< Return to Video

Star Wars with Blockly - Hour of Code: Closing

 • 0:01 - 0:06
  Tôi là Alice và tôi điều hành đội ngũ
  sản phẩm và kỹ thuật tại Code.org và
 • 0:06 - 0:10
  tôi đã làm ra bài hướng dẫn mà bạn đang
  xem lúc này. Bạn đã đạt đến
 • 0:10 - 0:14
  trình độ cuối cùng. Chúc mừng! Bạn vừa học
  mọi thứ bạn cần biết để tạo ra trò chơi
 • 0:14 - 0:20
  Star Wars của mình. Sẽ không còn hướng dẫn
  câu đố nữa. Bạn có thể tạo ra trò chơi
 • 0:20 - 0:26
  của mình và chọn cách hoạt động. Một ý
  nữa, bạn đã mở khóa âm thanh và lệnh
 • 0:26 - 0:30
  mới để làm nhiều thứ hơn.
  [Học sinh nói chuyện] Bọn mình làm ra một trò chơi
 • 0:30 - 0:34
  mà bạn ghi điểm khi lấy được mấy con puffer pig.
  Lắt léo là mỗi lần bạn lấy được một con puffer pig
 • 0:34 - 0:38
  thì lính stormtrooper xuất hiện. Dần dần
  màn hình sẽ ngập trong puffer pig và khi
 • 0:38 - 0:45
  bạn chạm được 10.000 con thì chiến thắng.
  [học sinh nói chuyện] Bọn mình làm ra một trò chơi mà bạn
 • 0:45 - 0:47
  không thể thua, bạn giết thứ gì cũng
  ghi điểm. Mình đảo ngược các phím
 • 0:47 - 0:51
  nên mỗi khi bạn nhấp phím lên thì nhân vật
  đi xuống, khi bạn nhấp phím phải thì nhân vật
 • 0:51 - 0:58
  sang trái. Khó nhằn luôn! Đôi khi bạn
  có lợi thế, một lợi thế vốn có
 • 0:58 - 1:04
  nếu bạn là nhà phát triển.
  Mình làm được chưa? Tuyệt!
 • 1:09 - 1:13
  Khi bạn đã hoàn thành, hãy chọn
  chia sẻ để nhận một liên kết và chia sẻ với bạn bè
 • 1:13 - 1:15
  hoặc chơi trên điện thoại của mình. Chơi vui nhé!
Title:
Star Wars with Blockly - Hour of Code: Closing
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
01:18

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions