Return to Video

Zapisywanie części jako ułamka z całości

 • 0:00 - 0:01
  Wyobraźmy sobie
 • 0:01 - 0:06
  że ktoś narysował na papierze pięciokąt foremny
 • 0:06 - 0:09
  a następnie pociął go na 5 równych części.
 • 0:09 - 0:11
  Następnie usunął dwie części.
 • 0:11 - 0:15
  Mamy zapisać to, co pozostało jako ułamek całości.
 • 0:15 - 0:16
  Narysujmy pięciokąt foremny, czyli pentagon.
 • 0:16 - 0:20
  Pentagon ma pięć boków,
 • 0:20 - 0:22
  więc wygląda mniej więcej tak.
 • 0:22 - 0:25
  Amerykańskie Ministerstwo Obrony mieści się
 • 0:25 - 0:26
  w budynku o takim kształcie.
 • 0:26 - 0:29
  Dlatego nazywane jest Pentagon.
 • 0:29 - 0:32
  Może się uda zrobić ładniejszy rysunek.
 • 0:32 - 0:36
  O tak.
 • 0:36 - 0:37
  No nie.
 • 0:37 - 0:40
  Chyba nie bardzo umiem narysować pentagon.
 • 0:43 - 0:44
  O, teraz.
 • 0:44 - 0:46
  To jest zupełnie dobry rysunek pięciokąta foremnego.
 • 0:46 - 0:48
  Pentagon narysowany na kartce papieru.
 • 0:48 - 0:51
  Ma jeden, dwa, trzy, cztery, pięć równych krawędzi.
 • 0:51 - 0:52
  Dlatego nazywa się pentagon.
 • 0:52 - 0:58
  Następnie potnijmy go na pięć równych części, na przykład w ten sposób.
 • 0:58 - 1:01
  Gdzieś tu będzie środek pięciokąta.
 • 1:01 - 1:03
  To jest jedna część.
 • 1:03 - 1:09
  a to są druga, trzecia, czwarta i na końcu
 • 1:09 - 1:10
  piąta część, wyobraźcie sobie że
 • 1:10 - 1:12
  te części są równe.
 • 1:12 - 1:15
  A teraz usuniemy dwie z tych części.
 • 1:19 - 1:21
  Usuńmy dwie części.
 • 1:21 - 1:26
  Powiedzmy że usuwamy te dwie części na górze.
 • 1:26 - 1:28
  Tą i
 • 1:28 - 1:30
  sąsiednią.
 • 1:30 - 1:34
  Mamy zapisać to, co pozostało z pięciokąta
 • 1:34 - 1:35
  jako ułamek z całości.
 • 1:39 - 1:41
  Co w takim razie pozostało?
 • 1:41 - 1:45
  Ta część tutaj, ta sąsiednia
 • 1:45 - 1:47
  i jeszcze ta.
 • 1:47 - 1:55
  Czyli razem trzy części
 • 1:55 - 1:57
  spośród ilu?
 • 1:57 - 2:00
  Z ilu części składał się cały pentagon?
Title:
Zapisywanie części jako ułamka z całości
Description:

U02_l1_T1_we2 Identifying Fraction Parts

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:47
Lech Mankiewicz edited Polish subtitles for Identifying Fraction Parts
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions Compare revisions