Return to Video

Rasyonel Sayılarda Toplama İşlemi

 • 0:00 - 0:00
  --
 • 0:00 - 0:03
  Haydi, rasyonel sayıları toplayalım.
 • 0:03 - 0:05
  Rasyonel sayılar ifadesini sadece kitaplarda öyle geçtiği
 • 0:05 - 0:09
  için kullanıyorum. Günlük hayatta rasyonel sayı yerine
 • 0:09 - 0:10
  kesir ifadesini tercih ederiz.
 • 0:10 - 0:14
  Bu sayılara ne diyeceğimizi kararlaştırdıysak,
 • 0:14 - 0:15
  haydi birkaç örnek çözelim.
 • 0:15 - 0:20
  İlk olarak, elimizde 3/7 artı 2/7 işlemi var.
 • 0:20 - 0:23
  Paydalardaki sayı aynı olduğundan, sadece
 • 0:23 - 0:24
  paydaki sayıları toplarız.
 • 0:24 - 0:28
  Böylece paydamız 7, payımız da 2+3'ten 5 olur.
 • 0:28 - 0:31
  Bu (a) örneğiydi.
 • 0:31 - 0:32
  Sırayla hepsini çözeceğim.
 • 0:32 - 0:33
  Hepsini çözmek sonsuza kadar sürebilir.
 • 0:33 - 0:37
  Sonsuz biraz abartı ama, harcamak isrediğimden daha fazla zamanımı alır.
 • 0:37 - 0:43
  Tamam, c ile devam ediyoruz. 5/16+5/12 nedir?
 • 0:43 - 0:45
  Bu sefer paydalarımız eşit değil.
 • 0:45 - 0:48
  Bu kesirleri toplayabilmemiz için ortak bir payda bulmamız lazım.
 • 0:48 - 0:50
  Ortak payda iki paydanın ortak herhangi bir katı olabilir,
 • 0:50 - 0:52
  ancak işlemi kolay yapmak için
 • 0:52 - 0:54
  ortak katların en küçüğünü bulalım.
 • 0:54 - 0:56
  Peki, 16 ve 12'nin en küçük ortak katı
 • 0:56 - 0:58
  nedir?
 • 0:58 - 1:02
  16 çarpı 2, 32 eder, bu çok olmadı sanki.
 • 1:02 - 1:04
  16 çarpı 3, 48 eder.
 • 1:04 - 1:05
  Bu işimize yarayabilir.
 • 1:05 - 1:07
  Çünkü, 48, 12'nin 4 katıdır.
 • 1:07 - 1:10
  Öyleyse, 48'i ortak payda olarak kullanalım.
 • 1:10 - 1:14
  --
 • 1:14 - 1:19
  48'i elde etmek için 16'yı 3 ile çarptık,
 • 1:19 - 1:24
  bu nedenle paydaki 5'i de 3'le çarpmak zorundayız.
 • 1:24 - 1:26
  Payı ve paydayı aynı sayıyla çarptığımız için,
 • 1:26 - 1:28
  kesrin değerini değiştirmemiş oluyoruz.
 • 1:28 - 1:31
  5 çarpı 3, 15 yapar.
 • 1:31 - 1:37
  Bu kesirde de paydayı 48 yapmak için 12'yi
 • 1:37 - 1:39
  4 ile çarpmalıyız.
 • 1:39 - 1:42
  12'yi 4 ile çarptığımız için paydaki
 • 1:42 - 1:44
  5'i de 4 ile çarpmalıyız.
 • 1:44 - 1:47
  5 çarpı 4 de 20 eder.
 • 1:47 - 1:50
  Şimdi, paydalarımız ortak.
 • 1:50 - 1:54
  Toplama işleminde paydamız 48 olacak.
 • 1:54 - 2:01
  Payımız ise 15 artı 20'den 35.
 • 2:01 - 2:03
  Sadeleşiyor mu diye bir kontrol edelim?
 • 2:03 - 2:05
  48, 5'e bölünmüyor.
 • 2:05 - 2:07
  7'e de bölünmüyor.
 • 2:07 - 2:08
  Öyleyse, kesrin en sade hali 35/48'dir.
 • 2:08 - 2:14
  Şimdi de e'ye bakalım.
 • 2:14 - 2:20
  8/25 + 7/10 neye eşittir?
 • 2:20 - 2:24
  Yine paydamız ortak değil.
 • 2:24 - 2:26
  Ama yine de kesirleri toplayabiliriz.
 • 2:26 - 2:29
  Bus seger, paydaların en küçük ortak katları
 • 2:29 - 2:30
  50.
 • 2:30 - 2:32
  25 çarpı 2, 50 eder.
 • 2:32 - 2:37
  50'yi elde edebilmek için paydayı 2 ile çarptık.
 • 2:37 - 2:40
  O zaman paydaki 8'i de 2 ile çarpmalıyız.
 • 2:40 - 2:43
  Böylece, kesir 16/50 olacak.
 • 2:43 - 2:46
  Şimdi 7/10'un paydasını da
 • 2:46 - 2:48
  50 yapmalıyız.
 • 2:48 - 2:52
  Bu nedenle, 10'u da 7'yi de
 • 2:52 - 2:55
  5 ile çarpmalıyız.
 • 2:55 - 2:58
  Bu kesrimizde 35/50 oldu.
 • 2:58 - 3:02
  Paydalarımız eşit olduğuna göre, şimdi payları toplayabiliriz.
 • 3:02 - 3:06
  16+35, kaçtır?
 • 3:06 - 3:11
  10+35, 45'tir. 45+6 da 51'dir.
 • 3:11 - 3:15
  Böylece kesirlerin toplamı 51/50'dir.
 • 3:15 - 3:17
  (g) örneğini çözelim.
 • 3:17 - 3:20
  g için başka bir renk kullanayım.
 • 3:22 - 3:28
  Bu sefer elimizde 7/15 artı -- ikincisini farklı renkte
 • 3:28 - 3:34
  yazacağım-- 2/9 var.
 • 3:34 - 3:36
  Bu örnekte de paydalar farklı.
 • 3:36 - 3:37
  Ortak paydayı bulalım.
 • 3:37 - 3:42
  9 ve 15'e bölünebilen en küçük sayı kaçtır?
 • 3:42 - 3:43
  15 çarpı 2, 30 eder.
 • 3:43 - 3:45
  Ama, 30 9'a bölünmez. 30 olmadı.
 • 3:45 - 3:48
  15 çarpı 3, 45 eder.
 • 3:48 - 3:50
  45 9'un 5 katıdır.
 • 3:50 - 3:53
  Öyleyse 45'i kullanabiliriz.
 • 3:53 - 4:00
  15 çarpı 3, 45. 7 çarpı 3, 21'dir.
 • 4:00 - 4:03
  Bu iki kesir denktir.
 • 4:03 - 4:07
  Artı, paydamız bu kesirde de 45 olacak.
 • 4:07 - 4:12
  9'dan 45 elde edebilmek için 5 ile çarpmıştık.
 • 4:12 - 4:14
  Buradaki payı yazabilmek için, 2'yi de
 • 4:14 - 4:16
  5 ile çarpmalıyız.
 • 4:16 - 4:18
  2 çarpı 5 de 10 yapar.
 • 4:18 - 4:22
  2/9 ile 10/45 aynı sayıdır.
 • 4:22 - 4:25
  Paydalar eşit olduğuna göre şimdi işlem yapabiliriz.
 • 4:25 - 4:27
  Paydası 45 olan kesirleri topluyoruz.
 • 4:27 - 4:33
  21+10, 31 eder. Sonuç 31/45'tir.
 • 4:33 - 4:37
  Bir örnek daha yapalım. Bu sefer bir problem çözelim.
 • 4:37 - 4:40
  Bahar, Fatih ve Güneş dondurma almak için
 • 4:40 - 4:42
  paralarını birleştiriyorlar.
 • 4:42 - 4:45
  Bahar en büyükleri olduğundan, en fazla harçlığı o alıyor.
 • 4:45 - 4:50
  Dondurmanın fiyatının 1/2'sini o ödüyor. Bunu yazalım, Bahar,
 • 4:50 - 4:54
  toplam tutarın 1/2'sini ödüyor.
 • 4:54 - 4:59
  Güneş ortanca olanları, bu nedenle tutarın 1/3'ünü o veriyor.
 • 4:59 - 5:02
  Güneş'de 1/3'ünü veriyor.
 • 5:02 - 5:04
  Mavi olan da Güneş.
 • 5:04 - 5:06
  Fatih, en küçükleri, en az harçlığı alıyor ve
 • 5:06 - 5:14
  tutarın 1/4'ünü ödüyor. Fatih'i de not edelim.
 • 5:14 - 5:18
  Fatih 1/4'ünü veriyor.
 • 5:18 - 5:20
  Topladıkları paranın dondurma için yeterli olduğunu görüyorlar.
 • 5:20 - 5:22
  Ancak kasaya gittiklerinde KDV'yi unuttuklarını
 • 5:22 - 5:24
  fark ediyor, ve yeterli para toplayamadıklarını
 • 5:24 - 5:25
  düşünüyorlar.
 • 5:25 - 5:28
  Fakat, ödemeyi yaparken paralarının tam ödemeleri gereken tutar kadar olduğunu fark ediyorlar.
 • 5:28 - 5:32
  Dondurmaya ne kadar vergi uygulanmıştır.
 • 5:32 - 5:36
  1/2, 1/3 ve 1/4'ü topladığımızda ne elde edeceğiz
 • 5:36 - 5:38
  görelim.
 • 5:38 - 5:41
  Toplama işlemini yapabilmek için, 2,3 ve 4'ün
 • 5:41 - 5:44
  ortak katı olan en küçük sayıyı bulmalıyız.
 • 5:44 - 5:47
  Bir düşünelim, 12 olabilir gibi gözüküyor.
 • 5:47 - 5:49
  12 2'ye de, 3'e de, 4'e de
 • 5:49 - 5:50
  bölünebilir.
 • 5:50 - 5:56
  1/2 yi 6 ile genişletir 6/12 yaparız.
 • 5:56 - 5:59
  2 çarpı 6, 12.
 • 5:59 - 6:00
  1 çarpı 6, 6.
 • 6:00 - 6:01
  Bu ikisi denktir.
 • 6:01 - 6:04
  6, 12'in 1/2'sidir.
 • 6:04 - 6:09
  12 ortak paydamız olduğuna göre, 3'ü
 • 6:09 - 6:12
  4 ile çarpmalıyız.
 • 6:12 - 6:14
  Bu durumda 1'i de 4 ile çarpmalıyız.
 • 6:14 - 6:18
  4/12 ile 1/3 arasında bir fark yoktur.
 • 6:18 - 6:24
  12 ortak paydamız olduğundan, 1/4'te de
 • 6:24 - 6:27
  benzer işlemleri yaparız. Paydadaki 4'ü ve paydaki 1'i
 • 6:27 - 6:30
  de 3 ile çarparız. Böylece, 3/12'yi elde ederiz.
 • 6:30 - 6:31
  Şimdi toplayabiliriz.
 • 6:31 - 6:37
  6/12+4/12+3/12 işleminde
 • 6:37 - 6:41
  ortak paydamız 12 olacak.
 • 6:41 - 6:48
  Paylar toplamı da 6+4+3 eşittir 13 olacak.
 • 6:48 - 6:51
  Böylelikle toplamımız 13/12 olacak.
 • 6:51 - 6:53
  13/12 bir bileşik kesirdirç
 • 6:53 - 6:56
  Öyleyse, 13/12, 12/12 + 1/12'ye eşittir.
 • 6:56 - 7:03
  12/12 de
 • 7:03 - 7:04
  1'e eşittir.
 • 7:04 - 7:06
  12/12 1'dir.
 • 7:06 - 7:10
  Öyleyse 13/12 kesri 1 ve 1/12'nin toplamına eşittir.
 • 7:10 - 7:14
  Bahar, Fatih ve Güneş paralarını birleştirdiklerinde,
 • 7:14 - 7:19
  dondurmanın fiyatının 1 tam 1 bölü 12'si kadar paraları oluyor.
 • 7:19 - 7:21
  Soruda dondurmanın fiyatının kaçta kaçının vergi olarak
 • 7:21 - 7:22
  eklendiğini soruyordu.
 • 7:22 - 7:25
  Bu da toplamda ödemeleri gereken paraydı.
 • 7:25 - 7:30
  Açıkça, 1 dondurmanın vergilendirilmemiş fiyatıydı.
 • 7:30 - 7:33
  1/12 ise eklenmiş verginin miktarı.
 • 7:33 - 7:36
  Bu durumda, dondurmanın fiyatının 1/12'si kadar
 • 7:36 - 7:39
  vergi eklenmiştir.
 • 7:39 - 7:39
  --
Title:
Rasyonel Sayılarda Toplama İşlemi
Description:

Rasyonel Sayılarda (Kesirlerde) Toplama İşlemi

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:40
balci.95 added a translation

Turkish subtitles

Revisions