Return to Video

IWOW - Part 4 - Beyond Thinking

 • 0:14 - 0:17
  Život, svoboda, touha po štěstí.
 • 0:25 - 0:27
  Žijeme svůj život v hledání štěstí zvenčí
 • 0:28 - 0:29
  jako by to byla nějaká komodita.
 • 0:30 - 0:34
  Stali jsme se otroky svých vlastní přání a tužeb.
 • 0:39 - 0:41
  Štěstí není něco, oč se dá usilovat
 • 0:41 - 0:43
  nebo koupit jako levný oblek.
 • 0:45 - 0:46
  Je to tzv. Maya,
 • 0:46 - 0:47
  iluze,
 • 0:47 - 0:49
  nekonečná hra formy.
 • 0:52 - 0:53
  V buddhistické tradici
 • 0:53 - 0:56
  tzv. Samsara, nebo-li nekonečný koloběh utrpení,
 • 0:56 - 0:59
  jež je odvozován z touhy po rozkoši
 • 0:59 - 1:00
  a odporu k bolesti.
 • 1:03 - 1:06
  Freud na to poukazoval jako na "Princip potěšení."
 • 1:07 - 1:10
  Všechno, co děláme je pokus o vytvoření potěšení,
 • 1:10 - 1:12
  získat něco, co chceme
 • 1:12 - 1:15
  nebo odstrčit něco, co je nežádoucí, co nechceme.
 • 1:20 - 1:23
  I jednoduchý organismus jako je Paramecium, to dělá.
 • 1:24 - 1:26
  Nazývá se to reakcemi na podněty.
 • 1:26 - 1:30
  Na rozdíl od Paramecia, lidé mají větší výběr.
 • 1:31 - 1:34
  Můžeme myslet a to je jádro problému.
 • 1:35 - 1:39
  To naše myšlení o tom, co chceme, nás dostává mimo kontrolu.
 • 2:10 - 2:14
  Dilema moderní společnosti je to, že se snažíme pochopit svět,
 • 2:14 - 2:16
  ne samotný termín vnitřního archaického vědomí.
 • 2:17 - 2:20
  Nýbrž kvantifikací a kvalifikací, kterou vnímáme vnější
 • 2:20 - 2:25
  svět pomocí vědeckých prostředků a myšlení.
 • 2:26 - 2:29
  Myšlení vždy vedlo k dalšímu myšlení a více otázkám.
 • 2:30 - 2:34
  Snažíme se poznat ty nejniternější síly, které tvoří svět a
 • 2:34 - 2:35
  a provází jejich průběh.
 • 2:36 - 2:39
  Ale chápeme tuto podstatu, jako by byla mimo nás
 • 2:39 - 2:42
  a ne jako živou bytost uvnitř naši vlastní přirozenosti.
 • 2:45 - 2:47
  Byl to slavný psychiatr Carl Gustav Jung, kdo řekl:
 • 2:49 - 2:54
  "Kdo se dívá ven, ten sní, kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí."
 • 2:56 - 2:58
  Není špatné se rozhodnout být probuzený,
 • 2:59 - 3:01
  abych byl šťastný. Co je špatně,
 • 3:02 - 3:06
  je hledat štěstí venku, když jej lze nalézt pouze uvnitř.
 • 3:24 - 3:31
  ČTVRTÁ ČAST: MIMO MYŠLENÍ
 • 3:34 - 3:39
  4. Srpna 2010 na konferenci Techonomy v Lake Tahoe, v Kalifornii
 • 3:40 - 3:44
  zmínil Eric Schmidt - CEO společnosti Google, ohromující statistiku.
 • 3:45 - 3:48
  Nyní jsme schopni vytvořit během dvou dnů tolik informací,
 • 3:48 - 3:54
  kolik jsme byli schopni vytvořit od úsvitu civilizace do roku 2003, podle Schmidta.
 • 3:55 - 3:57
  To je v průměru 5 exabytů dat.
 • 4:02 - 4:05
  Nikdy v historii lidstva neexistovalo tolik myšlení a
 • 4:06 - 4:08
  nikdy neexistoval takový zmatek na naši planetě.
 • 4:11 - 4:15
  Je možné, že pokaždé, když myslíme na řešení jednoho problému,
 • 4:15 - 4:17
  vytváříme tím dvakrát více problémů?
 • 4:18 - 4:20
  K čemu dobrému je to všechno myšlení,
 • 4:20 - 4:23
  když nevede k většímu štěstí?
 • 4:24 - 4:26
  Jsme šťastnější? Jsme více lhostejní?
 • 4:27 - 4:30
  Radostnější, jako důsledek všeho myšlení?
 • 4:30 - 4:32
  Nebo nás to izoluje,
 • 4:33 - 4:34
  odpojuje nás od hlubších a významnějších
 • 4:34 - 4:36
  zkušeností života?
 • 4:43 - 4:45
  Myšlení, jednání a dělání,
 • 4:45 - 4:47
  musí být uvedeno do rovnováhy s bytím.
 • 4:49 - 4:52
  Koneckonců, my jsme lidské bytosti, nikoliv lidské skutky.
 • 5:04 - 5:08
  Chceme změnu a chceme ve stejném okamžiku i stabilitu.
 • 5:09 - 5:12
  Naše srdce se odpojila od spirály života,
 • 5:13 - 5:14
  zákonu změny,
 • 5:15 - 5:17
  jelikož nás řídí naše přemýšlející mysl
 • 5:17 - 5:20
  směrem ke stabilitě, bezpečnosti a
 • 5:20 - 5:21
  zklidnění smyslů.
 • 5:26 - 5:29
  S morbidní fascinací sledujeme vraždění, tsunami
 • 5:29 - 5:31
  zemětřesení a války.
 • 5:34 - 5:38
  Neustále zaměstnáváme naši mysl a přehlcujeme ji informacemi.
 • 5:38 - 5:41
  Televizní pořady proudící ze všech myslitelných zařízení.
 • 5:41 - 5:43
  Hry a skládanky.
 • 5:43 - 5:44
  Textové zprávy.
 • 5:44 - 5:47
  A všechny možné nepodstatné věci.
 • 5:48 - 5:50
  Necháváme se sami hypnotizovat
 • 5:50 - 5:53
  nekonečným tokem nových obrázků, novými informacemi,
 • 5:53 - 5:56
  novým způsobem trápení a novým uklidněním smyslů.
 • 6:00 - 6:05
  V čase tráveném v tichosti vlastního vnímání, nám může naše srdce říct,
 • 6:05 - 6:07
  že existuje toho více v prožívání života, než je naše současná realita,
 • 6:08 - 6:11
  že žijeme ve světě hladových duchů,
 • 6:12 - 6:15
  s nekonečným chtíčem a věčně nespokojených.
 • 6:24 - 6:26
  Vytvořili jsme datovou smršť,
 • 6:26 - 6:30
  pohybující se kolem planety, umožňující více myslet,
 • 6:30 - 6:33
  mít více nápadů, jak opravit svět.
 • 6:33 - 6:37
  Opravit problémy, které existují právě proto, že je vytvořila naše mysl.
 • 6:38 - 6:42
  Myšlení vytvořilo celý ten velký bordel, v kterém nyní jsme.
 • 6:46 - 6:50
  Vedeme války proti nemocem, nepřátelům a problémům.
 • 6:50 - 6:55
  Paradox je v tom, že když se bráníme, tím více v tom zůstáváme.
 • 6:55 - 6:59
  Čím více se něčemu bráníte, tím silněji to dostáváte.
 • 6:59 - 7:02
  Stejně jako při cvičení svalů, čím více je ve skutečnosti posilujete,
 • 7:02 - 7:04
  tím spíše o ně přijdete.
 • 7:06 - 7:09
  Takže, jaké máme jiné alternativy myšlení?
 • 7:10 - 7:13
  Jaké jiné mechanismy může lidstvo využívat k existenci na této planetě?
 • 7:33 - 7:36
  Východní kultury v minulých stoletích se zaměřovaly na zkoumání
 • 7:36 - 7:39
  fyzické úrovně za pomocí myšlení a analýzy.
 • 7:40 - 7:42
  Jiné starobylé kultury vyvíjely stejně sofistikované
 • 7:42 - 7:46
  technologie pro zkoumání vnitřních prostorů.
 • 7:49 - 7:51
  Ztratili jsme kontakt s našimi vnitřními světy,
 • 7:51 - 7:54
  což vytvořilo nerovnováhu na naši planetě.
 • 7:56 - 8:00
  Moudro starých myslitelů "Poznej sám sebe", bylo nahrazeno
 • 8:00 - 8:03
  touhou, zažívat vnější svět formy.
 • 8:04 - 8:08
  Odpověď na otázku "Kdo jsem já?" není jednoduchá věc
 • 8:08 - 8:10
  popsaná na vaši byznys vizitce.
 • 8:16 - 8:19
  V Buddhismu nejste obsahem vašeho vědomí.
 • 8:19 - 8:23
  Nejste jen sbírkou myšlenek a přání.
 • 8:23 - 8:28
  jelikož za myšlenkami je někdo, kdo je svědkem myšlení.
 • 8:36 - 8:40
  Imperativ "Poznej sám sebe" je Zenový koán, nezodpověditelná hádanka.
 • 8:41 - 8:44
  Nakonec se mysl stejně při hledání odpovědi vyčerpá.
 • 8:45 - 8:50
  Stejně jako pes honící se za svým ocasem, je to pouze identita ega,
 • 8:50 - 8:53
  která chce najít odpověď a účel této otázky.
 • 8:57 - 8:59
  Pravda o tom, kdo jsme, nepotřebuje odpověď.
 • 9:01 - 9:04
  Protože všechny otázky jsou tvořeny egoistickou myslí.
 • 9:08 - 9:09
  Nejste svojí myslí.
 • 9:16 - 9:19
  Pravda neleží ve více odpovědích,
 • 9:19 - 9:20
  ale v méně otázkách.
 • 9:25 - 9:27
  Jak Joseph Campbell říkal:
 • 9:27 - 9:30
  "Nevěřím, že lidé hledají samotný smysl života,
 • 9:30 - 9:34
  spíše hledají zážitek toho být naživu"
 • 9:53 - 9:56
  Když se Buddhy zeptali: "Co jsi zač?", odpověděl jednoduše,
 • 9:57 - 9:59
  "Já jsem probuzený."
 • 9:59 - 10:02
  Co to znamená, být probuzený?
 • 10:07 - 10:10
  Buddha to neřekl přesně, protože rozkvět
 • 10:11 - 10:12
  každého života individuálně je jiný.
 • 10:13 - 10:17
  Ale řekl jednu věc, že je to konec všeho utrpení.
 • 10:22 - 10:24
  Všechny hlavní náboženské tradice mají své pojmenování
 • 10:24 - 10:26
  stavu probuzení.
 • 10:26 - 10:27
  Nebesa,
 • 10:27 - 10:28
  nirvána
 • 10:28 - 10:29
  nebo Maksha.
 • 10:33 - 10:36
  Klidná mysl je vše, co potřebuješ k pochopení přirozeného proudu.
 • 10:37 - 10:40
  Všechno ostatní se bude dít samo, když je vaše mysl klidná.
 • 10:41 - 10:43
  V této nehybnosti vnitřní energie probouzejí
 • 10:44 - 10:47
  a pracují bez podílu vašeho snažení.
 • 10:48 - 10:52
  Jak říkají taoisté:" chi následuje vědomí."
 • 10:56 - 10:59
  Být stálým, jeden začne naslouchat moudrosti
 • 10:59 - 11:00
  rostlin a živočichů.
 • 11:01 - 11:03
  Tichému šepotu ve snech
 • 11:05 - 11:07
  a pochopí jemný mechanismus
 • 11:07 - 11:10
  pomocí, kterého se sny přetvářejí do materiální formy.
 • 11:12 - 11:15
  V Tao te Ching se tomuto způsobu života říká: "wei wu wei".
 • 11:18 - 11:22
  - "Dělání v nicnedělání."
 • 11:23 - 11:25
  Buddha hovořil o "střední cestě" jako o cestě
 • 11:25 - 11:27
  vedoucí k osvícení.
 • 11:28 - 11:30
  Aristoteles popisoval Zlatou střední cestu - střed
 • 11:31 - 11:34
  mezi dvěma extrémy, jako cestu ke kráse.
 • 11:35 - 11:38
  Ne příliš snažení a ne příliš málo.
 • 11:40 - 11:42
  Jin a Jang v dokonalé rovnováze.
 • 11:57 - 12:00
  Védský pojem - Maya nebo iluze,
 • 12:00 - 12:03
  znamená, že nezískáváme zkušenosti z prostředí samotného,
 • 12:04 - 12:07
  ale spíše z projekce toho, co vytvářejí myšlenky.
 • 12:08 - 12:12
  Samozřejmě, že vaše myšlenky vás nechávají získávat zkušenost s vibračním světem
 • 12:13 - 12:15
  v určitém směru, ale naše vyrovnanost
 • 12:15 - 12:17
  nemusí být závislá na vnějším ději.
 • 12:22 - 12:26
  Víra ve vnější svět nezávisle na vnímaném subjektu
 • 12:27 - 12:28
  je základ pro vědu.
 • 12:30 - 12:33
  Ale naše smysly nám předávají pouze nepřímé informace.
 • 12:34 - 12:37
  Náš pojem o tom, že mysl vytváří fyzický svět,
 • 12:37 - 12:42
  je stále filtrován přes smysly a proto stále neúplný.
 • 12:44 - 12:48
  Existuje jedno vibrační pole podtrhující všechny smysly.
 • 12:49 - 12:51
  Lidé mající takzvanou "synestézii"
 • 12:52 - 12:56
  občas vnímají vibrační pole jinými způsoby.
 • 12:57 - 13:01
  Mohou vidět zvuky jako barvy nebo jako tvary,
 • 13:01 - 13:03
  neboť slučují vlastnosti jednoho
 • 13:03 - 13:04
  smyslu s jinými smysly.
 • 13:05 - 13:10
  Synestézie sdružuje vjemy dvou nebo více tělesných smyslů.
 • 13:13 - 13:16
  Čakry a smysly jsou jako hranol
 • 13:16 - 13:19
  filtrující nepřetržité vibrace.
 • 13:20 - 13:22
  Všechny věci ve vesmíru jsou vibrace.
 • 13:23 - 13:25
  Jen rozdílných hodnot a frekvencí.
 • 13:28 - 13:31
  Oko boha Hóra se skládá z 6 symbolů,
 • 13:31 - 13:33
  každý z nich reprezentuje jeden ze smyslů.
 • 13:34 - 13:36
  Stejně jako ve Védském systému,
 • 13:37 - 13:39
  myšlenka je považována za smysl.
 • 13:44 - 13:46
  Myšlenky jsou vnímány současně
 • 13:46 - 13:49
  jako pocity, kterou jsou prožívány tělem.
 • 13:49 - 13:51
  Vznikají ze stejného vibračního zdroje.
 • 13:54 - 13:58
  Myšlení je jednoduše nástroj, jeden ze šesti smyslů.
 • 13:59 - 14:01
  Ale povýšili jsme jej na tak vysokou úroveň,
 • 14:02 - 14:05
  že sebe identifikujeme vlastním myšlením.
 • 14:07 - 14:10
  Ten fakt, že neidentifikujeme myšlení jako jeden ze šesti smyslů
 • 14:11 - 14:17
  je velmi významné. Jsme tak ponoření do svého myšlení, že zkusit si vysvětlovat,
 • 14:18 - 14:20
  že myšlení je jeden ze šesti smyslů, je jako vyprávět rybě o vodě.
 • 14:21 - 14:23
  Voda, co je voda?
 • 14:32 - 14:34
  V Upanišádách je řečeno:
 • 14:34 - 14:40
  Ne, to co oko může vidět, ale čímž oko může vidět.
 • 14:41 - 14:46
  Vědět, že je to Brahma věčný (stvořitel vesmíru), a ne to, co tady lidé zbožňují.
 • 14:48 - 14:53
  Ne, co ucho může slyšet, ale čímž může ucho slyšet.
 • 14:54 - 14:59
  Vědět, že je to Brahma věčný (stvořitel vesmíru), a ne to, co tady lidé zbožňují.
 • 15:03 - 15:08
  Ne, co řeč může osvětlit, ale čím řeč může být osvětlena.
 • 15:09 - 15:14
  Vědět, že je to Brahma věčný (stvořitel vesmíru), a ne to, co tady lidé zbožňují.
 • 15:23 - 15:28
  Ne, co myslí může myslet, ale čímž může mysl myslet.
 • 15:29 - 15:33
  Vědět, že je to Brahma věčný (stvořitel vesmíru), a ne to, co tady lidé zbožňují.
 • 16:04 - 16:07
  V posledním desetiletí byly učiněny velké pokroky
 • 16:07 - 16:09
  v oblasti výzkumu mozku.
 • 16:10 - 16:13
  Vědci objevili neuroplasticitu - termín,
 • 16:13 - 16:17
  který zprostředkovává představu o tom, že se mozek fyzicky zapojuje
 • 16:17 - 16:20
  souběžně s myšlenkami, které jim právě prochází.
 • 16:21 - 16:24
  Kanadský psycholog Donald Hebb to dokládá takto:
 • 16:24 - 16:27
  "Neurony které střílí společně se pojí společně."
 • 16:35 - 16:40
  nervové buňky se pojí nejvíce dohromady , když člověk má nepřetržitou pozornost
 • 16:41 - 16:42
  To znamená, že vy
 • 16:42 - 16:45
  můžete nasměrovat svou přímou zkušenost reality
 • 16:46 - 16:52
  Doslova, pokud jsou vaše myšlenky plné strachu, úzkosti, úzkosti a negativity,
 • 16:52 - 16:56
  Tak zvýšíte kombinaci, aby tyto myšlenky stále více a více přibývali.
 • 16:56 - 17:00
  Pokud nasměrujete myšlenky na ty o lásce, slitování, vděčnosti a radosti
 • 17:02 - 17:04
  Tak vytvoříte vodič pro opakování těchto zážitků.
 • 17:06 - 17:09
  Ale co dělat, když nás obklopuje násilí a utrpení?
 • 17:10 - 17:12
  Není to jako klam nebo skvělý nápad?
 • 17:15 - 17:18
  Neuroplastika není stejná jako moderní předpoklad, že jste pozitivní
 • 17:18 - 17:21
  Můžete vytvořit svou realitu tím, že přemýšlíte pozitivně.
 • 17:23 - 17:25
  To je přesně to, co udělal Buddha
 • 17:25 - 17:26
  Před 2500 lety.
 • 17:30 - 17:37
  Vipassana-meditace nebo introspektivní-meditace může být popsána jako sebe-řízená neuroplasticita
 • 17:39 - 17:45
  Přijmete svou realitu tak jak je - Tak jak skutečně je
 • 17:47 - 17:50
  Ale zažijete ji na kořenové úrovni senzací
 • 17:51 - 17:53
  Na vibrační nebo energetické úrovni
 • 17:53 - 17:56
  Bez předsudku nebo ovlivnění myšlenky
 • 17:57 - 18:00
  Neustálá pozornost na kořenové úrovni vědomí
 • 18:01 - 18:05
  Napojení na kompletně jiné vnímání reality je vytvořeno.
 • 18:18 - 18:21
  Většina z nás si myslí opak.
 • 18:21 - 18:28
  Nadále přemýšlíme z naší neuronové sítě k vnějšímu světovému rozměru, ale
 • 18:28 - 18:31
  Naše vnitřní integrita nemusí záviset na vnějších událostech.
 • 18:35 - 18:36
  Podmínky nemají žádný význam
 • 18:38 - 18:40
  Jen důležitost mého vědomí má význam
 • 18:41 - 18:44
  Meditace v sanskrtu znamená spasení či volnost z měření nebo zařazování
 • 18:45 - 18:46
  Bez všech srovnání.
 • 18:47 - 18:49
  Volný ze všech dobrách (nadcházející situace)
 • 18:50 - 18:51
  Nesnažíte se stát ničím jiným.
 • 18:52 - 18:54
  Jste spokojeni v tom, co jste, v tom co JE.
 • 18:57 - 19:00
  Chcete-li povznést se nad utrpení fyzické reality,
 • 19:01 - 19:03
  je nutné ji plně přijmout,
 • 19:03 - 19:04
  souhlasit s ní;
 • 19:05 - 19:07
  v důsledku toho se to stává něčím uvnitř vás,
 • 19:08 - 19:10
  a ne jste něčím uvnitř.
 • 19:21 - 19:23
  Jak může člověk takhle žít
 • 19:23 - 19:26
  Že vědomí nemá konflikt s jeho obsahem?
 • 19:27 - 19:30
  Jak může člověk odstranit drobné ambice ze srdce?
 • 19:32 - 19:35
  Musí existovat úplná revoluce ve vědomí.
 • 19:35 - 19:40
  Základní konverze z vnějšího světa na vnitřní světovou orientaci.
 • 19:42 - 19:45
  Není to revoluce přinesená touhou nebo pouhou snahou.
 • 19:46 - 19:47
  Spíše je to možné se vzdáním.
 • 19:48 - 19:56
  Skutečné přijetí reality tak jak Je. ("Jen ze srdce, se můžeš dotknout nebe." - Rumi)
 • 20:01 - 20:05
  Obraz Kristova otevřeného srdce vyjadřuje tuto myšlenku intenzivně
 • 20:05 - 20:07
  Jeden se musí otevřít vší bolesti.
 • 20:08 - 20:13
  Jeden musí přijmout vše.
  Pokud má zůstat otevřen pro evoluční zdroj.
 • 20:15 - 20:16
  To neznamená, že se stanete masochistou
 • 20:17 - 20:19
  Nehledáte bolest.
 • 20:19 - 20:23
  Ale když bolest přijde, což přijde,
 • 20:23 - 20:26
  Jednoduše přijmete realitu tak jak je.
 • 20:27 - 20:29
  Namisto touhy pro jinou realitu.
 • 20:32 - 20:34
  Havajci mají starou víru, že jen
 • 20:34 - 20:36
  Pouze srdcem můžeme najít pravdu.
 • 20:38 - 20:42
  Srdce má svou vlastní inteligenci tak jako mozek.
 • 20:44 - 20:47
  Egypťané věří, že srdce ne mozek,
 • 20:48 - 20:49
  je Lidským zdrojem moudrosti.
 • 20:50 - 20:52
  Srdce je považováno za střed duše,
 • 20:52 - 20:53
  a osobnosti.
 • 20:55 - 20:57
  Bylo to skrze srdce, kde božské promluvilo.
 • 20:58 - 21:01
  Dává starověkým Egypťanům vědění o pravé cestě.
 • 21:06 - 21:08
  Tento papyrus popisuje vážení srdce
 • 21:09 - 21:12
  Bylo považováno jako dobré jít do posmrtného života
 • 21:12 - 21:13
  s lehkým srdcem.
 • 21:14 - 21:15
  Znamenalo to, že jste žili dobře.
 • 21:21 - 21:24
  Jedna vesmírná nebo archetypická etapa
 • 21:24 - 21:27
  Kterou lidé zažijí v procesu probuzení centra srdce
 • 21:28 - 21:32
  Je zkušenost jednoho vlastní energie jako energie vesmíru.
 • 21:44 - 21:47
  Když sám sobě dovolíš cítit tuto lásku
 • 21:47 - 21:49
  Být tato láska.
 • 21:49 - 21:53
  Když spojíš svůj vnitřní svět s vnějším světem
 • 21:53 - 21:55
  Poté vše je Jeden.
 • 21:56 - 21:59
  Jak jeden zažije muziku sfér?
 • 22:01 - 22:02
  Jak se srdce otevře?
 • 22:07 - 22:09
  Sri Ramana Maharshi řekl:
 • 22:09 - 22:12
  Bůh sídlí v tobě, jako ty.
 • 22:12 - 22:14
  A ty nemusíš dělat nic, k tomu
 • 22:14 - 22:16
  Bůh realizován nebo sebe realizován
 • 22:17 - 22:20
  Je to už dávno tvůj pravý a přirozený stav.
 • 22:21 - 22:23
  Jen zahoď vše hledání
 • 22:23 - 22:25
  Otoč svou pozornost dovnitř.
 • 22:25 - 22:28
  A obětuj svou mysl sám sobě.
 • 22:28 - 22:30
  Zářící v srdci tvého bytí
 • 22:31 - 22:34
  Aby toto byla tvá žijící zkušenost
 • 22:35 - 22:38
  Sebe zkoumání je jedna přímá cesta.
 • 22:48 - 22:51
  Když medituješ a sleduješ zenzace uvnitř
 • 22:52 - 22:53
  Tvou vnitřní živost.
 • 22:54 - 22:56
  Vlastně sleduješ změnu.
 • 22:58 - 23:03
  Tato síla změny je příchod a odchod energie když mění formu
 • 23:05 - 23:08
  Stupeň, do kterého se osoba osvítila či stala živá
 • 23:08 - 23:11
  Je stupeň do kterého jeden získal schopnost
 • 23:11 - 23:13
  Adaptovat se každému momentu.
 • 23:13 - 23:16
  Nebo transmutovat neustálé se měnící proud
 • 23:16 - 23:20
  okolností, bolesti a potěšení do blaha.
 • 23:29 - 23:32
  Leo Tolstoy, autor Války a Míru
 • 23:32 - 23:33
  řekl:
 • 23:33 - 23:35
  Každý myslí o změnění světa,
 • 23:36 - 23:40
  ale nikdo nemyslí o změnění ho nebo jí.
 • 23:46 - 23:48
  Darwin řekl že nejdůležitější charakteristika pro
 • 23:48 - 23:52
  Pro přežití druhu není síla nebo inteligence
 • 23:53 - 23:55
  Ale adaptabilita změně.
 • 24:08 - 24:10
  Jeden se musí adaptovat adaptování
 • 24:12 - 24:14
  Toto je Buddhistické učení Annica
 • 24:15 - 24:17
  Vše přichází a odchází pryč
 • 24:18 - 24:20
  mění , neustále mění.
 • 24:21 - 24:25
  Utrpění existuje jen proto, že jsme se přichytili na určitou formu.
 • 24:32 - 24:34
  Když se připojíš ke sledující části sebe
 • 24:34 - 24:39
  s porozuměním Annica, blaho přichází v srdci.
 • 25:24 - 25:30
  Svatí mudrci a jogíni skrze historii popsali jedno posvátné spojení v srdci
 • 25:31 - 25:34
  Jestli je to psaní Svatého Jona ze kříže
 • 25:34 - 25:36
  Rumiho básně
 • 25:37 - 25:39
  Nebo tantrické učení Indie
 • 25:40 - 25:44
  Všechny tyto učení se snaží vysvětli jemnou záhadu srdce
 • 25:47 - 25:50
  V srdci je spojení Shiva a Shakti
 • 25:51 - 25:54
  Mužská penetrace do spirály života.
 • 25:54 - 25:56
  A ženské vzdání ke změně.
 • 25:59 - 25:59
  sledování
 • 26:00 - 26:03
  A nekonečné přijetí všeho, co je.
 • 26:07 - 26:08
  K tomu otevřít své srdce
 • 26:08 - 26:10
  se musíš otevřít změně
 • 26:12 - 26:13
  žít ve zdánlivě měnícím se světě
 • 26:14 - 26:15
  tanči s ním
 • 26:16 - 26:16
  zapojit se sním
 • 26:17 - 26:18
  žít plně
 • 26:18 - 26:19
  milovat plně
 • 26:20 - 26:22
  Ale přesto věz, že je to nestálé
 • 26:23 - 26:26
  A ultimátně se všechny formy mění a mizí
 • 26:30 - 26:32
  Blaho je energie, která odpovídá stálosti
 • 26:34 - 26:36
  Přichází z vyprázdnění vědomí od všeho obsahu
 • 26:38 - 26:42
  Obsah této energie blaha narozené ze stálosti je vědomí
 • 26:43 - 26:44
  Nové vědomí srdce
 • 26:45 - 26:49
  Vědomí, které je připojené ke Všemu co Je.
Title:
IWOW - Part 4 - Beyond Thinking
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
02 - Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
31:56

Czech subtitles

Revisions