Return to Video

Addisjon av Rasjonelle Tall

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:03
  La oss legge sammen noen rasjonelle tall.
 • 0:03 - 0:06
  Og jeg bruker det ordet fordi
  det er ordet denne boken bruker.
 • 0:06 - 0:09
  Men i mer populær terminologi skal vi
 • 0:09 - 0:10
  legge sammen brøker.
 • 0:10 - 0:15
  Så la oss gå gjennom alle
  disse, for å se alle eksemplene.
 • 0:15 - 0:20
  Så først har vi 3/7 pluss 2/7.
 • 0:20 - 0:24
  Nevnerne våre er like , så vi
  kan bare legge sammen tellerne.
 • 0:24 - 0:28
  Så nevneren vår er 7,
  3 pluss 2 er 5.
 • 0:28 - 0:31
  Det er a).
 • 0:31 - 0:32
  La meg gjøre annenhver.
 • 0:32 - 0:33
  Det ville ta en evighet å gjøre alle.
 • 0:33 - 0:37
  Ikke en evighet, men
  mer tid enn jeg vil bruke.
 • 0:37 - 0:43
  Så c) er 5/16 pluss 5/12.
 • 0:43 - 0:45
  Nevnerne våre er ikke like.
 • 0:45 - 0:49
  Vi må finne en fellesnevner,
  som må være det minste felles--
 • 0:49 - 0:51
  det kan faktisk være et hvilket
  som helst felles multiplum av disse,
 • 0:51 - 0:54
  men for enkelhets skyld la oss
  finne det minste felles multiplum.
 • 0:54 - 0:58
  Så hva er det minste tallet som
  er et multiplum av både 16 og 12?
 • 0:58 - 1:02
  16 ganger 2 er 32, ikke der enda.
 • 1:02 - 1:04
  Ganger 3 er 48.
 • 1:04 - 1:05
  Det kan funke.
 • 1:05 - 1:07
  12 går opp i 48 fire ganger.
 • 1:07 - 1:10
  Så la oss bruke 48 som vår fellesnevner.
 • 1:13 - 1:14
  48.
 • 1:14 - 1:19
  Så, vi måtte gange 16
  med 3 for å få 48, så vi må
 • 1:19 - 1:24
  gange denne 5eren med 3.
 • 1:24 - 1:27
  Vi ganger telleren og nevneren
  med det samme tallet,
 • 1:27 - 1:28
  så vi forandrer det egentlig ikke.
 • 1:28 - 1:31
 • 1:31 - 1:37
 • 1:37 - 1:39
 • 1:39 - 1:42
 • 1:42 - 1:44
 • 1:44 - 1:47
 • 1:47 - 1:50
 • 1:50 - 1:54
 • 1:54 - 2:01
 • 2:01 - 2:03
 • 2:03 - 2:05
 • 2:05 - 2:07
 • 2:07 - 2:08
 • 2:08 - 2:14
 • 2:14 - 2:20
 • 2:20 - 2:24
 • 2:24 - 2:26
 • 2:26 - 2:29
 • 2:29 - 2:30
 • 2:30 - 2:32
 • 2:32 - 2:37
 • 2:37 - 2:40
 • 2:40 - 2:43
 • 2:43 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 2:48 - 2:52
 • 2:52 - 2:55
 • 2:55 - 2:58
 • 2:58 - 3:02
 • 3:02 - 3:06
 • 3:06 - 3:11
 • 3:11 - 3:15
 • 3:15 - 3:17
 • 3:17 - 3:20
 • 3:20 - 3:22
 • 3:22 - 3:28
 • 3:28 - 3:34
 • 3:34 - 3:36
 • 3:36 - 3:37
 • 3:37 - 3:42
 • 3:42 - 3:43
 • 3:43 - 3:45
 • 3:45 - 3:48
 • 3:48 - 3:50
 • 3:50 - 3:53
 • 3:53 - 4:00
 • 4:00 - 4:03
 • 4:03 - 4:07
 • 4:07 - 4:12
 • 4:12 - 4:14
 • 4:14 - 4:16
 • 4:16 - 4:18
 • 4:18 - 4:22
 • 4:22 - 4:25
 • 4:25 - 4:27
 • 4:27 - 4:33
 • 4:33 - 4:37
 • 4:37 - 4:40
 • 4:40 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:50
 • 4:50 - 4:54
 • 4:54 - 4:59
 • 4:59 - 5:02
 • 5:02 - 5:04
 • 5:04 - 5:06
 • 5:06 - 5:14
 • 5:14 - 5:18
 • 5:18 - 5:20
 • 5:20 - 5:22
 • 5:22 - 5:24
 • 5:24 - 5:25
 • 5:25 - 5:28
 • 5:28 - 5:32
 • 5:32 - 5:36
 • 5:36 - 5:38
 • 5:38 - 5:41
 • 5:41 - 5:44
 • 5:44 - 5:47
 • 5:47 - 5:49
 • 5:49 - 5:50
 • 5:50 - 5:56
 • 5:56 - 5:59
 • 5:59 - 6:00
 • 6:00 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:09
 • 6:09 - 6:12
 • 6:12 - 6:14
 • 6:14 - 6:18
 • 6:18 - 6:24
 • 6:24 - 6:27
 • 6:27 - 6:30
 • 6:30 - 6:31
 • 6:31 - 6:37
 • 6:37 - 6:41
 • 6:41 - 6:48
 • 6:48 - 6:51
 • 6:51 - 6:53
 • 6:53 - 6:56
 • 6:56 - 7:03
 • 7:03 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:10
 • 7:10 - 7:14
 • 7:14 - 7:19
 • 7:19 - 7:21
 • 7:21 - 7:22
 • 7:22 - 7:25
 • 7:25 - 7:30
 • 7:30 - 7:33
 • 7:33 - 7:36
 • 7:36 - 7:39
 • 7:39 - 7:39
Title:
Addisjon av Rasjonelle Tall
Video Language:
English
Duration:
07:40

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions