< Return to Video

כלכלה מעגלית

 • 0:00 - 0:05
  מערכות חיים קיימות בעולם
  מזה מיליארדי שנים.
 • 0:05 - 0:06
  וימשיכו להתקיים עוד הרבה מאד.
 • 0:07 - 0:10
  בעולם החי, אין מטמנות פסולת.
 • 0:10 - 0:13
  במקום זאת, יש מעבר של חומרים.
 • 0:13 - 0:18
  פסולת של מין אחד, היא המזון של מין אחר,
  האנרגיה מגיעה מהשמש,
 • 0:18 - 0:23
  דברים צומחים, ואז מתים.
  וחומרים חוזרים לאדמה בבטחה.
 • 0:24 - 0:25
  וזה עובד.
 • 0:26 - 0:29
  אך אנו כבני אדם אימצנו גישה ליניארית -
 • 0:29 - 0:33
  אנחנו לוקחים, מייצרים ומשליכים.
 • 0:33 - 0:37
  טלפון חדש יוצא, אז אנחנו מעיפים את הקודם.
 • 0:37 - 0:41
  מכונת הכביסה מתקלקלת - קונים אחת חדשה.
 • 0:41 - 0:46
  בכל פעם שאנחנו פועלים כך - אנחנו נוגסים
  במאגר סופי של משאבים,
 • 0:46 - 0:48
  ולעיתים קרובות מייצרים פסולת רעילה.
 • 0:48 - 0:51
  זה פשוט לא יכול לעבוד כך לטווח הארוך.
 • 0:52 - 0:54
  אז מה כן יכול לעבוד?
 • 0:55 - 0:59
  אם נקבל את העובדה
  שהמודל המעגלי של העולם החי עובד,
 • 0:59 - 1:02
  האם נוכל לשנות את דרך החשיבה שלנו,
 • 1:02 - 1:05
  כך שגם אנחנו נפעיל כלכלה מעגלית?
 • 1:06 - 1:08
  בואו נתחיל במחזור הביולוגי.
 • 1:09 - 1:13
  איך הפסולת שלנו יכולה לייצר הון,
  במקום לצמצם אותו?
 • 1:14 - 1:16
  בעזרת חשיבה מחודשת, ועיצוב מחדש
 • 1:16 - 1:20
  של מוצרים ורכיבים,
  והאריזות שבהן הם מגיעים,
 • 1:20 - 1:25
  נוכל לייצר חומרים בטוחים ומתפרקים
  שיעזרו לגדל דברים נוספים.
 • 1:26 - 1:28
  כמו שאומרים בסרטים:
 • 1:28 - 1:31
  במהלך הכנת החומר הזה
  לא נעשה שימוש בזבזני במשאבים.
 • 1:32 - 1:36
  אז מה עם מכונות הכביסה,
  הטלפונים והמקררים?
 • 1:36 - 1:38
  אנחנו יודעים שהם לא מתפרקים ביולוגית.
 • 1:38 - 1:42
  כאן אנחנו מדברים על חשיבה מחודשת
  מסוג אחר.
 • 1:42 - 1:44
  דרך שבה אנחנו יכולים להשתמש מחדש
 • 1:44 - 1:47
  במתכות יקרות ערך, פולימרים וסגסוגות,
 • 1:47 - 1:49
  באופן ששומר על האיכות שלהם,
 • 1:49 - 1:50
  כך שהם ממשיכים להיות שימושיים
 • 1:50 - 1:53
  מעבר לאורך חיי המדף
  של מוצר בודד.
 • 1:54 - 1:58
  מה אם המוצרים של היום
  יהפכו למשאבים של מחר?
 • 1:59 - 2:01
  יש בזה הגיון כלכלי.
 • 2:01 - 2:05
  במקום תרבות ה"זרוק והחלף"
  שאליה התרגלנו,
 • 2:05 - 2:08
  נאמץ תרבות של "החזר וחדש",
 • 2:08 - 2:13
  שבה מוצרים ורכיבים מתוכננים מראש
  כך שניתן יהיה לפרק ולייצר אותם מחדש.
 • 2:14 - 2:19
  פתרון אחד אפשרי הוא לחשוב מחדש
  על האופן שבו אנחנו תופסים בעלות.
 • 2:19 - 2:22
  מה אם לעולם לא נהיה ה"בעלים"
  של הטכנולוגיות שלנו?
 • 2:22 - 2:26
  פשוט ניקח אותם בהשאלה מהיצרנים.
 • 2:26 - 2:29
  כעת, בואו נצרף את שני המעגלים האלה.
 • 2:29 - 2:33
  דמיינו שהיינו יכולים לעצב מוצרים
  שחוזרים ליצרנים שלהם,
 • 2:33 - 2:36
  כשהחומרים הפיזיים שמהם הם עשויים
  משמשים מחדש לייצור,
 • 2:36 - 2:40
  והחומרים הביולוגיים תורמים לחקלאות.
 • 2:41 - 2:44
  ותארו לכם שהמוצרים האלה
  מיוצרים ומשונעים
 • 2:44 - 2:47
  תוך שימוש באנרגיה מתחדשת.
 • 2:47 - 2:50
  יש לנו כאן מודל שמייצר שפע
  בטווח הארוך.
 • 2:51 - 2:54
  והחדשות הטובות הן שכבר ישנן חברות
 • 2:54 - 2:57
  שמתחילות לאמץ את שיטת העבודה הזו.
 • 2:58 - 3:01
  אבל כשמדברים על כלכלה מעגלית
  לא מדובר על יצרן בודד
 • 3:01 - 3:03
  שמשנה תהליך ייצור של מוצר אחד.
 • 3:03 - 3:08
  מדובר בשיתוף פעולה בין כל החברות
  שעליהן מושתתת הכלכלה שלנו,
 • 3:08 - 3:11
  והן קשורות זו בזו.
 • 3:11 - 3:13
  זה נוגע לאנרגיה,
 • 3:13 - 3:17
  זה נוגע לחשיבה מחודשת
  על מערכת ההפעלה שלנו.
 • 3:19 - 3:22
  יש לנו הזדמנות מצוינת לפתוח
  נקודות מבט חדשות,
 • 3:22 - 3:24
  ואופקים חדשים.
 • 3:24 - 3:28
  במקום להישאר לכודים בתסכול
  שנובע מהמציאות הנוכחית,
 • 3:28 - 3:32
  בעזרת יצירתיות וחדשנות
  אנחנו באמת יכולים
 • 3:32 - 3:36
  לחשוב מחדש ולעצב מחדש את העתיד שלנו.
 • 3:41 - 3:45
  קרן אלן מק'ארתור
  לחשוב מחדש על העתיד
 • 3:45 - 3:47
  תרגום וכתוביות: קרן קרוצ'יק
Title:
כלכלה מעגלית
Description:

כיצד ניתן לתכנן ולעצב מחדש את תהליכי הייצור, כך שיתרמו לסביבה ולחברה במקום להזיק להן?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:49

Hebrew subtitles

Revisions