Return to Video

M.2 NVMe SSD - rozdieľ medzi M.2 a SSD

 • 0:00 - 0:10
  Ahojte. V tomto videu budem hovoriť
  o diskoch typu SSD v prevedení M.2 NVMe.
 • 0:10 - 0:15
  Tieto disky sú relatívne nové,
  používajú sa iba posledných pár rokov.
 • 0:15 - 0:20
  Podobne ako SSD vo veľkosti 2,5 palca,
  ktoré sú známejšie, ...
 • 0:20 - 0:25
  ...aj M.2 verzia SSD používa
  na ukladanie údajov flash pamäť ...
 • 0:25 - 0:27
  ...a sú veľmi rýchle.
 • 0:27 - 0:38
  Rozdieľ medzi 2,5 SSD a M.2 SSD je,
  že M.2 má úplne iný tvar ...
 • 0:38 - 0:41
  ...a pripája sa
  do iného slotu.
 • 0:41 - 0:46
  M.2 bol najskôr známy ako
  Next Generation Form Factor (NGFF) ...
 • 0:46 - 0:51
  ...a ide o štandard, ktorý slúži
  na pripájanie vnútorných rozšírení.
 • 0:51 - 1:00
  SSD sú oproti HDD oveľa rýchlejšie,
  pretože SSD nemajú pohyblivé časti.
 • 1:00 - 1:04
  Na ukladanie údajov SSD totiž
  používajú flash pamäť.
 • 1:04 - 1:10
  HDD na ukladanie údajov
  používajú rotujúce magnetické disky.
 • 1:10 - 1:14
  V poslednom období
  SSD ešte zrýchlili ...
 • 1:14 - 1:18
  ...a sú teda schopné prenášať
  údaje väčšou rýchlosťou.
 • 1:18 - 1:29
  Aby sa dosiahli vyššie rýchlosti SSD,
  inžinieri potrebovali novú technológiu.
 • 1:29 - 1:33
  A tu prichádzajú do hry
  M.2 a NVM Express (NVMe).
 • 1:34 - 1:46
  Pred M.2 a NVMe sa pre SSD a HDD
  používal hlavne štandard SATA 3.0.
 • 1:46 - 1:57
  Štandard, pomocou ktorého softvér
  komunikoval so SATA, sa nazýval AHCI.
 • 1:57 - 2:07
  AHCI bol vyvinutý primárne
  pre HDD a nie pre SSD, pretože ...
 • 2:07 - 2:09
  ...bol vytvorený v roku 2004.
 • 2:09 - 2:14
  AHCI teda SSD spomaľoval.
 • 2:14 - 2:24
  Zbernica SATA 3.0 s AHCI
  je rýchla teoreticky 600 MB/s, ...
 • 2:24 - 2:25
  ...čo je celkom rýchle.
 • 2:25 - 2:32
  M.2 NVMe SSD však
  nepoužíva zberniu SATA.
 • 2:32 - 2:35
  Používajú zbernicu
  PCI Express (PCIe), ...
 • 2:35 - 2:37
  ...ktorá je oveľa rýchlejšia
  ako zbernica SATA.
 • 2:37 - 2:52
  SSD na zbernici PCIe so štandardom NVMe
  dosahuje obrovskú rýchlosť 3 GB/s.
 • 2:52 - 3:01
  Takže M.2 SSD s NVMe je asi 5x rýchlejšie,
  ako SATA s AHCI.
 • 3:01 - 3:06
  Reálna rýchlosť závisí na použitej
  matičnej doske a disku SSD.
 • 3:06 - 3:12
  V každom prípade NVMe je
  oveľa rýchlejšie ako SATA.
 • 3:14 - 3:23
  NVMe je komunikačný protokol
  vyvinutý špeciálne pre disky SSD.
 • 3:23 - 3:26
  Znižuje
  zaťaženie procesora, ...
 • 3:26 - 3:30
  ...zefektívňuje operácie,
  znižuje oneskorenie ...
 • 3:30 - 3:35
  ...a zvyšuje počet
  vstupno-výstupných operácií za sekundu.
 • 3:35 - 3:38
  Inak povedané:
  Je RÝCHLY!
 • 3:38 - 3:46
  NVMe bol vyvinutý na plné využitie
  možností úložísk postavených na PCIe ...
 • 3:46 - 3:51
  ...a na vykonávanie mnohých
  vstupno-výstupných operácií súbežne.
 • 3:51 - 3:55
  Čiže v rovnakom čase
  sa vykoná mnoho výpočtov.
 • 3:55 - 4:02
  Veľký úkon je rozdelený na malé úlohy,
  ktoré môžu byť spracované nezávisle.
 • 4:02 - 4:08
  Podobne, ako keď viac-jadrový procesor
  pracuje s viacerými vláknami:
 • 4:08 - 4:14
  Jadrá procesora pracujú nezávisle na sebe,
  aby vykonali nejakú úlohu.
 • 4:15 - 4:22
  Ďalšia výhoda NVMe oproti AHCI
  sa nazýva fronta príkazov.
 • 4:22 - 4:29
  Ide o frontu, ktorá slúži
  na zdržanie vykonania príkazu.
 • 4:29 - 4:36
  Príkazy sa posielajú disku
  postupne v rade, resp. vo fronte.
 • 4:36 - 4:43
  Disk vykoná jeden príkaz
  a následne ďalší z fronty.
 • 4:43 - 4:50
  AHCI podporuje 1 frontu
  s najviac 32 príkazmi.
 • 4:50 - 4:59
  NVMe podporuje 64 000 front
  a každá fronta má najviac 64 000 príkazov.
 • 5:00 - 5:03
  Teoreticky, ak by sme chceli
  plne vyťažiť NVMe, ...
 • 5:03 - 5:10
  ...vykonali by sme
  približne 4 bilióny príkazov!
 • 5:10 - 5:15
  M.2 SSD sa pripája na matičnú dosku
  do slotu typu M.2.
 • 5:15 - 5:21
  Iba sa zasunie
  a zabezpečí skrutkou.
 • 5:21 - 5:25
  To je všetko.
  Žiadne iné spojenia.
 • 5:25 - 5:29
  Žiadne sieťové
  alebo dátové káble.
 • 5:29 - 5:32
  Ako rozširujúca karta...
 • 5:32 - 5:37
  Nie všetky matičné dosky
  majú slot typu M.2, ...
 • 5:37 - 5:41
  ...pretože ide o relatívne
  novú technológiu, ...
 • 5:41 - 5:44
  ...ktorú tu máme
  iba zopár rokov.
 • 5:44 - 5:52
  Takže ak chce používať M.2 NVMe SSD,
  uistite sa, že to vaša doska podporuje.
 • 5:52 - 6:00
  Uistite sa, že má slot typu M.2
  a že podporuje technológiu NVMe.
 • 6:01 - 6:08
  Nie všetky M.2 SSD
  podporujú NVMe, ...
 • 6:08 - 6:11
  ...a tiež nemusia
  používať zbernicu PCIe.
 • 6:11 - 6:14
  Niektoré M.2 totiž
  používajú zbernicu SATA, ...
 • 6:14 - 6:16
  ...ktorá je oveľa pomalša.
 • 6:16 - 6:24
  SATA 2,5 SSD a M.2 SATA SSD
  sú na tom rýchlostne rovnako.
 • 6:25 - 6:30
  Pred kúpou novej dosky a SSD
  toto teda musíte vedieť...
 • 6:30 - 6:34
  V popise tohto videa
  nájdete odkaz ...
 • 6:34 - 6:43
  ...na M.2 SSD, ktorý odporúčam
  a sám som si ho kúpil.
 • 6:44 - 6:57
  Ďakujem za pozeranie videa.
  Prosím, odberajte tento kanál.
Title:
M.2 NVMe SSD - rozdieľ medzi M.2 a SSD
Description:

M.2 NVMe SSD, ktoré odporúčam: https://amzn.to/2VO7E1G (affiliate)

Porovnanie M.2 a SSD. Čo je M.2 SSD? Čo je NVMe? Toto animované video vysvetľuje, o čo ide a aké sú medzi nimi rozdiely. Rovnako vysvetľuje rozdiely medzi NVMe a AHCI a tiež medzi M.2 a NVMe.

#nvme

Autor spolupracuje na programe Amazon Services LLC Associates Program, ktorý umožňuje zarábať peniaze za kliknutia na odkaz na web Amazon.com a na odkaz spolupracujúcich webov.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:58

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions