Return to Video

Guy Kawasaki: Using Technology to Communicate

 • 0:03 - 0:05
  ఇప్పుడు మనం టెక్నాలజీ
  గురించి మాట్లాడుకుందాం.
 • 0:05 - 0:08
  మొట్టమొదట అడ్డుకట్టలు తొలగించండి
 • 0:08 - 0:12
  టెక్నాలజీ అడ్డుకట్టలు.
  దీనినే క్యాప్చ అంటారు
 • 0:12 - 0:15
  రోబోట్స్ మరియు స్పామర్లు ని
  నిరోధించడం కోసం కదా?
 • 0:15 - 0:16
  సైన్అప్ కష్ట తరం
  కదా?
 • 0:17 - 0:19
  దానికి ఒక పదం ఉంది. ఏమిటది?
 • 0:19 - 0:22
  (నవ్వులు)
 • 0:22 - 0:23
  మీకు తెలుసా?
 • 0:23 - 0:32
  అది పెర్షియన్ న , యిద్దిశా? ఏమిటది?
 • 0:32 - 0:36
  సిరిలిక్ భాష న? ఏ భాష అది?
 • 0:37 - 0:41
  నేను రిజిస్టర్ అవటం ఇష్టం
  లేదు అని చెప్పొచ్చు కదా.
 • 0:41 - 0:43
  (నవ్వులు)
 • 0:43 - 0:45
 • 0:45 - 0:49
 • 0:49 - 0:51
 • 0:51 - 0:54
 • 0:54 - 0:57
 • 0:57 - 1:00
 • 1:00 - 1:04
 • 1:04 - 1:07
 • 1:07 - 1:09
 • 1:09 - 1:13
 • 1:13 - 1:15
 • 1:15 - 1:19
 • 1:19 - 1:22
 • 1:22 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
 • 1:26 - 1:29
 • 1:29 - 1:32
 • 1:32 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:37 - 1:39
 • 1:39 - 1:40
 • 1:40 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:46 - 1:47
 • 1:47 - 1:49
 • 1:49 - 1:51
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:59
 • 1:59 - 2:02
 • 2:02 - 2:05
 • 2:05 - 2:07
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:12
 • 2:12 - 2:15
 • 2:15 - 2:18
 • 2:18 - 2:20
 • 2:20 - 2:24
 • 2:24 - 2:27
 • 2:27 - 2:30
 • 2:30 - 2:33
 • 2:33 - 2:35
 • 2:35 - 2:38
 • 2:38 - 2:41
 • 2:41 - 2:44
 • 2:44 - 2:48
 • 2:48 - 2:50
 • 2:50 - 2:54
Title:
Guy Kawasaki: Using Technology to Communicate
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Stanford Entrepreneurship Corner
Duration:
02:59

Telugu subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions