Return to Video

Najväčší spoločný deliteľ

 • 0:01 - 0:03
  Vitajte! V tomto videu budeme hľadať
 • 0:03 - 0:06
  najväčšieho spoločného deliteľa dvoch čísel.
 • 0:06 - 0:10
  Takže, keď sa vás niekto opýta,
 • 0:10 - 0:17
  aký je najväčší spoločný deliteľ čísel 12 a 8?
 • 0:17 - 0:23
  Alebo aké je najväčšie spoločné číslo, ktorým sú deliteľné čísla 12 a 8?
 • 0:23 - 0:25
  Toto je C a v slovečine to znamená spoločný.
 • 0:25 - 0:27
  To C sa mi trochu nevydarilo.
 • 0:27 - 0:28
  Ale späť k príkladu: v podstate sa vás pýtajú na to isté.
 • 0:28 - 0:31
  Pretože, či už poviete deliteľ alebo číslo, ktorým sú dané dva čísla deliteľné ...
 • 0:31 - 0:34
  ... ide o číslo, ktorým možno dané dva čísla deliť.
 • 0:34 - 0:37
  Oba výrazy majú teda rovnaký význam.
 • 0:37 - 0:40
  Takže teraz sa už môžeme pustiť do riešenia príkladu ...
 • 0:40 - 0:42
  ... aký je najväčší spoločný deliteľ
 • 0:42 - 0:44
  alebo aké je najväčšie spoločné číslo, ktorým sú deliteľné čísla 12 a 8?
 • 0:44 - 0:46
  Riešenie tohto príkladu je veľmi jednoduché.
 • 0:46 - 0:49
  Najprv musíme určiť všetky delitele oboch čísel.
 • 0:49 - 0:52
  Takže si vypíšeme všetky delitele čísla 12.
 • 0:52 - 0:57
  Číslo 12 je deliteľné číslom 1 aj číslom 2,
 • 0:57 - 0:59
  ďalej číslom 3,
 • 0:59 - 1:01
  a číslom 4.
 • 1:01 - 1:04
  Ale nie číslom 5.
 • 1:04 - 1:07
  Číslom 6 môžeme deliť číslo 12, pretože 2 krát 6 je 12.
 • 1:07 - 1:10
  A nakoniec, číslo 12 môžeme samozrejme deliť číslom 12,
 • 1:10 - 1:11
  keďže 1 krát 12 je 12.
 • 1:11 - 1:13
  Takže toto sú delitele čísla 12.
 • 1:13 - 1:15
  Teraz si vypíšeme delitele čísla 8.
 • 1:15 - 1:18
  Je to číslo 1,
 • 1:18 - 1:19
  číslo 2,
 • 1:19 - 1:21
  číslo 3 to nie je,
 • 1:21 - 1:23
  ďalej je to číslo 4
 • 1:23 - 1:28
  a posledným deliteľom čísla 8 je číslo 8 tvoriace pár s číslom 1 (1 x 8 = 8).
 • 1:28 - 1:31
  Máme teda vypísané všetky delitele čísel 12 a 8.
 • 1:31 - 1:35
  A teraz už ľahko určíme ich spoločné delitele.
 • 1:35 - 1:37
  Spoločným deliteľom oboch čísel je číslo 1 ...
 • 1:37 - 1:38
  ... a to nie je nič nezvyčajné.
 • 1:38 - 1:40
  V podstate každé celé číslo
 • 1:40 - 1:43
  má spoločného deliteľa číslo 1.
 • 1:44 - 1:47
  Spoločným deliteľom oboch čísel je aj číslo 2
 • 1:47 - 1:51
  a číslo 4.
 • 1:51 - 1:55
  Nás ale nezaujíma iba ich spoločný deliteľ,
 • 1:55 - 1:57
  pretože my hľadáme ich najväčšieho spoločného deliteľa.
 • 1:57 - 2:00
  Všetky spoločné delitele sú teda čísla 1, 2 a 4 ...
 • 2:00 - 2:02
  ... a najväčším z nich je?
 • 2:02 - 2:03
  Je to celkom jednoduché.
 • 2:03 - 2:04
  Je to číslo 4.
 • 2:04 - 2:07
  Takže, najväčším spoločným deliteľom čísel 12 a 8 je číslo 4.
 • 2:07 - 2:10
  Napíšem to sem, aby som to zdôraznil.
 • 2:10 - 2:15
  Najväčší spoločný deliteľ čísel 12 a 8 je číslo 4.
 • 2:15 - 2:17
  A samozrejme sme mohli povedať,
 • 2:17 - 2:24
  že najväčšie spoločné číslo, ktorým sú deliteľné čísla 12 a 8 je číslo 4.
 • 2:24 - 2:28
  Niekedy sa mi tie čiary veľmi nevydaria.
 • 2:28 - 2:31
  Prejdime na ďalší príklad.
 • 2:31 - 2:42
  Aký je najväčší spoločný deliteľ čísel 25 a 20?
 • 2:42 - 2:44
  Budeme postupovať rovnako ako pred tým.
 • 2:44 - 2:47
  Delitele čísla 25 sú?
 • 2:47 - 2:48
  Tak, je to číslo 1,
 • 2:48 - 2:49
  číslo 2,
 • 2:49 - 2:50
  číslo 3 nie,
 • 2:50 - 2:51
  ani číslo 4 nie,
 • 2:51 - 2:52
  ale číslo 5 áno,
 • 2:52 - 2:54
  pretože 5 krát 5 je 25.
 • 2:54 - 2:57
  A nakoniec číslo 25.
 • 2:57 - 3:00
  Je zaujímavé, že toto číslo má iba tri delitele.
 • 3:00 - 3:02
  Nechám na vás, aby ste sa zamysleli nad tým, prečo to tak je
 • 3:02 - 3:08
  a sú aj iné čísla, ktoré majú ten istý počet deliteľov.
 • 3:08 - 3:13
  A teraz si vypíšeme delitele čísla 20.
 • 3:13 - 3:21
  Delitele čísla 20 sú čísla 1, 2, 4, 5, 10 a 20.
 • 3:21 - 3:23
  A ak si to pozorne prezrieme, uvidíme,
 • 3:23 - 3:25
  že pre oba čísla je spoločné číslo 1, ale to je bežné ...
 • 3:25 - 3:28
  a tiež číslo ...?
 • 3:28 - 3:31
  Presne tak, číslo 5.
 • 3:31 - 3:36
  Takže najväčším spoločným deliteľom
 • 3:36 - 3:41
  čísel 25 a 20 je číslo 5.
 • 3:41 - 3:45
  Prejdime na ďalší príklad.
 • 3:45 - 3:55
  Aký je najväčší spoločný deliteľ čísel 5 a 12?
 • 3:55 - 3:56
  No? Aké sú delitele čísla 5?
 • 3:56 - 3:57
  Veľmi jednoduché.
 • 3:57 - 3:59
  Sú to čísla 1 a 5.
 • 3:59 - 4:00
  To preto, že ide o prvočíslo,
 • 4:00 - 4:03
  ktoré je deliteľné iba číslom 1 a samým sebou.
 • 4:03 - 4:05
  A delitele čísla 12?
 • 4:05 - 4:06
  Tých je pomerne veľa.
 • 4:06 - 4:14
  Sú to čísla 1, 2, 3, 4, 6 a 12.
 • 4:14 - 4:21
  Vyzerá to tak, že jediným spoločným deliteľom oboch čísel je číslo 1.
 • 4:21 - 4:23
  Takže je to pre nás v istom zmysle trochu sklamanie.
 • 4:23 - 4:29
  Najväčším spoločným deliteľom čísel 5 a 12 je teda číslo 1.
 • 4:29 - 4:32
  A teraz si dáme trochu terminológie.
 • 4:32 - 4:35
  Ak je najväčším spoločným deliteľom dvoch čísel iba číslo 1,
 • 4:35 - 4:37
  nazývajú sa relatívne primárne.
 • 4:37 - 4:40
  A to v podstate dáva zmysel, pretože prvočíslo
 • 4:40 - 4:43
  je číslo, ktoré je deliteľné iba číslom 1 a samým sebou.
 • 4:43 - 4:45
  A dva relatívne primárne čísla
 • 4:45 - 4:50
  sú čísla, ktorých najväčším spoločným deliteľom je iba číslo 1.
 • 4:50 - 4:52
  Dúfam, že som vám príliš nezmiatol.
 • 4:52 - 4:57
  Prejdime na ďalší problém.
 • 4:57 - 5:05
  Nájdime najväčšieho spoločného deliteľa čísel 6 a 12.
 • 5:05 - 5:06
  Viem, že číslo 12 používam veľmi často.
 • 5:06 - 5:09
  Pokúsim sa byť pri výbere čísel trochu vynaliezavejší.
 • 5:09 - 5:11
  Takže, najväčší spoločný deliteľ čísel 6 a 12?
 • 5:11 - 5:13
  Delitele čísla 6 sú
 • 5:13 - 5:18
  čísla 1, 2, 3 a 6.
 • 5:18 - 5:23
  Delitele čísla 12 sú čísla 1, 2, 3 ...
 • 5:23 - 5:24
  ... tie by sme už mali vedieť vymenovať aj spamäti ...
 • 5:24 - 5:29
  ... 3, 4, 6 a 12.
 • 5:29 - 5:34
  Ukazuje sa, že spoločným deliteľom oboch čísel je číslo 1,
 • 5:34 - 5:36
  číslo 2,
 • 5:36 - 5:40
  číslo 3
 • 5:40 - 5:42
  a rovnako aj číslo 6.
 • 5:42 - 5:44
  A čo je teda ich najväčším spoločným deliteľom?
 • 5:44 - 5:46
  Je to číslo 6.
 • 5:46 - 5:47
  A to je zaujímavé.
 • 5:47 - 5:50
  V tomto prípade je najväčším spoločným deliteľom
 • 5:50 - 5:53
  alebo najväčším spoločným číslom, ktorým sú čísla 6 a 12 deliteľné,
 • 5:53 - 5:55
  čo je, ako sme si už vysvetlili, v podstate to isté ...
 • 5:55 - 6:00
  ... číslo 6.
 • 6:00 - 6:02
  Takže je to vlastne jedno z daných dvoch čísel,
 • 6:02 - 6:03
  čo aj dáva zmysel,
 • 6:03 - 6:08
  keďže číslo 12 je deliteľné číslom 6.
 • 6:08 - 6:09
  Tak, a to je nateraz všetko.
 • 6:09 - 6:12
  Dúfam, že teraz už bude pre vás hľadanie najväčšieho spoločného deliteľa
 • 6:12 - 6:13
  hračka.
 • 6:13 - 6:15
  Myslím, že by som v blízkej budúcnosti mohol urobiť ďalšiu lekciu,
 • 6:15 - 6:18
  v ktorej vám ukážem viac takýchto príkladov.
Title:
Najväčší spoločný deliteľ
Description:

Štyri ukážkové príklady určovania najväčšieho spoločného deliteľa dvoch čísel rozkladom na súčiniteľov daných dvoch čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:18
kurejova.marianna edited Slovak subtitles for Greatest Common Divisor
kurejova.marianna added a translation

Slovak subtitles

Revisions