Return to Video

Learn what most schools don't teach

 • 0:00 - 0:01
  Xin chào, mình là Leigha,
  còn mình là Tanya,
 • Not Synced
  và chúng mình rất may mắn được học về lập trình.
 • Not Synced
  Chúng mình nghĩ thật là khủng khiếp khi 90% trường học không dạy lập trình.
 • Not Synced
  Họ rõ ràng không dạy nó ở trường mình.
 • Not Synced
  Vì vậy mình làm video này để chứng mình rằng mọi người đều có thể học lập trình.
 • Not Synced
  Chúng mình hy vọng 10 triệu học sinh hoàn thành Hour of Code.
 • Not Synced
  Hour of Code.
Title:
Learn what most schools don't teach
Description:

more » « less
Video Language:
Armenian
Duration:
02:23

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions