Return to Video

Mozilla Firefox: A Different Kind of Browser

 • 0:02 - 0:05
  אנחנו די מרוצים מכך שאנחנו הדפדפן יוצא הדופן
 • 0:05 - 0:08
  אין לנו קיצור של סמל מניה להתהדר בו
 • 0:08 - 0:10
  לצד השם שלנו בעיתונות.
 • 0:10 - 0:11
  אין לנו מרווח רווח
 • 0:12 - 0:14
  אין לנו כוכבי רוק שאנו שמים לפני אחרים.
 • 0:15 - 0:16
  אנחנו לא עושים את אותן עסקאות,
 • 0:16 - 0:17
  לא חותמים את אותם חוזים
 • 0:17 - 0:19
  או לוחצים את אותן ידיים,
 • 0:19 - 0:20
  כמו כל השאר.
 • 0:21 - 0:23
  וכל זה בסדר מבחינתנו.
 • 0:24 - 0:26
  אנחנו חבורה של אנשים בעלי רוח עצמאית,
 • 0:26 - 0:27
  ובלתי רגילים
 • 0:27 - 0:29
  שעושים דברים קצת אחרת.
 • 0:30 - 0:32
  כאשר חברה אחרת מעריכה את השורה התחתונה,
 • 0:32 - 0:35
  אנחנו מעריכים, ובכן, ערכים.
 • 0:36 - 0:39
  כאשר מתחרה שוקל לעשות משהו קנייני,
 • 0:39 - 0:41
  אנחנו שואפים לשחרר אותו לחופשי.
 • 0:41 - 0:43
  ובעוד רוב המוצרים והטכנולוגיות
 • 0:43 - 0:45
  מפותחים מאחורי דלתות סגורות,
 • 0:45 - 0:47
  שלנו מגודלות באוויר הפתוח,
 • 0:47 - 0:49
  כדי שכולם יוכלו לראות.
 • 0:49 - 0:52
  אנחנו לא מחוייבים לסיכונים, מניות או בעלי שליטה.
 • 0:52 - 0:54
  אנחנו לא מקבלים הוראות מאף אחד חוץ ממך.
 • 0:55 - 0:56
  ואנחנו לא פועלים בדרך זאת רק כי זה כיף,
 • 0:56 - 0:59
  למרות שזה מאוד כיף.
 • 0:59 - 1:00
  אנחנו פועלים בדרך זו
 • 1:00 - 1:04
  כי אנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון לעשות.
 • 1:04 - 1:06
  אנחנו מאמינים בעיקרון על פני הרווח.
 • 1:06 - 1:09
  אנחנו מאמינים שכנות גוברת על סודיות,
 • 1:09 - 1:12
  והקהילה גוברת על אינטרסים תאגידיים.
 • 1:12 - 1:14
  אנחנו מאמינים שיותר דואגים למרשתת
 • 1:14 - 1:15
  מאשר מחזיקים בעלות עליה,
 • 1:15 - 1:17
  יותר משאב שיש לטפל בו
 • 1:17 - 1:19
  מאשר רק סחורה למכירה.
 • 1:19 - 1:21
  ואנחנו מאוד מאמינים בחדשנות
 • 1:21 - 1:25
  ששמה את המשתמשים בחזית, במרכז ובכיסא הנהג.
 • 1:25 - 1:27
  אבל חשוב מכל,
 • 1:27 - 1:29
  אנחנו מאמינים בך.
 • 1:29 - 1:32
  אנחנו מאמינים שהדפדפן הטוב בעולם מתאפשר
 • 1:32 - 1:33
  על ידי מהנדסים, מתכנתים,
 • 1:33 - 1:36
  מעצבים, ואנשים כמוך,
 • 1:36 - 1:40
  אשר נותנים מזמנם, כשרונם, כוחם ותמיכתם למען המטרה.
 • 1:40 - 1:42
  ואנו מאמינים שיחד
 • 1:42 - 1:43
  עם המטרה הזאת בדעתנו,
 • 1:43 - 1:46
  אנו יכולים להמשיך לחדש לטובת היחיד,
 • 1:46 - 1:48
  ולשיפור המרשתת.
 • 1:48 - 1:50
  כך שהיא תמיד ולעולם
 • 1:50 - 1:51
  תשרת את טובת הכלל.
 • 1:51 - 1:54
  אנחנו כולנו Mozilla Firefox.
 • 1:54 - 1:56
  אנחנו לא רק דפדפן מסוג אחר.
 • 1:57 - 1:59
  אנחנו דפדפן שיוצר שינוי.
Title:
Mozilla Firefox: A Different Kind of Browser
Video Language:
English
Team:
Mozilla
Project:
Mozilla / Firefox (master brand)
Duration:
02:02

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions