Return to Video

Най-голям общ делител

 • 0:01 - 0:03
  Представям ти видеоклипа за
 • 0:03 - 0:06
  най-голям общ делител.
 • 0:06 - 0:10
  За да си наясно, когато някой те попита
 • 0:10 - 0:17
  кой е най-големият общ делител (НОД) на 12 и 8.
 • 0:17 - 0:23
  Или пък ако те попитат кой е най-големият множител на 12 и 8. (Бел. ред: в английския се използват и двете понятия, но на български има само НОД.)
 • 0:23 - 0:25
  Това тук е буквата за общ.
 • 0:25 - 0:27
  Не знам защо се получи така.
 • 0:27 - 0:28
  Та всъщност те питат едно и също нещо.
 • 0:28 - 0:31
  Делителят е число, което може да дели нещо,
 • 0:31 - 0:34
  а множителят – ами, то също е число, което може да дели нещо.
 • 0:34 - 0:37
  Тоест делител и множител са понятия за едно и също нещо (бел. ред: в английския).
 • 0:37 - 0:40
  Така че без значение коя дума е използвана, хайде да пресметнем
 • 0:40 - 0:42
  кой е най-големият общ делител
 • 0:42 - 0:44
  или най-големият общ множител на 12 и 8.
 • 0:44 - 0:46
  Това, което правим, е съвсем просто.
 • 0:46 - 0:49
  Първо намираме делителите на всяко от числата.
 • 0:49 - 0:52
  Така че нека първо да напишем всички делители на числото 12.
 • 0:52 - 0:57
  Ами, 1 е делител. 2 също дели 12.
 • 0:57 - 1:01
  3 също дели 12, 4 също.
 • 1:01 - 1:04
  12 не се дели на 5.
 • 1:04 - 1:07
  12 се дели на 6 – 2 по 6.
 • 1:07 - 1:10
  И накрая, 12 се дели на 12, разбира се.
 • 1:10 - 1:11
  1 по 12.
 • 1:11 - 1:13
  И това са делителите на 12.
 • 1:13 - 1:15
  Да напишем делителите на 8.
 • 1:15 - 1:18
  Ами, 8 се дели на 1.
 • 1:18 - 1:19
  Дели се на 2.
 • 1:19 - 1:21
  Не се дели на 3.
 • 1:21 - 1:23
  Дели се на 4.
 • 1:23 - 1:28
  И последният делител, който е двойка с 1, е 8.
 • 1:28 - 1:31
  Написахме всички делители на 12 и 8.
 • 1:31 - 1:35
  Да намерим сега кои са общите делители на 12 и 8.
 • 1:35 - 1:37
  Ами, и двете числа имат общ делител 1.
 • 1:37 - 1:38
  И това не е нещо особено.
 • 1:38 - 1:41
  Всички цели числа имат
 • 1:41 - 1:43
  общ делител 1.
 • 1:44 - 1:47
  Двете ни числа споделят общ делител 2,
 • 1:47 - 1:51
  както и общ делител 4.
 • 1:51 - 1:54
  И така, нас не ни интересува само да намерим общ делител,
 • 1:54 - 1:57
  а искаме да намерим най-големия общ делител.
 • 1:57 - 2:00
  Общите делители са 1, 2 и 4.
 • 2:00 - 2:02
  И кой е най-големият от тях?
 • 2:02 - 2:03
  Това е съвсем елементарно.
 • 2:03 - 2:04
  Това е 4.
 • 2:04 - 2:07
  И така, най-големият общ делител на 12 и 8 е 4.
 • 2:07 - 2:10
  Ще го напиша за по-голяма яснота.
 • 2:10 - 2:15
  Най-големият общ делител на 12 и 8 е равен на 4.
 • 2:15 - 2:17
  И разбира се, можем също да кажем, че
 • 2:17 - 2:24
  най-големият общ делител на 12 и 8 е равен на 4.
 • 2:24 - 2:28
  Понякога това прави нещата малко забавни.
 • 2:28 - 2:31
  Да решим друга задача.
 • 2:31 - 2:42
  Кой е най-големият общ делител на 25 и 20, или НОД (25,20)?
 • 2:42 - 2:44
  Е, да го направим по същия начин.
 • 2:44 - 2:47
  Кои са делителите на 25?
 • 2:47 - 2:48
  Това е 1.
 • 2:48 - 2:49
  2 не е делител.
 • 2:49 - 2:50
  И 3 не е.
 • 2:50 - 2:51
  И 4 не е.
 • 2:51 - 2:52
  5 е.
 • 2:52 - 2:54
  Това е 5 по 5.
 • 2:54 - 2:57
  И накрая 25.
 • 2:57 - 3:00
  Интересно е, че има само 3 делителя.
 • 3:00 - 3:02
  Ще те оставя да помислиш защо това число има само 3 делителя,
 • 3:02 - 3:08
  а други числа обикновено имат по четен брой делители.
 • 3:08 - 3:13
  Сега ще намерим делителите на 20.
 • 3:13 - 3:21
  Делителите на 20 са: 1, 2, 4, 5, 10 и 20.
 • 3:21 - 3:23
  И ако ги прегледаме, ще видим –
 • 3:23 - 3:25
  и двете споделят 1, това е ясно.
 • 3:25 - 3:31
  Но и двете имат общ делител 5.
 • 3:31 - 3:36
  И така, най-големият общ делител
 • 3:36 - 3:41
  на 25 и 20 е 5.
 • 3:41 - 3:45
  Да решим друга задача.
 • 3:45 - 3:55
  Кой е най-големият общ делител на 5 и 12.
 • 3:55 - 3:56
  Кои са делителите на 5?
 • 3:56 - 3:57
  Елементарно.
 • 3:57 - 3:59
  1 и 5.
 • 3:59 - 4:00
  Така е, защото 5 е просто число.
 • 4:00 - 4:03
  То няма други делители, освен 1 и себе си.
 • 4:03 - 4:05
  А делителите на 12?
 • 4:05 - 4:06
  12 има доста делители.
 • 4:06 - 4:14
  Те са: 1, 2, 3, 4, 6 и 12.
 • 4:14 - 4:21
  Наистина изглежда, че единственият им общ делител е 1.
 • 4:21 - 4:23
  Предполагам, че това е донякъде разочароващо.
 • 4:23 - 4:29
  Та, най-големият общ делител на 5 и 12 е 1.
 • 4:29 - 4:32
  А сега ще ти дам малко терминология.
 • 4:32 - 4:35
  Когато две числа имат най-голям общ делител 1,
 • 4:35 - 4:37
  те се наричат взаимно прости числа.
 • 4:37 - 4:40
  И това е логично, защото едно число е просто,
 • 4:40 - 4:43
  когато има за делители само 1 и себе си.
 • 4:43 - 4:45
  А две взаимно прости числа
 • 4:45 - 4:50
  са числа, на които най-големият им общ делител е 1.
 • 4:50 - 4:52
  Дано не съм те объркал.
 • 4:52 - 4:57
  Да решим още една задача.
 • 4:57 - 5:04
  Да намерим най-големия общ делител на 6 и 12.
 • 5:04 - 5:06
  Знам, 12 ти идва вповече.
 • 5:06 - 5:09
  Ще се опитам да измислям по-разнообразни числа.
 • 5:09 - 5:11
  Е, кой е най-големият общ делител на 6 и 12?
 • 5:11 - 5:13
  Ето делителите на 6.
 • 5:13 - 5:18
  Те са: 1, 2, 3 и 6.
 • 5:18 - 5:23
  Делителите на 12 са 1, 2, 3...
 • 5:23 - 5:24
  ...вече би трябвало почти да сме ги запомнили...
 • 5:24 - 5:29
  3, 4, 6 и 12.
 • 5:29 - 5:34
  Е, оказа се, че 1 е общ делител на двете числа.
 • 5:34 - 5:36
  2 също е общ делител.
 • 5:36 - 5:40
  3 е общ делител.
 • 5:40 - 5:42
  И 6 е общ делител.
 • 5:42 - 5:44
  И, разбира се, кой е най-големият общ делител?
 • 5:44 - 5:46
  Ами, това е 6.
 • 5:46 - 5:47
  А това е интересно.
 • 5:47 - 5:50
  Така че в тази ситуация най-големият общ делител...
 • 5:50 - 5:53
  Извинявам се, че продължавам да използвам и делител, и множител (бел. ред: на бълг. сме използвали само "делител").
 • 5:53 - 5:55
  Математическата общност трябва да се спре на едно от двете понятия...
 • 5:55 - 6:00
  Най-големият общ делител на 6 и 12 е равен на 6.
 • 6:00 - 6:02
  Той всъщност е едно от числата.
 • 6:02 - 6:03
  И в това има много логика,
 • 6:03 - 6:08
  защото 12 всъщност се дели на 6.
 • 6:08 - 6:09
  Добре, това е засега.
 • 6:09 - 6:13
  Надявам се, че вече искаш да решаваш задачи за най-голям общ делител.
 • 6:13 - 6:15
  Мисля, че ще мога да направя друг модул в скоро време,
 • 6:15 - 6:18
  за да имаме още примерни задачи.
Title:
Най-голям общ делител
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:18
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Greatest Common Divisor
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Greatest Common Divisor
dhbot edited Bulgarian subtitles for Greatest Common Divisor
Zenny Srv edited Bulgarian subtitles for Greatest Common Divisor
Теодора Берова edited Bulgarian subtitles for Greatest Common Divisor
Теодора Берова edited Bulgarian subtitles for Greatest Common Divisor
Теодора Берова edited Bulgarian subtitles for Greatest Common Divisor
Теодора Берова edited Bulgarian subtitles for Greatest Common Divisor
Show all

Bulgarian subtitles

Revisions