Return to Video

Största gemensamma delare

 • 0:01 - 0:03
  Välkommen till videon för största gemensamma delare
 • 0:03 - 0:06
  eller största gemensamma faktor.
 • 0:06 - 0:10
  Bara för att vara tydlig, först av allt, när någon frågar dig:
 • 0:10 - 0:17
  Vad är den största gemensamma delaren för 12 och 8?
 • 0:17 - 0:23
  Eller om de frågar dig: Vad är den största gemensamma faktorn för 12 och 8?
 • 0:23 - 0:25
  Det är ett c där för "common" (gemensam).
 • 0:25 - 0:27
  Jag vet inte varför det blev så där.
 • 0:27 - 0:28
  De frågar dig efter samma sak.
 • 0:28 - 0:31
  Jag menar, en delare är ett tal som man kan dela något med
 • 0:31 - 0:34
  och en faktor - det är också ett tal som man kan dela något med.
 • 0:34 - 0:37
  Så en delare och en faktor är ungefär samma sak.
 • 0:37 - 0:40
  Så med det ur vägen, låt oss räkna ut
 • 0:40 - 0:42
  vad som är den största gemensamma delaren
 • 0:42 - 0:44
  eller den största gemensamma faktorn för 12 och 8.
 • 0:44 - 0:46
  Det är ganska enkelt.
 • 0:46 - 0:49
  Först listar vi ut faktorerna för varje tal.
 • 0:49 - 0:52
  Så vi kan börja med att skriva ut faktorerna för talet 12.
 • 0:52 - 0:57
  1 är en faktor. 2 går in i 12.
 • 0:57 - 0:59
  3 går in i 12.
 • 0:59 - 1:01
  4 går in i 12.
 • 1:01 - 1:04
  5 går inte in i 12.
 • 1:04 - 1:07
  6 går in i 12 på grund av 2 gånger 6.
 • 1:07 - 1:10
  Och till sist, 12 går in i 12 så klart.
 • 1:10 - 1:11
  1 gånger 12.
 • 1:11 - 1:13
  Så det är faktorerna för 12.
 • 1:13 - 1:15
  Låt oss skriva faktorerna för 8.
 • 1:15 - 1:18
  1 går in i 8.
 • 1:18 - 1:19
  2 går in i 8.
 • 1:19 - 1:21
  3 går inte in i 8.
 • 1:21 - 1:23
  4 går in i 8.
 • 1:23 - 1:28
  Och sen den sista faktorn, som man multiplicerar med 1, är 8.
 • 1:28 - 1:31
  Så nu har vi skrivit alla faktorerna för 12 och 8.
 • 1:31 - 1:35
  Låt oss räkna ut vad de gemensamma faktorerna för 12 och 8 är.
 • 1:35 - 1:37
  Båda har den gemensamma faktorn 1.
 • 1:37 - 1:38
  Och det är inte särskilt speciellt.
 • 1:38 - 1:40
  I stort sett varje heltal
 • 1:40 - 1:43
  har den gemensamma faktorn 1.
 • 1:44 - 1:47
  Båda talen har den gemensamma faktorn 2
 • 1:47 - 1:51
  och båda har den gemensamma faktorn 4.
 • 1:51 - 1:55
  Vi är inte bara intresserade av att hitta en gemensam faktor,
 • 1:55 - 1:57
  utan vi är intresserade av att hitta den största gemensamma faktorn.
 • 1:57 - 2:00
  Så alla gemensamma faktorer är 1, 2 och 4.
 • 2:00 - 2:02
  Och vilken av dem är störst?
 • 2:02 - 2:03
  Det är ganska enkelt.
 • 2:03 - 2:04
  Det är 4.
 • 2:04 - 2:07
  Så den största gemensamma faktorn för 12 och 8 är 4.
 • 2:07 - 2:10
  Jag skriver ner det för att betona det.
 • 2:10 - 2:15
  Största gemensamma faktorn för 12 och 8 är lika med 4.
 • 2:15 - 2:17
  Och självklart kunde vi lika gärna ha sagt:
 • 2:17 - 2:24
  Den största gemensamma delaren för 12 och 8 är lika med 4.
 • 2:24 - 2:28
  Ibland gör den lite skumma saker.
 • 2:28 - 2:31
  Låt oss göra en till uppgift.
 • 2:31 - 2:42
  Vad är den största gemensamma delaren för 25 och 20?
 • 2:42 - 2:44
  Låt oss göra det på samma sätt.
 • 2:44 - 2:47
  Faktorerna av 25?
 • 2:47 - 2:48
  Det är 1.
 • 2:48 - 2:49
  2 går inte in.
 • 2:49 - 2:50
  3 går inte in.
 • 2:50 - 2:51
  4 går inte in.
 • 2:51 - 2:52
  5 går in.
 • 2:52 - 2:54
  Det är faktiskt 5 gånger 5.
 • 2:54 - 2:57
  Och sen 25.
 • 2:57 - 3:00
  Det är intressant att den här bara har tre faktorer.
 • 3:00 - 3:02
  Jag låter dig fundera på varför det här talet bara har tre faktorer
 • 3:02 - 3:08
  medan andra tal brukar ha ett jämnt antal faktorer.
 • 3:08 - 3:13
  Och nu tar vi faktorerna av 20.
 • 3:13 - 3:21
  Faktorerna av 20 är 1, 2, 4, 5, 10 och 20.
 • 3:21 - 3:23
  Och om vi bara slänger en blick på det här så ser vi
 • 3:23 - 3:25
  att de båda delar 1, men det är inget speciellt.
 • 3:25 - 3:28
  Men de båda har den gemensamma faktorn av?
 • 3:28 - 3:31
  Korrekt! 5.
 • 3:31 - 3:36
  Så den största gemensamma delaren eller den största gemensamma faktorn
 • 3:36 - 3:41
  av 25 och 20, det är lika med 5.
 • 3:41 - 3:45
  Låt oss göra en till uppgift.
 • 3:45 - 3:55
  Vad är den största gemensamma faktorn för 5 och 12?
 • 3:55 - 3:56
  Nå, faktorer av fem?
 • 3:56 - 3:57
  Ganska lätt.
 • 3:57 - 3:59
  1 och 5.
 • 3:59 - 4:00
  Det är för att det är ett primtal.
 • 4:00 - 4:03
  Det har inga faktorer förutom 1 och sig själv.
 • 4:03 - 4:05
  Sedan faktorerna av 12?
 • 4:05 - 4:06
  12 har massor av faktorer.
 • 4:06 - 4:14
  Det är 1, 2, 3, 4, 6 och 12.
 • 4:14 - 4:21
  Det ser ut som att den enda gemensamma faktorn de har är 1.
 • 4:21 - 4:23
  Så det var, skulle jag tro, på vissa sätt en besvikelse.
 • 4:23 - 4:29
  Så den största gemensamma faktorn för 5 och 12 är 1.
 • 4:29 - 4:32
  Och jag ska slänga ut lite terminologi åt dig.
 • 4:32 - 4:35
  När två tal har den största gemensamma faktorn av bara 1,
 • 4:35 - 4:37
  kallas de relativt prima.
 • 4:37 - 4:40
  Och det låter ju vettigt eftersom ett primtal
 • 4:40 - 4:43
  är något som bara har 1 och sig själv som en faktor.
 • 4:43 - 4:45
  Och två relativt prima tal
 • 4:45 - 4:50
  är tal som bara har 1 som deras största gemensamma faktor.
 • 4:50 - 4:52
  Hoppas jag inte förvirrade dig.
 • 4:52 - 4:57
  Vi gör en till uppgift.
 • 4:57 - 5:05
  Låt oss göra den största gemensamma delaren för 6 och 12.
 • 5:05 - 5:06
  Jag vet att 12 har dykt upp ganska många gånger.
 • 5:06 - 5:09
  Jag ska försöka vara mer kreativ när jag tänker ut mina tal.
 • 5:09 - 5:11
  Nåväl, den största gemensamma delaren för 6 och 12?
 • 5:11 - 5:13
  Det är faktorerna av 6.
 • 5:13 - 5:18
  1, 2, 3 och 6.
 • 5:18 - 5:23
  Faktorerna av 12: 1, 2, 3--
 • 5:23 - 5:24
  vi borde nästan kunna dem utantill vid det här laget.
 • 5:24 - 5:29
  3, 4, 6 och 12.
 • 5:29 - 5:34
  Det visar sig att båda har 1 som gemensam faktor.
 • 5:34 - 5:36
  2 är en gemensam faktor.
 • 5:36 - 5:40
  3 är en gemensam faktor.
 • 5:40 - 5:42
  Och 6 är en gemensam faktor.
 • 5:42 - 5:44
  Och såklart, vad är den största gemensamma faktorn?
 • 5:44 - 5:46
  Det är 6.
 • 5:46 - 5:47
  Och det är intressant.
 • 5:47 - 5:50
  I den här situationen är den största gemensamma delaren--
 • 5:50 - 5:53
  och jag ber om ursäkt för att jag håller på och växlar mellan delare och faktor.
 • 5:53 - 5:55
  Matematikerna borde bestämma sig för en av de två.
 • 5:55 - 6:00
  Den största gemensamma delaren för 6 och 12 är lika med 6.
 • 6:00 - 6:02
  Så det är alltså lika med ett av talen.
 • 6:02 - 6:03
  Och det är väldigt logiskt
 • 6:03 - 6:08
  eftersom 6 faktiskt är delbart in i 12.
 • 6:08 - 6:09
  Det var allt för nu.
 • 6:09 - 6:12
  Förhoppningsvis är du redo att göra övningarna för
 • 6:12 - 6:13
  största gemensamma delare eller faktor.
 • 6:13 - 6:15
  Jag tror att jag kanske kommer att skapa en till modul snart
 • 6:15 - 6:18
  med några fler exempel.
Title:
Största gemensamma delare
Description:

4 example problems of determining the greatest common factor of two numbers by factoring the 2 numbers first

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:18
Karpus edited Swedish subtitles for Greatest Common Divisor
hannes.von.essen edited Swedish subtitles for Greatest Common Divisor
hannes.von.essen added a translation

Swedish subtitles

Revisions