Return to Video

Multiplying Fractions Word Problem

 • 0:01 - 0:06
  Resipi bagi mufin oat pisang memerlukan 3/4 cawan
 • 0:06 - 0:08
  oat sebagai bahannya.
 • 0:08 - 0:11
  Anda ingin membuat 1/2 resipinya.
 • 0:11 - 0:13
  Berapakah oat yang anda perlukan?
 • 0:13 - 0:17
  Jadi satu resipi ini memerlukan 3/4 cawan dan
 • 0:17 - 0:19
  kamu hanya ingin membuat separuh daripada resipi tersebut, maka
 • 0:19 - 0:21
  kamu perlukan separuh daripada 3/4, kan?
 • 0:21 - 0:23
  Kamu inginkan separuh daripada jumlah oat yang diperlukan
 • 0:23 - 0:24
  dalam resipinya.
 • 0:24 - 0:28
  Jadi kamu inginkan 1/2 daripada 3/4.
 • 0:31 - 0:36
  Kamu hanya perlu darabkan 1/2 dengan 3/4, dan ini adalah bersamaan dengan --
 • 0:36 - 0:38
  kamu darabkan pengangkanya.
 • 0:38 - 0:41
  1 kali 3 adalah 3.
 • 0:41 - 0:43
  2 kali 4 adalah 8.
 • 0:43 - 0:44
  Dan dapatlah kita jawapannya.
 • 0:44 - 0:52
  Kamu perlukan 3/8 cawan oat.
 • 0:52 - 0:54
  Mari kita cuba menggambarkan contoh ini supaya kamu dapat
 • 0:54 - 0:55
  lebih fahaminya.
 • 0:55 - 1:00
  Saya akan lukiskan 3/4, iaitu jumlah oat yang kamu perlukan
 • 1:00 - 1:02
  kalau kamu buatkan
 • 1:02 - 1:04
  ikut resipi asalnya,
 • 1:04 - 1:07
  Biar saya lukiskan.
 • 1:07 - 1:11
  Katakanlah ini mewakili satu cawan. dan jika kita bahagikannya
 • 1:11 - 1:15
  kepada 4 -- biar saya lukiskan lebih cantik lagi.
 • 1:15 - 1:24
  Jadi kita dah bahagikan kepada 4, dan 3/4 akan diwakili 3 daripadanya,
 • 1:24 - 1:28
  jadi itulah satu, dua, tiga.
 • 1:28 - 1:31
  3/4 adalah sebanyak oat ini.
 • 1:31 - 1:33
  Sekarang kita nak separuh daripada ini, kan?
 • 1:33 - 1:35
  Sebab kita nak buatkan separuh daripada resipinya.
 • 1:35 - 1:39
  Maka kita boleh bahagikannya kepada dua.
 • 1:39 - 1:42
  Biar saya lakukan dalam warna baru.
 • 1:42 - 1:45
  Jadi kalau ikut resipi kamu perlukan jumlah oat dalam warna oren ini, tapi
 • 1:45 - 1:46
  kita akan buatkan separuh daripada resipinya, jadi
 • 1:46 - 1:48
  kita hanya perlukan separuh daripadanya.
 • 1:50 - 1:55
  Kamu perlukan oat sebanyak ini.
 • 1:55 - 1:57
  Sekarang mari kita bandingkan jumlah ini
 • 1:57 - 1:59
  dengan jumlah dalam satu cawan.
 • 1:59 - 2:03
  Kita boleh lakukannya dengan membahagikan lagi empat
 • 2:03 - 2:05
  kepingan ini, ataupun empat bahagian cawan ini
 • 2:05 - 2:08
  kepada lapan bahagian cawan.
 • 2:08 - 2:09
  Mari kita buatkan.
 • 2:09 - 2:13
  Untuk lakukannya, kita perlu menjadikan setiap kepingan ini, setiap 1/4 ini
 • 2:13 - 2:15
  kepada dua kepingan.
 • 2:15 - 2:17
  Mari kita bahagikan setiap ini kepada dua.
 • 2:17 - 2:19
  Jadi ini kepingan pertama.
 • 2:19 - 2:23
  Kita akan membahagikannya kepada dua, dan kita akan dapat
 • 2:23 - 2:24
  dua kepingan sekarang.
 • 2:24 - 2:26
  Bergerak kepada kepingan kedua di sini.
 • 2:26 - 2:30
  Kita akan membahagikannya kepada dua kepingan.
 • 2:30 - 2:33
  Kepingan ketiga, kita bahagikannya kepada dua,
 • 2:33 - 2:36
  dan kepingan keempat, ataupun bahagian keempat,
 • 2:36 - 2:38
  kita bahagikannya kepada dua bahagian.
 • 2:38 - 2:45
  Sekarang, apakah pecahan ini daripada seluruh kepingan besar ini?
 • 2:45 - 2:48
  Baik, kita ada lapan kepingan kecil sekarang, kan?
 • 2:48 - 2:51
  Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, kerana kita
 • 2:51 - 2:53
  telah membahagikan setiap empat keping ini kepada dua,
 • 2:53 - 2:57
  jadi sekarang kita ada 8 sebagai penyebut, dan kita inginkan
 • 2:57 - 2:58
  separuh daripada 3/4, betul?
 • 2:58 - 3:00
  Ingat ya, 3/4 adalah dalam warna oren.
 • 3:00 - 3:02
  Saya ingin menjelaskan lagi kerana lukisan ini
 • 3:02 - 3:04
  mungkin akan mengelirukan kamu.
 • 3:04 - 3:06
  Ini adalah 3/4.
 • 3:06 - 3:09
  Jadi ini 3/4.
 • 3:09 - 3:20
  Bahagian dalam warna ungu ini adalah separuh daripada 3/4.
 • 3:20 - 3:22
  Jadi, daripada lapan kepingan kecil ini,
 • 3:22 - 3:24
  berapakah jumlah kepingan bahagian ungu?
 • 3:24 - 3:27
  Baik, kamu ada satu bahagian kecil di sini, dua bahagian kecil
 • 3:27 - 3:31
  di sini, tiga bahagian kecil di sini, maka ia adalah 3/8.
 • 3:31 - 3:33
  Harap-harap kamu telah mendapat ideanya ataupun
 • 3:33 - 3:35
  konsepnya bagi contoh masalah ini, di mana kamu
 • 3:35 - 3:37
  mengambil 1/2 daripada 3/4.
Title:
Multiplying Fractions Word Problem
Description:

U02_L2_T1_we4 Multiplying Fractions Word Problem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:39
weikeat added a translation

Malay subtitles

Revisions