Return to Video

Learn what most schools don't teach

 • 0:04 - 0:06
  Xin chào, mình là Leigha,
  còn mình là Tanya,
 • 0:06 - 0:08
  và chúng mình rất may mắn được học về lập trình.
 • 0:09 - 0:12
  Chúng mình nghĩ thật là khủng khiếp khi 90% trường học không dạy lập trình.
 • 0:12 - 0:14
  Họ rõ ràng không dạy nó ở trường mình.
 • 0:14 - 0:17
  Vì vậy mình làm video này để chứng mình rằng mọi người đều có thể học lập trình.
 • 0:17 - 0:19
  Chúng mình hy vọng 10 triệu học sinh hoàn thành Hour of Code.
 • 0:19 - 0:27
  Hour of Code.
 • 0:27 - 0:29
  Làm sao bạn giúp anh ấy lấy được hoa mặt trời.
 • 0:29 - 0:30
  Anh ấy cần làm một vài hành động.
 • 0:30 - 0:32
  Mình làm được rồi!
 • 0:32 - 0:33
  Ồ!
 • 0:33 - 0:35
  Và sau đố chúng ta sẽ chạy nó và xem chuyện gì xảy ra
 • 0:36 - 0:37
  Thật tuyệt vời!
 • 0:37 - 0:39
  Yeah! Chúng ta làm được rồi!
 • 0:39 - 0:40
  Nó dễ quá.
  - Bạn vừa viết chương trình đấy.
 • 0:40 - 0:42
  Mình viết nó ư?
  - Đúng vậy!
 • 0:42 - 0:45
  Đây là đoạn mã bạn vừa viết.
  - Thật là kì diệu.
 • 0:46 - 0:48
  Mình nghĩ lập trình giống như một FBI-hacker.
 • 0:49 - 0:51
  Một chút vấn đề giải quyết bằng một chút logic.
 • 0:51 - 0:53
  Nó như một sự chỉ dẫn.
 • 0:53 - 0:54
  Ngày nay lập trình rất dễ.
 • 0:54 - 0:57
  Đừng chỉ dùng điện thoại, lập trình cho nó.
 • 0:57 - 0:58
  Được rồi!
  - Tuyệt vời!
 • 0:59 - 1:01
  Làm sao một người nào đó tìm được việc?
 • 1:01 - 1:04
  Có thể là tham gia một khóa học trực tuyến.
 • 1:04 - 1:06
  Bạn có thể tìm thấy một công việc với mức lương tốt nhất trên thể giới.
 • 1:06 - 1:08
  Tôi nghĩ điều kì diệu di chuyển vào trong máy tính.
 • 1:08 - 1:10
  Công nghệ chạm đến mọi phần của cuộc sống.
 • 1:10 - 1:13
  Nếu bạn có thể tạo ra công nghệ, bạn có thể thay đổi thế giới.
 • 1:13 - 1:16
  Vì vậy chúng tôi rất vui nếu bạn tham gia Hour of Code hôm nay.
 • 1:16 - 1:18
  Chúng tối vừa tạo ra 2 dòng mã.
 • 1:18 - 1:19
  3 dòng mã!
 • 1:19 - 1:20
  4 dòng,
 • 1:20 - 1:20
  7 dòng,
 • 1:20 - 1:21
  5 dòng,
 • 1:21 - 1:23
  25 dòng,
 • 1:23 - 1:26
  Mình viết được 42 dòng mã.
 • 1:26 - 1:26
  9 dòng,
 • 1:26 - 1:28
  60 dòng mã,
 • 1:28 - 1:28
  99 dòng,
 • 1:28 - 1:29
  60 dòng,
 • 1:29 - 1:31
  18 dòng mã,
 • 1:31 - 1:33
  75 dòng mã.
 • 1:33 - 1:34
  Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi,
 • 1:34 - 1:35
  Mọi người đều có thể học.
 • 1:35 - 1:43
  Hour of Code
 • 1:43 - 1:45
  Bất kể bạn là con trai hay con gái;
 • 1:45 - 1:48
  bất kể bạn sống ở thành phố hay nông thôn,
 • 1:48 - 1:50
  mọi người trên thể giới này nên học lập trình máy tính.
 • 1:50 - 1:51
  Mình vừa hoàn thành
 • 1:51 - 1:53
  Hour of Code.
 • 1:53 - 1:54
  Nó thật sự rất dễ học.
 • 1:54 - 1:56
  Con gái cũng nên học nó.
 • 1:56 - 1:59
  Hiểu một ngôn ngữ có lẽ sẽ là tương lai của chúng ta.
 • 1:59 - 2:01
  Mọi người đều có thể học lập trình.
 • 2:01 - 2:02
  Và bạn cũng nên học.
 • 2:02 - 2:05
  Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, Bill Gates, tất cả.
 • 2:05 - 2:06
  Tôi đang học!
 • 2:06 - 2:07
  Hãy thử đi.
 • 2:07 - 2:22
  Hour of Code đang ở đây.
Title:
Learn what most schools don't teach
Description:

more » « less
Video Language:
Armenian
Duration:
02:23

Vietnamese subtitles

Revisions