Return to Video

Multiplisering av brøker

 • 0:01 - 0:03
  En oppskrift på
  bananhavremuffin
 • 0:03 - 0:08
  trenger en 3/4 kopp med
  god gammeldags havre.
 • 0:08 - 0:11
  Du skal lage 1/2 oppskrift.
 • 0:11 - 0:13
  Hvor mye havre må du bruke?
 • 0:13 - 0:17
  Så hvis hele oppskriften
  trenger 3/4 av en kopp og
 • 0:17 - 0:19
  du skal lage en halv
  oppskrift, da vil du vel
 • 0:19 - 0:21
  ha halvparten av 3/4?
 • 0:21 - 0:23
  Du vil ha halvparten
  av mengden havre som i
 • 0:23 - 0:24
  hele oppskriften.
 • 0:24 - 0:31
  Så du vil ha 1/2 av 3/4.
 • 0:31 - 0:34
  Så du bare multipliserer 1/2 med 3/4,
 • 0:34 - 0:36
  og det er lik:
 • 0:36 - 0:38
  du ganger tellerne.
 • 0:38 - 0:41
  1 ganger 3 er 3.
 • 0:41 - 0:43
  2 ganer 4 er 8.
 • 0:43 - 0:44
  Og vi er ferdige!
 • 0:44 - 0:52
  Du trenger 3/8-deler
  av en kopp med havre.
 • 0:52 - 0:55
  La oss visualisere dette,
  slik at det gir litt mer mening.
 • 0:55 - 0:58
  La meg tegne hva 3/4 ser ut som,
 • 0:58 - 1:02
  eller hovedsaklig hvor mye havre
  du vil trenge i en normal situasjon,
 • 1:02 - 1:04
  eller hvis du skal lage hele oppskriften.
 • 1:04 - 1:07
  Så la meg tegne.
 • 1:07 - 1:11
  La oss si at dette representerer en
  hel kopp, og hvis vi deler den i
 • 1:11 - 1:15
  inn i fjerdedeler-- la meg
  dele den opp litt bedre.
 • 1:15 - 1:24
  Så om vi deler den i fire,
  vil 3/4 representere tre av disse.
 • 1:24 - 1:28
  Så det vil representere en, to, tre.
 • 1:28 - 1:31
  Det vil representere så mye havre.
 • 1:31 - 1:33
  Nå, du vil ha halvparten av dette, sant?
 • 1:33 - 1:35
  Fordi du skal lage
  halvparten av oppskriften.
 • 1:35 - 1:39
  Så vi kan bare dele denne i to.
 • 1:39 - 1:42
  La meg gjøre det med en ny farge.
 • 1:42 - 1:45
  Du ville vanligvis brukt denne
  oransje mengden havre, men
 • 1:45 - 1:48
  vi skal lage halve oppskriften,
  så du vil ha halvparten så mye.
 • 1:48 - 1:50
  Halvparten så mye havre.
 • 1:50 - 1:55
  Så du vil ha så mye havre.
 • 1:55 - 1:57
  La oss tenke på hva det er
 • 1:57 - 1:59
  relativt til en hel kopp.
 • 1:59 - 2:01
  Vel, en måte vi kan gjøre det på er
 • 2:01 - 2:06
  å gjøre hver av disse fire bøttene,
  eller disse fire delene av en kopp til
 • 2:06 - 2:08
  åtte deler av en kopp.
 • 2:08 - 2:09
  La oss se hva som skjer når vi gjør det.
 • 2:09 - 2:15
  Så vi deler hvert stykke,
  hver fjerdedel, opp i to deler.
 • 2:15 - 2:17
  Så la oss dele hver og en av dem i to.
 • 2:17 - 2:19
  Dette er det første stykket.
 • 2:19 - 2:23
  Vi deler det i to akkurat der, så nå er det
 • 2:23 - 2:24
  to deler.
 • 2:24 - 2:26
  Og dette er det andre stykket her.
 • 2:26 - 2:30
  Vi deler det opp i ett
  stykke, og så to stykker.
 • 2:30 - 2:33
  Dette er det tredje stykke,
  så vi deler det i en, to deler.
 • 2:33 - 2:36
  Og dette er det fjerde stykket,
  eller den fjerde delen.
 • 2:36 - 2:38
  Og vi deler det i to deler.
 • 2:38 - 2:45
  Nå, hva er dette, som en brøk av det hele?
 • 2:45 - 2:48
  Vel, vi har åtte deler nå, sant?
 • 2:48 - 2:51
  En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte,
 • 2:51 - 2:53
  fordi vi delte hver av
  de fire, og fikk åtte.
 • 2:53 - 2:55
  Så vi har 8 som nevneren.
 • 2:55 - 2:58
  Og vi tok halvparten av de 3/4.
 • 2:58 - 3:00
  Husk, 3/4 var i oransje.
 • 3:00 - 3:02
  La meg gjøre det klart, fordi denne
 • 3:02 - 3:04
  tegningen kan være forvirrende.
 • 3:04 - 3:06
  Dette var 3/4 akkurat der.
 • 3:06 - 3:09
  Det er 3/4.
 • 3:09 - 3:20
  Dette området, i den
  lilla fargen, er 1/2 av de 3/4.
 • 3:20 - 3:22
  Men la oss tenke på det i
  forhold til åttendedelene.
 • 3:22 - 3:24
  Hvor mange av disse
  åttendedelene er det?
 • 3:24 - 3:29
  Vel, du har en del her,
  to deler, tre åttendedeler,
 • 3:29 - 3:31
  så det er 3/8.
 • 3:31 - 3:33
  Så forhåpentligvis gir det litt mening,
 • 3:33 - 3:35
  eller gir deg en litt mer
  konkret følelse for hva det betyr
 • 3:35 - 3:38
  å ta 1/2 av 3/4.
Title:
Multiplisering av brøker
Description:

U02_L2_T1_we4 Multiplying Fractions Word Problem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:39

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions