< Return to Video

O čitanju Kurana

 • 0:00 - 0:02
  Možda ste čuli
 • 0:02 - 0:04
  da u Kuranu ideja raja
 • 0:04 - 0:06
  jesu 72 device.
 • 0:06 - 0:09
  I obećavam da ću se kasnije vratiti na te device.
 • 0:09 - 0:11
  Ali zapravo, ovde na severozapadu,
 • 0:11 - 0:13
  živimo veoma blizu
 • 0:13 - 0:15
  pravoj kuranskoj slici raja,
 • 0:15 - 0:17
  36 puta definisanoj
 • 0:17 - 0:21
  kao "vrtovi koji su prožeti tekućim potocima.".
 • 0:22 - 0:25
  Pošto ja živim na splavu, na tekućoj pritoci jezera Junion,
 • 0:25 - 0:28
  meni je to savršeno smisleno.
 • 0:28 - 0:31
  Stvar je u tome, otkud ovo može biti novost za većinu ljudi?
 • 0:32 - 0:35
  Znam mnoge dobronamerne nemuslimane
 • 0:35 - 0:37
  koji su počeli da čitaju Kuran, ali su odustali,
 • 0:37 - 0:40
  uznemireni njegovom različitošću.
 • 0:40 - 0:42
  Istoričar Tomas Karlajl je
 • 0:42 - 0:45
  smatrao Muhameda jednim od najvećih heroja na svetu,
 • 0:45 - 0:47
  pa ipak, čak i on je nazvao Kuran
 • 0:47 - 0:50
  "Najnapornijim štivom koje sam ikada uzeo,
 • 0:50 - 0:53
  zamoran, zbunjuć, zbrkan.".
 • 0:53 - 0:55
  (Smeh)
 • 0:55 - 0:57
  Deo problema, ja mislim,
 • 0:57 - 1:00
  jeste u tome što zamišljamo da se Kuran može pročitati
 • 1:00 - 1:02
  kao što mi obično čitamo knjige -
 • 1:02 - 1:05
  misleći da se možemo sklupčati uz nju jednog kišnog popodneva
 • 1:05 - 1:07
  sa činijom kokica na dohvat,
 • 1:07 - 1:09
  kao da je Bog -
 • 1:09 - 1:12
  a čitav Kuran je Božiji glas koji se obraća Muhamedu -
 • 1:12 - 1:15
  samo još jedan autor na listi best selera.
 • 1:17 - 1:19
  Pa ipak zato što tako malo ljudi
 • 1:19 - 1:21
  zapravo čita Kuran
 • 1:21 - 1:24
  je upravo ono zbog čega ga je lako citirati -
 • 1:24 - 1:27
  to jest, pogrešno citirati.
 • 1:27 - 1:30
  Fraze i komadići uzeti iz konteksta
 • 1:30 - 1:32
  su ono što ja zovem sažetom verzijom,
 • 1:32 - 1:35
  koju favorizuju i muslimanski fundamentalisti
 • 1:35 - 1:38
  i antimuslimanski islamofobici.
 • 1:38 - 1:40
  I tako prošlog proleća,
 • 1:40 - 1:42
  dok sam se pripremala
 • 1:42 - 1:45
  da počnem pisanje Muhamedove biografije,
 • 1:45 - 1:48
  shvatila sam da moram da pročitam Kuran kako dolikuje -
 • 1:48 - 1:51
  to jest, koliko god dolično to budem mogla.
 • 1:51 - 1:53
  Moj arapski je do sada sveden
 • 1:53 - 1:55
  na listanje rečnika,
 • 1:55 - 1:57
  zato sam uzela četiri dobro poznata prevoda
 • 1:57 - 1:59
  i odlučila da ih čitam paralelno
 • 1:59 - 2:01
  stih po stih
 • 2:01 - 2:04
  zajedno sa prevodom
 • 2:04 - 2:07
  i originalnim arapskim iz sedmog veka.
 • 2:08 - 2:11
  E sad, imala sam prednost.
 • 2:12 - 2:14
  Moja poslednja knjiga
 • 2:14 - 2:17
  je bila o raskolu između Šiita i Sunita,
 • 2:17 - 2:20
  i zbog toga sam radila dosta sa najranijim islamskim istorijama,
 • 2:20 - 2:22
  pa sam znala dogadjaje
 • 2:22 - 2:24
  na koje se Kuran konstantno poziva,
 • 2:24 - 2:26
  njegovu okvirnu odrednicu.
 • 2:26 - 2:28
  Znala sam dovoljno, to jest, da bih znala
 • 2:28 - 2:31
  da ću biti turistkinja u Kuranu -
 • 2:31 - 2:33
  jedna od informisanih,
 • 2:33 - 2:35
  čak i jedna od onih sa iskustvom,
 • 2:35 - 2:37
  ali ipak stranac,
 • 2:37 - 2:39
  agnostička Jevrejka
 • 2:39 - 2:41
  koja čita tudju svetu knjigu.
 • 2:41 - 2:43
  (Smeh)
 • 2:43 - 2:45
  Zato sam čitala polako.
 • 2:45 - 2:49
  (Smeh)
 • 2:49 - 2:52
  Odvojila sam tri nedelje za ovaj projekat,
 • 2:52 - 2:54
  i to je, ono što mislim da se podrazumeva rečju oholost.
 • 2:54 - 2:58
  (Smeh)
 • 2:58 - 3:01
  Zato što se to pretvorilo u tri meseca.
 • 3:03 - 3:05
  Odolela sam iskušenju da preskočim na kraj
 • 3:05 - 3:08
  gde su kraća i očigledno mističnija poglavlja.
 • 3:08 - 3:10
  Ali svaki put kad sam pomislila da počinjem
 • 3:10 - 3:12
  da razumem Kuran -
 • 3:12 - 3:14
  taj osećaj "sad kapiram" -
 • 3:14 - 3:16
  bi iskliznuo preko noći.
 • 3:16 - 3:18
  I vratila bih se ujutru
 • 3:18 - 3:21
  pitajući se da li sam izgubljena u čudnoj zemlji.
 • 3:21 - 3:24
  A opet, teren je bio veoma poznat.
 • 3:25 - 3:27
  Kuran tvrdi da dolazi
 • 3:27 - 3:29
  da obnovi poruke Tore i Jevandjelja.
 • 3:29 - 3:31
  Tako da jedna trećina
 • 3:31 - 3:33
  reprizira priče o biblijskim ličnostima
 • 3:33 - 3:35
  kao što su Abraham, Mojsije,
 • 3:35 - 3:38
  Jozef, Marija, Isus.
 • 3:38 - 3:41
  Bog je bio potpuno poznat
 • 3:41 - 3:44
  iz svoje predjašnje manifestacije kao Jahve -
 • 3:44 - 3:47
  ljubomorno insistirajući na nemanju drugih bogova.
 • 3:48 - 3:51
  Prisustvo kamila, planina,
 • 3:51 - 3:53
  pustinjskih bunara izvora
 • 3:53 - 3:55
  vratilo me je nazad u godinu koju sam provela
 • 3:55 - 3:57
  lutajući Sinajskom pustinjom.
 • 3:57 - 3:59
  A onda je tu bio jezik,
 • 3:59 - 4:01
  stopa njegovog rimovanja,
 • 4:01 - 4:04
  podsetila me je na večeri provedene u slušanju beduinskih starešina
 • 4:04 - 4:07
  koji recituju višesatne, duge narativne pesme
 • 4:07 - 4:10
  potpuno iz sećanja.
 • 4:10 - 4:12
  I onda sam počela da shvatam
 • 4:12 - 4:15
  zašto se kaže
 • 4:15 - 4:18
  da je Kuran stvarno Kuran
 • 4:18 - 4:20
  samo na arapskom.
 • 4:20 - 4:22
  Uzmimo Fatihah,
 • 4:22 - 4:24
  sedam strofa dugo uvodno poglavlje
 • 4:24 - 4:28
  koje je očenaš i "Šema Izrael" islama u kombinaciji.
 • 4:29 - 4:31
  To je samo 29 reči na arapskom,
 • 4:31 - 4:35
  ali 65 do 72 reči u prevodu.
 • 4:35 - 4:37
  A opet, što više dodaš,
 • 4:37 - 4:40
  više izgleda da fali.
 • 4:40 - 4:43
  Arapski ima čaroban,
 • 4:43 - 4:45
  skoro hipnotički kvalitet,
 • 4:45 - 4:48
  koji bukvalno preklinje da bude slušan, umesto pročitan,
 • 4:48 - 4:51
  doživljen, više nego analiziran.
 • 4:51 - 4:53
  Želi da bude uzvikivan glasno,
 • 4:53 - 4:56
  da oglasi svoju muziku u uhu i na jeziku.
 • 4:56 - 4:58
  Tako da je Kuran na engleskom
 • 4:58 - 5:01
  na neki način sopstvena senka
 • 5:01 - 5:04
  ili kako je Artur Arberi nazvao svoju verziju,
 • 5:04 - 5:06
  "interpretacija":
 • 5:07 - 5:10
  ali nije sve izgubljeno u prevodu.
 • 5:10 - 5:13
  Kao što Kuran obećava, strpljenje je nagradjeno,
 • 5:13 - 5:15
  i postoje mnoga iznenadjenja -
 • 5:15 - 5:18
  stepen ekološke svesti na primer
 • 5:18 - 5:21
  i ljudi kao puke čuvare Božijeg stvaranja,
 • 5:21 - 5:24
  bez premca u Bibliji.
 • 5:24 - 5:27
  I dok se Biblija obraća isključivo muškarcima,
 • 5:27 - 5:29
  koristeći drugo i treće lice muškog roda,
 • 5:29 - 5:32
  Kuran uključuje žene -
 • 5:32 - 5:34
  govoreći, na primer,
 • 5:34 - 5:36
  o muškarcima vernicima i ženama vernicama -
 • 5:36 - 5:39
  časnim muškarcima i časnim ženama.
 • 5:41 - 5:43
  Ili uzmimo neslavni stih
 • 5:43 - 5:45
  o ubijanju nevernika.
 • 5:45 - 5:47
  Da, zaista kaže to,
 • 5:47 - 5:50
  ali u veoma odredjenom kontekstu:
 • 5:50 - 5:52
  za očekivano osvanjanje
 • 5:52 - 5:54
  svetog grada Meke
 • 5:54 - 5:57
  gde je borba obično bila zabranjena.
 • 5:57 - 6:00
  A dozvola je ograničena određenim uslovima.
 • 6:00 - 6:03
  Ne kaže, morate ubiti nevernike u Meki,
 • 6:03 - 6:06
  već možete, dozvoljeno vam je,
 • 6:06 - 6:09
  ali samo nakon isteka perioda milosrdnog odlaganja
 • 6:10 - 6:13
  i samo ako se ne može pronaći drugi dogovor
 • 6:13 - 6:16
  i samo ako te sprečavaju da dodješ do Kabe,
 • 6:16 - 6:19
  i samo ako te prvi napadnu.
 • 6:19 - 6:22
  Čak i tada - Bog je milostiv,
 • 6:22 - 6:25
  oproštaj je uzvišen -
 • 6:25 - 6:27
  i tako, u suštni,
 • 6:27 - 6:29
  boje je da to ne radiš.
 • 6:29 - 6:32
  (Smeh)
 • 6:32 - 6:35
  To je možda najveće iznenadjenje -
 • 6:35 - 6:37
  koliko je Kuran fleksibilan,
 • 6:37 - 6:39
  makar u umovima koji nisu
 • 6:39 - 6:42
  fundamentalno nefleksibilni.
 • 6:42 - 6:45
  "Neki od ovih stihova su odredjeni u svom značenju", kaže,
 • 6:45 - 6:48
  "a drugi su dvosmisleni.
 • 6:48 - 6:50
  Oni izopačeni u srcu
 • 6:50 - 6:52
  će tražiti dvosmislene,
 • 6:52 - 6:54
  pokušavajući da stvore neslogu
 • 6:54 - 6:57
  dodavanjem svojih značenja.
 • 6:57 - 7:00
  Samo Bog zna pravo zančenje."
 • 7:01 - 7:03
  Fraza "Bog je suptilan"
 • 7:03 - 7:05
  se pojavljuje iznova i iznova.
 • 7:05 - 7:07
  I zaista, ceo Kuran je daleko suptilniji
 • 7:07 - 7:09
  nego što je većina nas navedena da misli.
 • 7:09 - 7:11
  Kao, na primer,
 • 7:11 - 7:13
  ta mala stvar
 • 7:13 - 7:16
  o devicama i raju.
 • 7:16 - 7:19
  Staromodni orijentalizam ovde stupa na scenu.
 • 7:20 - 7:22
  Četiri puta upotrebljena reč
 • 7:22 - 7:24
  Houris,
 • 7:24 - 7:26
  predstavljena je kao
 • 7:26 - 7:29
  tamnooke deve sa nateklim grudima,
 • 7:29 - 7:32
  ili kao plavokose, prsate device.
 • 7:33 - 7:35
  Ipak, sve što ima u originalnom arapskom
 • 7:35 - 7:38
  je ta jedna reč: Houris.
 • 7:39 - 7:42
  Nema otekle dojke ili bujnog poprsja na vidiku.
 • 7:42 - 7:44
  (Smeh)
 • 7:44 - 7:46
  Sad, ovo može biti način da se kaže
 • 7:46 - 7:48
  čista bića - kao andjeli -
 • 7:48 - 7:51
  ili može biti kao grčki "kurosi" ili "kore",
 • 7:51 - 7:53
  večna mladost.
 • 7:53 - 7:56
  Ali istina je da niko zapravo ne zna,
 • 7:56 - 7:58
  i u tome je poenta.
 • 7:58 - 8:00
  Zato što je Kuran prilično jasan
 • 8:00 - 8:02
  kada kaže da ćeš biti,
 • 8:02 - 8:05
  "nova tvorevina u raju",
 • 8:05 - 8:07
  i da ćeš biti "ponovo napravljen
 • 8:07 - 8:10
  u obliku koji ti je nepoznat",
 • 8:10 - 8:13
  što mi deluje kao daleko privlačniji izgled
 • 8:13 - 8:15
  od device.
 • 8:15 - 8:23
  (Smeh)
 • 8:23 - 8:26
  A taj broj 72 se nigde ne pojavljuje.
 • 8:26 - 8:28
  Ne postoje 72 device
 • 8:28 - 8:30
  u Kuranu.
 • 8:30 - 8:33
  Ta ideja je došla tek 300 godina kasnije,
 • 8:33 - 8:36
  i većina islamskih učenjaka to vidi kao poistovećenje
 • 8:36 - 8:38
  sa ljudima sa krilima koji sede na oblacima
 • 8:38 - 8:40
  i sviraju harfe.
 • 8:41 - 8:44
  Raj je potpuna suprotnost.
 • 8:44 - 8:46
  Nije nevinost,
 • 8:46 - 8:48
  već je plodnost,
 • 8:48 - 8:50
  on je obilje,
 • 8:50 - 8:52
  to su vrtovi prožeti
 • 8:52 - 8:55
  tekućim potocima.
 • 8:55 - 8:57
  Hvala vam.
 • 8:57 - 9:12
  (Aplauz)
Title:
O čitanju Kurana
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Lesli Hejzelton je jednog dana sela da pročita Kuran. I ono što je pronašla - kao neko ko nije musliman, i kao samoprozvana "turistkinja" u islamskoj svetoj knjizi - nije bilo ono što je očekivala. Sa ozbiljnom učenošću i toplim humorom, Hejzeltonova deli draž, fleksibilnost i misterioznost koju je pronašla, putem ovog demistifikujećeg govora sa TEDxRainier.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Ivana Korom edited Serbian subtitles for On reading the Koran
Ivana Korom edited Serbian subtitles for On reading the Koran
Natalija Maric added a translation

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions