Return to Video

Eksempler på addition af brøker

 • 0:00 - 0:00
  .
 • 0:00 - 0:03
  Lad os lægge nogle rationelle tal sammen.
 • 0:03 - 0:05
  Rationelle tal er det officielle ord,
 • 0:05 - 0:09
  men mere almindeligt kaldes
 • 0:09 - 0:10
  de for brøker.
 • 0:10 - 0:14
  Lad os gennemgå alle dem her
 • 0:14 - 0:15
  for at se eksemplerne.
 • 0:15 - 0:20
  Vi starter med 3/7 plus 2/7.
 • 0:20 - 0:23
  Nævnerne er ens,
 • 0:23 - 0:24
  så vi kan lægge tællerne sammen med der samme.
 • 0:24 - 0:28
  Nævneren er 7, og 3 plus 2 er 5.
 • 0:28 - 0:31
  Det var spørgsmål a.
 • 0:31 - 0:32
  Lad os regne hver anden ud.
 • 0:32 - 0:33
  Det vil tage for lang tid at regne dem alle sammen.
 • 0:33 - 0:37
  Det gider vi ikke.
 • 0:37 - 0:43
  Spørgsmål c er 5/16 plus 5/12.
 • 0:43 - 0:45
  Nævnerne er ikke de samme.
 • 0:45 - 0:48
  Vi skal finde en fællesnævner,
 • 0:48 - 0:50
  som skal være
 • 0:50 - 0:52
  det laveste fælles multiplum
 • 0:52 - 0:54
  for de her.
 • 0:54 - 0:56
  Hvad er det mindste tal,
 • 0:56 - 0:58
  der er et multiplum for både 16 og 12?
 • 0:58 - 1:02
  16 gange 2 er 32.
 • 1:02 - 1:04
  16 gange 3 er 48.
 • 1:04 - 1:05
  Det ser ud til at virke.
 • 1:05 - 1:07
  12 går op i 48 fire gange.
 • 1:07 - 1:10
  Lad os bruge 48 som vores fællesnævner.
 • 1:10 - 1:14
  .
 • 1:14 - 1:19
  Vi skulle gange 16 med 3 for at få 48,
 • 1:19 - 1:24
  så vi skal også gange det her 5 med 3.
 • 1:24 - 1:26
  Vi ganger tælleren og nævneren med samme tal,
 • 1:26 - 1:28
  så vi ændrer ikke brøken.
 • 1:28 - 1:31
  5 gange 3 er 15.
 • 1:31 - 1:37
  For at lave 12 om til 48
 • 1:37 - 1:39
  gangede vi med 4.
 • 1:39 - 1:42
  Vi skal altså også gange
 • 1:42 - 1:44
  tælleren med 4.
 • 1:44 - 1:47
  5 gange 4 er 20.
 • 1:47 - 1:50
  Nu har vi den samme nævner.
 • 1:50 - 1:54
  Nævneren er 48.
 • 1:54 - 2:01
  Nu kan vi lægge 15 sammen med 20, og det er 35.
 • 2:01 - 2:03
  Kan vi forkorte brøken?
 • 2:03 - 2:05
  5 går ikke op i 48.
 • 2:05 - 2:07
  7 går ikke op i 48.
 • 2:07 - 2:08
  Det ser ikke ud til, at vi kan forkorte den.
 • 2:08 - 2:14
  Lad os regne spørgsmål e.
 • 2:14 - 2:20
  8/25 plus 7/10.
 • 2:20 - 2:24
  Igen er nævnerne forskellige.
 • 2:24 - 2:26
  Det kan vi løse.
 • 2:26 - 2:29
  50 er det mindste tal,
 • 2:29 - 2:30
  som de begge går op i.
 • 2:30 - 2:32
  25 gange 2 er 50.
 • 2:32 - 2:37
  For at komme til 50 ganger vi 25 med 2.
 • 2:37 - 2:40
  Vi skal også gange 8 med 2.
 • 2:40 - 2:43
  Det bliver altså 16 over 50.
 • 2:43 - 2:46
  Vi skal nu ændre 10
 • 2:46 - 2:48
  til 50.
 • 2:48 - 2:52
  Vi ganger 10 med 5,
 • 2:52 - 2:55
  så vi skal også gange 7 med 5.
 • 2:55 - 2:58
  Det bliver 35 over 50.
 • 2:58 - 3:02
  Nu er nævnerne ens, nemlig 50.
 • 3:02 - 3:06
  Hvad er 16 plus 35?
 • 3:06 - 3:11
  10 plus 35 er 45. 45 plus 6 er 51.
 • 3:11 - 3:15
  Det er altså 51 og 50.
 • 3:15 - 3:17
  Spørgsmål g.
 • 3:17 - 3:20
  Lad os lige ændre farven.
 • 3:20 - 3:22
  .
 • 3:22 - 3:28
  7 over 15
 • 3:28 - 3:34
  plus 2 over 9.
 • 3:34 - 3:36
  Igen er nævnerne forskellige.
 • 3:36 - 3:37
  Vi skal altså igen finde en fællesnævner.
 • 3:37 - 3:42
  Hvad er det mindste tal, som både 15 og 9 går op i?
 • 3:42 - 3:43
  15 gange 2 er 30.
 • 3:43 - 3:45
  9 går ikke op i 30.
 • 3:45 - 3:48
  15 gange 3 er 45. Det virker.
 • 3:48 - 3:50
  9 går op i 45.
 • 3:50 - 3:53
  Vi bruger 45.
 • 3:53 - 4:00
  15 gange 3 er 45, og 7 gange 3 er 21.
 • 4:00 - 4:03
  De her 2 brøker er ens.
 • 4:03 - 4:07
  .
 • 4:07 - 4:12
  Vi skal gange 9 med 5 for at få 45.
 • 4:12 - 4:14
  Vi skal altså også gange
 • 4:14 - 4:16
  tælleren med 5.
 • 4:16 - 4:18
  2 gange 5 er 10.
 • 4:18 - 4:22
  2/9 er det samme som 10/45.
 • 4:22 - 4:25
  Nu kan vi lægge sammen.
 • 4:25 - 4:27
  Vi lægger brøker med nævneren 45 sammen.
 • 4:27 - 4:33
  21 plus 10 er 31, og så er vi færdige.
 • 4:33 - 4:37
  Lad os løse en tekstopgave.
 • 4:37 - 4:40
  Nadia, Peter og Ian giver hver nogle
 • 4:40 - 4:42
  penge til at købe en liter is.
 • 4:42 - 4:45
  Nadia er den ældste og får flest lommepenge.
 • 4:45 - 4:50
  Hun betaler halvdelen af prisen.
 • 4:50 - 4:54
  Det her er altså Nadia.
 • 4:54 - 4:59
  Ian er næstældst og betaler 1/3 af pengene.
 • 4:59 - 5:02
  1/3.
 • 5:02 - 5:04
  Det her er Ian.
 • 5:04 - 5:06
  Peter er yngst og får færrest lommepenge,
 • 5:06 - 5:14
  så han betaler 1/4.
 • 5:14 - 5:18
  Peter betaler 1/4.
 • 5:18 - 5:20
  De er enige om, at det vil være nok penge.
 • 5:20 - 5:22
  Da de skal betale, opdager de,
 • 5:22 - 5:24
  at de har glemt afgiften på is,
 • 5:24 - 5:25
  og at der ikke er nok penge.
 • 5:25 - 5:28
  Utroligt nok har de præcis nok penge.
 • 5:28 - 5:32
  Hvor stor en brøkdel af prisen på isen blev tilføjet som afgift?
 • 5:32 - 5:36
  Lad os se, hvad vi får, når vi lægger
 • 5:36 - 5:38
  1/2 sammen med 1/3 og 1/4.
 • 5:38 - 5:41
  Vi skal finde en fællesnævner.
 • 5:41 - 5:44
  Vi finder det mindste fælles multiplum af 2, 3 og 4.
 • 5:44 - 5:47
  12 virker.
 • 5:47 - 5:49
  2 går op i 12, det gør 3 også,
 • 5:49 - 5:50
  og det gør 4 også.
 • 5:50 - 5:56
  1/2 er det samme som 6/12.
 • 5:56 - 5:59
  2 gange 6 er 12.
 • 5:59 - 6:00
  1 gange 6 er 6.
 • 6:00 - 6:01
  Det er det samme.
 • 6:01 - 6:04
  6 er 1/2 af 12.
 • 6:04 - 6:09
  For at gå fra 3 til 12
 • 6:09 - 6:12
  skal vi gange med 4.
 • 6:12 - 6:14
  4 gange 1.
 • 6:14 - 6:18
  4/12 er det samme som 1/3.
 • 6:18 - 6:24
  For at gå fra 4 til 12 skal vi
 • 6:24 - 6:27
  gange med 3, så vi ganger også tælleren med 3,
 • 6:27 - 6:30
  og det giver 3.
 • 6:30 - 6:31
  Lad os lægge dem sammen.
 • 6:31 - 6:37
  Hvad er 6/12 plus 4/12 plus 3/12 lig med?
 • 6:37 - 6:41
  6 plus 4 plus 3.
 • 6:41 - 6:48
  Det er lig med 10 plus 3, som er 13.
 • 6:48 - 6:51
  Det er altså lig med 13/12.
 • 6:51 - 6:53
  Det er en uægte brøk.
 • 6:53 - 6:56
  Det er det samme som
 • 6:56 - 7:03
  12/12 plus 1/12,
 • 7:03 - 7:04
  og 12/12 er lig med 1.
 • 7:04 - 7:06
  12 divideret med 12 er 1.
 • 7:06 - 7:10
  Det her er altså 1 1/12.
 • 7:10 - 7:14
  Når de lægger deres penge sammen,
 • 7:14 - 7:19
  har de altså 1 1/12 af prisen på isen.
 • 7:19 - 7:21
  Hvor stor en brøkdel af prisen på isen
 • 7:21 - 7:22
  blev lagt oveni som afgift?
 • 7:22 - 7:25
  Det her er den præcise pris, de skulle betale.
 • 7:25 - 7:30
  1 er altså prisen på isen uden afgift,
 • 7:30 - 7:33
  og 1/12 er afgiften.
 • 7:33 - 7:36
  Svaret på spørgsmålet er altså,
 • 7:36 - 7:39
  at 1/12 af prisen blev lagt oveni som afgift.
 • 7:39 - 7:39
  Det var det.
Title:
Eksempler på addition af brøker
Description:

Eksempler på at lægge brøker med ens og uens nævnere sammen.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:40

Danish subtitles

Revisions