Return to Video

ตัวหารร่วมมาก

 • 0:01 - 0:03
  ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอเรื่องตัวหารร่วมมาก
 • 0:03 - 0:06
  หรือตัวประกอบร่วมมากครับ.
 • 0:06 - 0:10
  ก่อนอื่น เวลามีคนถามคุณว่า
 • 0:10 - 0:17
  ตัวหารร่วมมากของ 12 กับ 8 คืออะไร?
 • 0:17 - 0:23
  หรือมีคนถามว่า ตัวประกอบร่วมมากของ
  12 กับ 8 คืออะไร?
 • 0:23 - 0:25
  ตัว c ตรงนี้ คือ common แปลว่าร่วม.
 • 0:25 - 0:27
  ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกเช่นนั้น.
 • 0:27 - 0:28
  แต่มันเหมือนกัน.
 • 0:28 - 0:31
  ผมหมายความว่า ตัวหาร คือจำนวนที่หาร
  อะไรสักอย่างลง
 • 0:31 - 0:34
  และตัวประกอบ -- ผมว่า มันก็คือจำนวน
  ที่ไปหารเลขลงตัวเหมือนกัน.
 • 0:34 - 0:37
  ตัวหารกับตัวประกอบก็คืออย่างเดียวกัน.
 • 0:37 - 0:40
  พักเรื่องนั้นไว้ ลองมาหากัน
 • 0:40 - 0:42
  ว่าตัวหารร่วมมาก หรือตัวประกอบ
 • 0:42 - 0:44
  ร่วมมากของ 12 กับ 8 คืออะไร?
 • 0:44 - 0:46
  สิ่งที่ผมจะทำ นั้นตรงไปตรงมา
 • 0:46 - 0:49
  อย่างแรก ลองหาตัวประกอบของเลข
  แต่ละตัวก่อน.
 • 0:49 - 0:52
  อย่างแรก ลองเขียนตัวประกอบทั้งหมด
  ของเลข 12 ดู.
 • 0:52 - 0:57
  1 เป็นตัวประกอบ. 2 หาร 12 ลงตัว.
 • 0:57 - 0:59
  3 ก็หาร 12 ลงตัว.
 • 0:59 - 1:01
  4 หาร 12 ลงตัว.
 • 1:01 - 1:04
  5 ไปหาร 12 ไม่ลงตัว.
 • 1:04 - 1:07
  6 หาร 12 ลงตัวเพราะ 2 คูณ 6.
 • 1:07 - 1:10
  แล้ว 12 หาร 12 ลงตัว.
 • 1:10 - 1:11
  1 คูณ 12.
 • 1:11 - 1:13
  นั่นคือตัวประกอบของ 12.
 • 1:13 - 1:15
  ลองเขียนตัวประกอบของ 8 กัน.
 • 1:15 - 1:18
  1 หาร 8 ลงตัว.
 • 1:18 - 1:19
  2 ไปหาร 8 ลงตัว.
 • 1:19 - 1:21
  3 ไปหาร 8 ไม่ลงตัว.
 • 1:21 - 1:23
  4 หาร 8 ลงตัว.
 • 1:23 - 1:28
  แล้วตัวประกอบสดุท้าย คู่กับ 1 คือ 8.
 • 1:28 - 1:31
  ตอนนี้เราเขียนตัวประกอบของ
  12 กับ 8 หมดแล้ว.
 • 1:31 - 1:35
  ลองหาว่าตัวประกอบร่วมมีอเไรบ้าง.
 • 1:35 - 1:37
  ทีนี้ ทั้งคู่มี 1 เป็นตัวประกอบร่วม.
 • 1:37 - 1:38
  พวกมันไม่ได้มีอะไรพิเศษ.
 • 1:38 - 1:40
  เหมือนกับจำนวนเต็มทุกตัว
 • 1:40 - 1:43
  จำนวนเต็มทุกตัวมีตัวประกอบร่วมคือ 1.
 • 1:44 - 1:47
  พวกมันมีตัวประกอบร่วมเป็น 2
 • 1:47 - 1:51
  พวกมันมีตัวประกอบร่วมเป็น 4.
 • 1:51 - 1:55
  เราไม่ได้สนแค่การหารตัวประกอบร่วม
 • 1:55 - 1:57
  แต่เราสนใจตัวร่วมที่มากที่สุด
 • 1:57 - 2:00
  ตัวประกอบร่วมทั้งหมดได้แก่ 1, 2 และ 4.
 • 2:00 - 2:02
  ตัวที่มากที่สุดคืออะไร?
 • 2:02 - 2:03
  มันง่ายมาก.
 • 2:03 - 2:04
  มันคือ 4.
 • 2:04 - 2:07
  ตัวหารร่วมมากของ 12 กับ 8 จึงเป็น 4.
 • 2:07 - 2:10
  ขอผมเขียนลงไปเพื่อเน้นนะ.
 • 2:10 - 2:15
  ตัวประกอบร่วมมากของ 12 กับ 8 เท่ากับ 4.
 • 2:15 - 2:17
  แน่นอน เราก็บอกได้ด้วยว่า
 • 2:17 - 2:24
  ตัวหารร่วมมากของ 12 กับ 8 เท่ากับ 4.
 • 2:24 - 2:28
  บางครั้งมันก็ตลกดี.
 • 2:28 - 2:31
  ลองทำอีกข้อกัน.
 • 2:31 - 2:42
  ตัวหารร่วมมากของ 25 กับ 20 เป็นเท่าใด?
 • 2:42 - 2:44
  ลองทำแบบเดียวกันดู.
 • 2:44 - 2:47
  ตัวประกอบของ 25 คืออะไร?
 • 2:47 - 2:48
  มันก็คือ 1.
 • 2:48 - 2:49
  2 ไปหารไม่ได้.
 • 2:49 - 2:50
  3 หารไม่ลงตัว.
 • 2:50 - 2:51
  4 หารไม่ลงตัว.
 • 2:51 - 2:52
  5 หารลง.
 • 2:52 - 2:54
  มันก็คือ 5 คูณ 5.
 • 2:54 - 2:57
  แล้วก็ 25.
 • 2:57 - 3:00
  น่าสนใจดีที่เลขนี้มีตัวประกอบแค่ 3 ตัว.
 • 3:00 - 3:02
  ผมจะให้คุณคิดเองว่าทำไมเลขนี้
  มีตัวประกอบแค่ 3 ตัว
 • 3:02 - 3:08
  จำนวนอื่นมักมีจำนวนตัวประกอบ
  เป็นคู่.
 • 3:08 - 3:13
  แล้วเราก็หาตัวประกอบของ 20 ได้.
 • 3:13 - 3:21
  ตัวประกอบของ 20 ได้แก่ 1, 2, 4, 5, 10, 20.
 • 3:21 - 3:23
  ถ้าเราตรวจดูจะรู้ว่า
 • 3:23 - 3:25
  พวกมันมี 1 ร่วมกัน แต่ไม่มีอะไรพิเศษ.
 • 3:25 - 3:28
  ทั้งคู่มีตัวประกอบร่วมเป็นอะไร?
 • 3:28 - 3:31
  ใช่แล้ว -- 5.
 • 3:31 - 3:36
  ตัวหารร่วมมาก หรือตัวประกอบร่วมมาก
 • 3:36 - 3:41
  ของ 25 กับ 20, เท่ากับ 5.
 • 3:41 - 3:45
  ลองทำอีกข้อกัน.
 • 3:45 - 3:55
  ตัวประกอบร่วมมากของ 5 กับ 12 คืออะไร?
 • 3:55 - 3:56
  ตัวประกอบของ 5 ล่ะ?
 • 3:56 - 3:57
  ง่ายๆ.
 • 3:57 - 3:59
  1 กับ 5.
 • 3:59 - 4:00
  เพราะเป็นจำนวนเฉพาะ
 • 4:00 - 4:03
  ไม่มีตัวประกอบอื่นนอกจาก 1 กับตัวเอง.
 • 4:03 - 4:05
  แล้วตัวประกอบของ 12 ล่ะ?
 • 4:05 - 4:06
  12 มีตัวประกอบมากมาย.
 • 4:06 - 4:14
  มันมี 1, 2, 3, 4, 6, และ 12.
 • 4:14 - 4:21
  ดูเหมือนว่าตัวประกอบร่วมมีตัวเดียวคือ 1.
 • 4:21 - 4:23
  นั่นมัน ดูน่าผิดหวังหน่อย.
 • 4:23 - 4:29
  ตัวหารร่วมมากของ 5 กับ 12 คือ 1.
 • 4:29 - 4:32
  ผมจะให้คำศัพท์คุณตรงนี้.
 • 4:32 - 4:35
  เวลาเลขสองตัว มีตัวประกอบร่วมมาก
  เป็น 1
 • 4:35 - 4:37
  มันจะเรียกว่า จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์.
 • 4:37 - 4:40
  และมันก็เข้าใจได้ เพราะจำนวนเฉพาะ
 • 4:40 - 4:43
  คือจำนวนที่มีแค่ 1 กับตัวเองเป็นตัวประกอบ.
 • 4:43 - 4:45
  และจำนวนเฉพาะสัมพันธ์สองตัว
 • 4:45 - 4:50
  คือจำนวนที่มี 1 เป็นตัวประกอบร่วมมาก.
 • 4:50 - 4:52
  หวังว่าคุณคงไม่งงนะ.
 • 4:52 - 4:57
  ลองทำอีกข้อกัน.
 • 4:57 - 5:05
  ลองหาตัวประกอบร่วมมากของ 6 กับ 12 กัน.
 • 5:05 - 5:06
  เรารู้ว่า 12 มาบ่อย.
 • 5:06 - 5:09
  ผมจะพยายามคิดเลขให้สร้างสรรค์กว่านี้นะ.
 • 5:09 - 5:11
  ตัวหารร่วมมากของ 6 กับ 12 คืออะไร?
 • 5:11 - 5:13
  นั่นคือตัวประกอบของ 6.
 • 5:13 - 5:18
  ได้แก่ 1, 2, 3 และ 6.
 • 5:18 - 5:23
  ตัวประกอบของ 12: 1, 2, 3 --
 • 5:23 - 5:24
  เราเกือบจำได้แล้ว.
 • 5:24 - 5:29
  3, 4, 6 และ 12.
 • 5:29 - 5:34
  ปรากฏว่า 1 เป็นตัวประกอบร่วมของทั้งคู่.
 • 5:34 - 5:36
  2 เป็นตัวประกอบร่วมของทั้งคู่.
 • 5:36 - 5:40
  3 เป็นตัวประกอบร่วมของทั้งคู่.
 • 5:40 - 5:42
  6 ก็เป็นตัวประกอบร่วม.
 • 5:42 - 5:44
  แน่นอน ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือ?
 • 5:44 - 5:46
  ใช่ 6.
 • 5:46 - 5:47
  น่าสนใจดี.
 • 5:47 - 5:50
  ในกรณีนี้ ตัวหารร่วมมาก --
 • 5:50 - 5:53
  ขอโทษที ผมเปลี่ยนไปมา ระหว่าง ตัวหาร
  กับตัวประกอบ.
 • 5:53 - 5:55
  นักคณิตศาสตร์ควรตกลงกันให้เรียบร้อย.
 • 5:55 - 6:00
  ตัวหารรร่วมมากของ 6 กับ 12 เท่ากับ 6.
 • 6:00 - 6:02
  มันเท่ากับเลขหนึ่งในนี้.
 • 6:02 - 6:03
  และมันก็เข้าใจได้
 • 6:03 - 6:08
  เพราะ 6 นั้นหาร 12 ลงตัว.
 • 6:08 - 6:09
  แค่นี้ก่อนแล้วกัน.
 • 6:09 - 6:12
  หวัง่าคุณคงพร้อมหาตัวหารหรือตัวประกอบ
 • 6:12 - 6:13
  ร่วมมากแล้ว.
 • 6:13 - 6:15
  ผมว่าผมจะทำบทเรียนที่ยกตัวอย่าง
 • 6:15 - 6:18
  เพิ่มเติมอีกในอนาคตนะ.
Title:
ตัวหารร่วมมาก
Description:

ตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของจำนวนสองค่า 4 ตัวอย่าง โดยการหาตัวประกอบของจำนวนเหล่านั้นก่อน

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:18
Umnouy Ponsukcharoen edited Thai subtitles for Greatest Common Divisor

Thai subtitles

Revisions