12:49
  یک میدان ارتعاشی پشت همه‌ی حسها وجود دارد.
 • 12:49 - 12:53
  افراد با بیماری "سینستزی" گاهی
 • 12:53 - 12:57
  این میدان ارتعاشی را به طریق دیگری تجربه می‌کنند.
 • 12:57 - 13:02
  سینستتها میتوانند صداها را به عنوان رنگها یا اشکال ببینند
 • 13:02 - 13:05
  یا کیفیتهای یک حس را با دیگری مرتبط کنند.
 • 13:05 - 13:12
  سینستزی به ترکیب یا درآمیختن حسها اشاره دارد.
 • 13:13 - 13:16
  چاکراها و حسها مثل یک منشور هستند
 • 13:16 - 13:20
  که یک توده ای از ارتعاشات پیوسته را فیلتر می‌کنند.
 • 13:20 - 13:23
  همه‌ی چیزها در جهان ارتعاش می‌کنند،
 • 13:23 - 13:28
  اما با سرعت ها و فرکانس‌های متفاوت.
 • 13:28 - 13:31
  چشم هوروس از شش سمبل و نماد ساخته شده است،
 • 13:31 - 13:34
  که هر کدام یکی از حسها را نشان می‌دهد.
 • 13:34 - 13:37
  مثل سیستم ودیک کهن،
 • 13:37 - 13:44
  فکر به عنوان یک حس در نظر گرفته می‌شود.
 • 13:44 - 13:46
  افکار نیز همزمان دریافت میشوند
 • 13:46 - 13:49
  هنگامی که هیجانات احساسی در بدن تجربه میشوند.
 • 13:49 - 13:54
  آنها از یک منبع ارتعاشی برمی‌انگیزند.
 • 13:54 - 13:56
  فکر کردن به سادگی یک ابزار است.
 • 13:56 - 13:58
  یکی از شش حس.
 • 13:58 - 14:02
  اما ما آن را به چنان مقام بالایی ارتقا دادیم،
 • 14:02 - 14:07
  که خود را با افکارمان یکی تلقی می‌کنیم.
 • 14:07 - 14:11
  این امر که ما فکر را به عنوان یکی از حسها نمی شناسیم،
 • 14:11 - 14:13
  خیلی بارزاست.
 • 14:13 - 14:18
  ما آنچنان در افکارمان غوطه ور شده‌ایم که تلاش برای توضیح دادن فکر به عنوان یک حس،
 • 14:18 - 14:21
  مثل این است که به یک ماهی در مورد آب بگوییم.
 • 14:21 - 14:28
  آب ، کدام آب؟
 • 14:32 - 14:35
  در اوپانیشاد گفته شده:
 • 14:35 - 14:41
  نه آنچه که چشم می‌تواند ببیند، بلکه آنچه که به موجب آن چشم می‌تواند ببیند.
 • 14:41 - 14:48
  بدان که آن براهمای ابدی است و نه آنچه که مردم اینجا می‌پرستند.
 • 14:48 - 14:54
  نه آنچه که گوش می‌تواند بشنود، بلکه آنچه که به موجب آن گوش می‌تواند بشنود.
 • 14:54 - 15:01
  بدان که آن براهمای ابدی است و نه آنچه که مردم اینجا می‌پرستند.
 • 15:03 - 15:09
  نه آنچه که سخن می‌تواند روشن نماید، بلکه آنچه که به موجب آن سخن می‌تواند روشن گردد.
 • 15:09 - 15:16
  بدان که آن براهمای ابدی است و نه آنچه که مردم اینجا می‌پرستند.
 • 15:23 - 15:29
  نه آنچه که ذهن می‌تواند بیندیشد، بلکه آنچه که به موجب آن ذهن می‌تواند بیندیشد.
 • 15:29 - 15:36
  بدان که آن براهمای ابدی است و نه آنچه که مردم اینجا می‌پرستند.
 • 16:04 - 16:07
  در دهه‌ی اخیر، پیشرفت‌های بزرگی
 • 16:07 - 16:11
  در زمینه تحقیقات مغزی رخ داده است.
 • 16:11 - 16:14
  محققان، قابلیت پلاستیکی عصب ها را کشف کرده‌اند- به عنوان یک لفظ
 • 16:14 - 16:17
  که این ایده را منتقل می‌کند که سیم کشی های فیزیکی مغز
 • 16:17 - 16:21
  با افکاری که در آن حرکت می‌کنند، تغییر می‌کنند.
 • 16:21 - 16:24
  همانطور که روانشناس کانادایی، دونالد هیب گفته است،
 • 16:24 - 16:31
  "عصبهایی که با هم انگیخته می‌شوند، با هم سیم کشی ومتصل می‌شوند"
 • 16:35 - 16:41
  نورونها (عصبها) اغلب آنگاه با هم سیم‌کشی و متصل می‌شوند،
  که فرد در حالت توجه مداوم باشد.
 • 16:41 - 16:43
  بدین معنی که این امکان پذیر است که شما تجربه درونی
 • 16:43 - 16:46
  شخص خودتان را از واقعیت داشته باشید.
 • 16:46 - 16:50
  به معنای واقعی، اگر افکار شما از قماش ترس، نگرانی و آشفتگی
 • 16:50 - 16:56
  و منفی گرایی باشد، نتیجتا شما اتصالات عصبی تان
  را بیشتر برای شکوفایی آن افکار رشد می‌دهید.
 • 16:56 - 16:59
  اگر شما افکارتان را به سمت آن قماش که از نوع عشق،
 • 16:59 - 17:02
  شفقت، قدردانی و خوشی میباشد،هدایت کنید،
 • 17:02 - 17:06
  شما پیوندهای عصبی تان را برای تکرار آن تجربه ایجاد میکنید.
 • 17:06 - 17:10
  اما چگونه این کار را کتیم در حالی که با خشونت و رنج و سختی احاطه شده‌ایم؟
 • 17:10 - 17:16
  آیا این نوعی از توهم و آرزوهای واهی و پوچ نیست؟
 • 17:16 - 17:18
  پلاستیک عصبی مشابه نظریه عصر جدید نیست،
 • 17:18 - 17:22
  که شما واقعیت خود را با افکار مثبت می‌سازید.
 • 17:22 - 17:25
  این در حقیقت همان چیزی است که بودا
 • 17:25 - 17:29
  2500 سال پیش آموزش می‌داد.
 • 17:29 - 17:34
  مدیتیشن وی پاسانا یا مدیتیشن بصیرتی،
 • 17:34 - 17:39
  میتواند به عنوان پلاستیک عصبی خودگردان توصیف شود.
 • 17:39 - 17:46
  شما واقعیت خود را همانطور که هست می‌پذیرید-- همانطور که واقعا است.
 • 17:46 - 17:51
  اما آن را در سطح ریشه‌ای از هیجانات ناشی از حسها تجربه می‌کنید،
 • 17:51 - 17:55
  در سطح ارتعاشی یا انرژی بدون پیش داوری
 • 17:55 - 17:57
  یا تاثیر افکار.
 • 17:57 - 18:01
  از طریق توجه مدام در سطح ریشه‌ای از آگاهی،
 • 18:01 - 18:08
  سیم کشی برای مفهومی کاملا متفاوت از واقعیت ایجاد می‌شود.
 • 18:18 - 18:21
  ما آن را بیشتر اوقات پشت گوش می‌اندازیم.
 • 18:21 - 18:28
  ما پیوسته اجازه میدهیم ایده‌های دنیای خارجی شبکه عصبی ما را شکل دهند،
 • 18:28 - 18:35
  اما آرامش درونی ما نیاز ندارد به اتفاقات خارجی مشروط باشد.
 • 18:35 - 18:38
  موقعیت‌ها اهمیتی ندارند.
 • 18:38 - 18:42
  فقط مقام آگاهی من اهمیت دارد.
 • 18:42 - 18:45
  مدیتیشن در سانسکریت به معنی آزاد بودن از اندازه گیری است.
 • 18:45 - 18:47
  آزاد از هر مقایسه.
 • 18:47 - 18:49
  آزاد شدن از همه‌ی شدن ها.
 • 18:49 - 18:52
  شما تلاش نمی‌کنید تا چیز دیگری شوید.
 • 18:52 - 18:57
  شما با آنچه که هست در رضایت هستید.
 • 18:57 - 19:01
  راه چیره شدن بر رنج قلمرو فیزیکی
 • 19:01 - 19:03
  این است که به صورت کامل آن را بپذیرید.
 • 19:03 - 19:05
  که به آن آری بگویید.
 • 19:05 - 19:08
  پس آن چیزی در شما می‌شود،
 • 19:08 - 19:15
  بجای اینکه شما چیزی در آن باشید.
 • 19:21 - 19:24
  چگونه یک فرد می‌تواند به طریقی زندگی کند که آگاهی
 • 19:24 - 19:27
  دیگر با محتوایش در تضاد نباشد؟
 • 19:27 - 19:32
  چگونه یک فرد می‌تواند قلبش را از جاه طلبی های بی‌ارزش خالی کند؟
 • 19:32 - 19:35
  باید یک انقلاب کامل در آگاهی وجود داشته باشد.
 • 19:35 - 19:42
  یک جهش ریشه‌ای در گرایش و جهت یابی از دنیای بیرونی به درونی.
 • 19:42 - 19:46
  این یک انقلاب نیست که به وسیله خواست یا تلاش تنها ایجاد شود.
 • 19:46 - 19:49
  بلکه همچنین با تسلیم شدن.
 • 19:49 - 19:56
  پذیرش واقعیت همچنان که هست.
 • 20:01 - 20:05
  تصویر قلب گشوده حضرت مسیح با قوت این ایده را القاء می‌کند،
 • 20:05 - 20:08
  که فرد باید درب را به روی همه‌ی دردها باز کند.
 • 20:08 - 20:12
  فرد باید همه چیز را بپذیرد
 • 20:12 - 20:15
  اگربخواهد همچنان به منبع تکاملی گشوده باقی بماند.
 • 20:15 - 20:17
  این به معنی این نیست که تو ماسوخیست (بیماری روانی که از درد لذت می‌برد) شوی،
 • 20:17 - 20:19
  شما به دنبال درد نیستید،
 • 20:19 - 20:23
  اما زمانی که درد می‌آید، که به صورت اجتناب ناپذیری اتفاق می‌افتد،
 • 20:23 - 20:27
  شما به سادگی واقعیت را همان طور که هست می‌پذیرید،
 • 20:27 - 20:32
  بجای اینکه واقعیت دیگری را آرزو کنید.
 • 20:32 - 20:34
  هاوایی ها مدتها باور داشتند،
 • 20:34 - 20:37
  که از طریق قلب هست که ما حقیقت را یاد می‌گیریم.
 • 20:37 - 20:44
  قلب نیز هوش خود را دارد همانطورمتمایز که مغز.
 • 20:44 - 20:48
  مصری ها اعتقاد داشتند که قلب، نه مغز
 • 20:48 - 20:49
  منبع خرد انسان بوده است.
 • 20:49 - 20:52
  قلب بعنوان مرکز روح و شخصیت
 • 20:52 - 20:55
  در نظر گرفته می‌شده است.
 • 20:55 - 20:58
  از طریق قلب بوده است که خداوند صحبت می‌کرده،
 • 20:58 - 21:05
  و به مصری‌های کهن دانش طریق حقیقت را می‌داده.
 • 21:06 - 21:08
  این پاپیروس "وزن کردن قلب" را به نمایش می‌گذارد.
 • 21:08 - 21:11
  این چیز خوبی در نظر گرفته می‌شده
 • 21:11 - 21:14
  که به زندگی پس از مرگ با قلبی سبک برویم.
 • 21:14 - 21:21
  این به این معنی بوده که شما خوب زندگی کردید.
 • 21:22 - 21:25
  مرحله ای همگانی و اولیه که مردم
 • 21:25 - 21:28
  در روند بیداری مرکز قلب تجربه می‌کنند،
 • 21:28 - 21:35
  این است که فرد انرژی خود را به عنوان انرژی همگانی و عالم هستی تجربه می‌کند.
 • 21:45 - 21:47
  اگر به خود اجازه دهی تا این عشق را حس کنی ،
 • 21:47 - 21:50
  تا این عشق باشی،
 • 21:50 - 21:53
  وقتی دنیای درون و و دنیای بیرون را بیکدیگر پیوند دهی،
 • 21:53 - 21:57
  آنگاه همه دیگر یکی ست.
 • 21:57 - 22:01
  چگونه فرد میتواند موزیک افلاک بشنود؟
 • 22:01 - 22:04
  چگونه قلب گشوده میگردد؟
 • 22:04 - 22:09
  شری رامانا ماهارشی گفت،
 • 22:09 - 22:12
  "خداوند در تو خانه دارد، در لباس تو،
 • 22:12 - 22:14
  و تو دیگر لازم نیست کاری کنی
 • 22:14 - 22:16
  تا به خدا شناسی یا خودشناسی برسی.
 • 22:16 - 22:20
  (چرا که ) این حالت راستین و طبیعی توست
 • 22:20 - 22:23
  فقط جستجورا تماما رها کن،
 • 22:23 - 22:25
  توجه ات را به درون خویش معطوف کن
 • 22:25 - 22:28
  و ذهن خویش را قربانی آن "خود"ی گردان،
 • 22:28 - 22:30
  که در اعماق هستی ات میدرخشد.
 • 22:30 - 22:35
  برای اینکه این تجربه شخصی تو باشد که درحضورزندگی شود،
 • 22:35 - 22:42
  " خود پرسی آن راه مستقیم و فوری است."
 • 22:48 - 22:52
  زمانی که شما مدیتیشن می‌کنید و احساسات هیجان آلود
  درون خود را زیر نظر می‌گیرید،
 • 22:52 - 22:58
  زنده گی درونی ات را، شما بواقع تغییررا مشاهده می‌کنید.
 • 22:58 - 23:01
  این نیروی تغییر برمیخیزد و میگذرد (میاید و میرود)
 • 23:01 - 23:04
  همانطور که انرژی شکلش را تغییر میدهد.
 • 23:04 - 23:09
  . درجه‌ای که یک فرد تکامل یافته یا روشن ضمیر می‌شود،
 • 23:09 - 23:11
  درجه‌ای است که فرد توانایی
 • 23:11 - 23:13
  برای وفق با هر لحظه را کسب کرده،
 • 23:13 - 23:16
  یا توانایی فرد در تبدیل تغییرات مداوم
 • 23:16 - 23:20
  محیطش و درد و لذتش
 • 23:20 - 23:27
  به سعادت و برکت.
 • 23:29 - 23:33
  لئو تولستوی، نویسنده " جنگ و صلح"، گفته:
 • 23:33 - 23:36
  "همه به تغییر دادن دنیا فکر می‌کنند،
 • 23:36 - 23:44
  اما هیچ کس به تغییر خودش فکر نمی‌کند."
 • 23:45 - 23:48
  داروین گفته که مهمترین ویژگی برای
 • 23:48 - 23:52
  بقای گونه‌ها قدرت یا هوش نیست،
 • 23:52 - 23:59
  بلکه سازگاری با تغییر است.
 • 24:09 - 24:12
  فرد بایستی در قدرت انطباق ماهر شود.
 • 24:12 - 24:15
  این آموزه بودا است از "آنیکا"
 • 24:15 - 24:20
  --هرچیزی برمی خیزد و می‌گذرد،در حال تغییر.
 • 24:20 - 24:22
  پیوسته در تغییر.
 • 24:22 - 24:29
  رنج وجود دارد فقط بخاطر اینکه
  ما دلبسته به فرم و شکل خاصی می‌شویم.
 • 24:32 - 24:35
  زمانی که شما به بخش شاهد خود متصل می‌شوید،
 • 24:35 - 24:42
  با درکی از آنیکا، سعادت در قلب شما انگیخته میگردد.
 • 25:13 - 25:20
  قد یسان، حکیمان و یوگی ها در طول تاریخ
 • 25:27 - 25:31
  متفقا یگانگی مقدس را توصیف میکنند که در قلب اتفاق می‌افتد،
 • 25:31 - 25:34
  چه نوشته‌های سنت جان صلیبی باشد،
 • 25:34 - 25:36
  یا اشعار مولانا،
 • 25:36 - 25:40
  یا آموزه‌های تانترایی هند،
 • 25:40 - 25:42
  همه‌ی آموزش‌های مختلف تلاش برای بیان
 • 25:42 - 25:47
  راز لطیف قلب می‌کند.
 • 25:47 - 25:51
  در قلب اتحاد شیوا و شاکتی است.
 • 25:51 - 25:55
  دخول مذ کرگونه در مارپیچ زندگی
 • 25:55 - 25:59
  و تسلیم مونث گونه به تغییر.
 • 25:59 - 26:00
  شاهد بودن
 • 26:00 - 26:07
  و پذیرش بی قید و شرط همه آنچه که هست.
 • 26:07 - 26:08
  برای گشایش قلبت،
 • 26:08 - 26:12
  باید خود را برای تغییر بگشایید.
 • 26:12 - 26:14
  برای زندگی در دنیایی به ظاهر استوار،
 • 26:14 - 26:16
  با آن برقصید،
 • 26:16 - 26:17
  با آن درگیر شوید،
 • 26:17 - 26:18
  تماما زندگی کنید،
 • 26:18 - 26:20
  تماما عشق بورزید،
 • 26:20 - 26:23
  اما همچنین بدانید که آن غیر دائمی است
 • 26:23 - 26:30
  و آنکه در نهایت همه‌ی شکل ها حل می‌شوند و تغییر می‌کنند.
 • 26:30 - 26:34
  سعادت انرژی است که به سکوت پاسخ می‌دهد.
 • 26:34 - 26:38
  و از خالی کردن آگاهی از هر محتوایی می‌آید.
 • 26:38 - 26:42
  محتوای این انرژی سعادت که از سکوت متولد می‌شود، آگاهی است.
 • 26:42 - 26:45
  آگاهی نوین از قلب.
 • 26:45 - 26:49
  یک آگاهی که به همه‌ی آنچه هست، متصل است.
Title:
IWOW - Part 4 - Beyond Thinking
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
02 - Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
31:56

Persian subtitles

Revisions Compare revisions