Return to Video

Omskrivning af decimaltal til procent (eks. 1)

 • 0:01 - 0:06
  Ordet "procent" er sammensat af "pro" og "cent".
 • 0:06 - 0:11
  Cent betyder hundrede, så procent betyder per hundrede - eller hundrededele.
 • 0:11 - 0:13
  Når vi f.eks. taler om 7 procent,
 • 0:13 - 0:18
  så mener vi 7 per hundrede - eller 7 ud af hundrede.
 • 0:18 - 0:20
  Vi kan altså udtrykke det samme på flere forskellige måder.
 • 0:20 - 0:28
  Vi kan også skrive det som en brøk, så bliver det 7 over 100,
 • 0:28 - 0:30
  eller 7 hundrededele.
 • 0:30 - 0:37
  Lad os prøve, om ikke vi kan skrive 0,601 som procent.
 • 0:37 - 0:41
  Hvis vi kan udtrykke decimaltallet som noget over 100, så har vi løst opgaven.
 • 0:41 - 0:48
  Vi kan f.eks. starte med at skrive det som 0,601 over 1.
 • 0:48 - 0:53
  Det må vi godt, for det er det samme som 0,601 så vi ændrer ikke værdien.
 • 0:53 - 1:00
  Det kan vi nu gange med 100/100
 • 1:00 - 1:04
  Det vil stadig ikke ændre værdien, da 100/100 er det samme som 1,
 • 1:04 - 1:08
  men ved at gange det med 100/100 får vi en ny tæller der er 100.
 • 1:08 - 1:14
  Man ganger 2 brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner, og hvis vi ganger de to nævnere - altså 1 og 100 -
 • 1:14 - 1:18
  bliver nævneren 100.
 • 1:18 - 1:21
  Hvis vi ganger 0,601 med 100, hvad får vi så?
 • 1:21 - 1:25
  Når man ganger et tal med 10,
 • 1:25 - 1:32
  flytter man kommaet en plads til højre,
 • 1:32 - 1:35
  så hvis vi ganger tælleren med 10 én gang, får vi 6,01.
 • 1:35 - 1:40
  Hvis vi ganger med 10 igen, så svarer det til at gange med 100, og så får vi 60,1.
 • 1:40 - 1:45
  Så 0,601 gange 100 er altså 60,1
 • 1:45 - 1:47
  Jeg forklarer det lige igen herovre:
 • 1:47 - 1:55
  Vi har 0,601 og det vil vi gerne gange med 100. Hvis vi ganger med 10 én gang, rykker vi kommaet én plads til højre,
 • 1:55 - 1:57
  og ganger vi igen med 10, rykker vi kommaet endnu en gang til højre,
 • 1:57 - 2:02
  og det svarer til at gange med 100.
 • 2:02 - 2:04
  Når vi ganger noget med 10 to gange,
 • 2:04 - 2:06
  har vi altså ganget med 100.
 • 2:06 - 2:08
  Nu står det altså
 • 2:08 - 2:11
  som vi gerne vil have det: 60,1 over 100.
 • 2:11 - 2:14
  Det er det samme som 60,1 ud af 100.
 • 2:14 - 2:19
  Det er igen det samme som som 60,1 PER hundrede
 • 2:19 - 2:24
  eller bare 60,1 procent.
 • 2:24 - 2:26
  Vi kan også lige skrive det med procent-tegnet her til aller sidst,
 • 2:26 - 2:27
  så har vi skrevet svaret på flere forskellige måder,
 • 2:27 - 2:31
  som alle betyder det samme.
Title:
Omskrivning af decimaltal til procent (eks. 1)
Description:

Vi omskriver et decimaltal til en brøk ved først at skrive decimaltallet som tallet selv over 1 og derefter gange brøken med 100/100, så vi ender med ny brøk med en nævner på 100 uden at ændre på brøkens værdi. Den nye tæller i brøken - med nævneren 100 - svarer til decimaltallet i procent.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:36
Orhan Klardashti edited Danish subtitles for Converting decimals to percents (ex 1)
Orhan Klardashti edited Danish subtitles for Converting decimals to percents (ex 1)
Kenni Sachse edited Danish subtitles for Converting decimals to percents (ex 1)
Kenni Sachse edited Danish subtitles for Converting decimals to percents (ex 1)
Ann-Margrethe Edvardsen added a translation

Danish subtitles

Revisions