Return to Video

Learn what most schools don't teach

 • 0:00 - 0:01
  Xin chào, mình là Leigha,
  còn mình là Tanya,
 • 0:04 - 0:13
  và chúng mình rất may mắn được học về lập trình.
 • 0:14 - 0:19
  Chúng mình nghĩ thật là khủng khiếp khi 90% trường học không dạy lập trình.
 • 0:20 - 0:22
  Họ rõ ràng không dạy nó ở trường mình.
 • 0:24 - 0:25
  Vì vậy mình làm video này để chứng mình rằng mọi người đều có thể học lập trình.
 • 0:26 - 0:29
  Chúng mình hy vọng 10 triệu học sinh hoàn thành Hour of Code.
 • 0:30 - 0:30
  Hour of Code.
Title:
Learn what most schools don't teach
Description:

more » « less
Video Language:
Armenian
Duration:
02:23

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions