Return to Video

Šta je snoligoster? Kratka lekcija o političkom govoru | Mark Forsajt | TEDxHousesofParliament

 • 0:11 - 0:14
  Jedna od mojih omiljenih reči
  u okfordskom rečniku
 • 0:14 - 0:16
  engleskog jezika je "snollygoster".
 • 0:16 - 0:18
  Zato što zvuči tako dobro.
 • 0:18 - 0:20
  Značenje reči snoligoster je
 • 0:20 - 0:22
  neiskren političar.
 • 0:22 - 0:24
  Međutim, postojao je u 19. veku
 • 0:24 - 0:27
  urednik novina koji ju je
  definisao još bolje, rekavši:
 • 0:27 - 0:30
  "Snoligoster je osoba koja traži fotelju
 • 0:30 - 0:33
  bez obzira na stranku,
  ideologiju ili principe,
 • 0:33 - 0:35
  i koja, kada pobedi,
 • 0:35 - 0:37
  zadržava mesto pukom snagom
 • 0:37 - 0:40
  ogromnog ludog filozofiranja."
 • 0:40 - 0:42
  (Smeh)
 • 0:42 - 0:43
  Nemam pojma šta znači "talknophical".
 • 0:44 - 0:46
  Ima veze s rečima, pretpostavljam.
 • 0:46 - 0:48
  Ali je veoma važno
  da su reči u centru politike,
 • 0:48 - 0:52
  i svi političari znaju da moraju
  da kontrolišu jezik.
 • 0:52 - 0:55
  Na primer sve do 1771.
 • 0:55 - 1:00
  britanski parlament nije dozvoljavao
  novinama da prenesu
 • 1:00 - 1:03
  tačne reči koje su izgovorene
  u debatnoj sali.
 • 1:03 - 1:05
  I sve se svodilo na hrabrost
 • 1:05 - 1:09
  čoveka neobičnog imena, Bras Krozbi,
 • 1:09 - 1:11
  koji se suprotstavio Parlamentu.
 • 1:11 - 1:12
  I bio je bačen u tamnicu Londonske kule
 • 1:13 - 1:14
  i zatočen,
 • 1:14 - 1:17
  ali je bio dovoljno hrabar,
 • 1:17 - 1:19
  dovoljno hrabar da im se suprotstavi,
 • 1:19 - 1:23
  i na kraju, imao je toliku podršku
  građana Londona da je pobedio.
 • 1:23 - 1:24
  Nekoliko godina kasnije,
 • 1:24 - 1:27
  imamo prvu zabeleženu upotrebu fraze
 • 1:27 - 1:29
  "hrabar kao Bras (mesing)".
 • 1:29 - 1:32
  Većina ljudi misli da se radi o metalu.
 • 1:32 - 1:33
  Ali to nije tačno.
 • 1:33 - 1:36
  Radi se o borcu za slobodu štampe.
 • 1:36 - 1:38
  Kako bih vam zaista pokazao
 • 1:38 - 1:40
  kako međusobno deluju reči i politika,
 • 1:40 - 1:43
  želim da vas odvedem natrag u SAD
 • 1:43 - 1:45
  nakon dobijanja nezavisnosti.
 • 1:46 - 1:48
  Morali su da se suoče sa pitanjem
 • 1:48 - 1:51
  kako zvati Džordža Vašingtona,
  njihovog vođu.
 • 1:51 - 1:52
  Nisu znali.
 • 1:52 - 1:55
  Kako zvati vođu republikanske države?
 • 1:55 - 1:58
  O ovome se dugo vodila debata u Kongresu.
 • 1:58 - 2:00
  I bilo je raznoraznih predloga u igri,
 • 2:00 - 2:02
  koji su mogli biti prihvaćeni.
 • 2:02 - 2:04
  Neki su želeli da ga zovu
 • 2:04 - 2:06
  Glavni magistrat Vašington,
 • 2:06 - 2:08
  a drugi, Njegovo visočanstvo
  Džordž Vašington,
 • 2:08 - 2:15
  a neki, Zaštitnik
  sloboda naroda SAD Vašington.
 • 2:15 - 2:16
  Nije tako zvučno.
 • 2:17 - 2:19
  Neki ljudi su prosto želeli
  da ga zovu kraljem.
 • 2:19 - 2:21
  Mislili su da se to pokazalo dobrim.
 • 2:21 - 2:22
  To čak nije bilo monarhijski,
 • 2:23 - 2:24
  mislili su da možete biti
 • 2:24 - 2:26
  izabrani za kralja na određeno vreme.
 • 2:26 - 2:27
  Da znate, moglo je da upali.
 • 2:28 - 2:30
  Svi su poludeli od dosade, zapravo,
 • 2:30 - 2:32
  jer je ova rasprava trajala tri nedelje.
 • 2:32 - 2:34
  Čitao sam dnevnik jednog jadnog senatora,
 • 2:34 - 2:36
  koji je sve vreme ponavljao:
  "Još uvek ista tema."
 • 2:36 - 2:39
  A razlog odlaganja i dosade je taj
 • 2:39 - 2:42
  da je Predstavnički dom bio protiv Senata.
 • 2:43 - 2:45
  Predstavnički dom nije želeo da Vašingtona
 • 2:45 - 2:46
  obuzme moć.
 • 2:47 - 2:48
  Nisu želeli da ga zovu kraljem
 • 2:48 - 2:52
  za slučaj da njemu ili njegovim
  naslednicima nešto padne napamet.
 • 2:52 - 2:55
  Te su hteli da mu daju
  najponizniju, najoskudniju,
 • 2:55 - 2:57
  najpatetičniju titulu
  koju su mogli da smisle.
 • 2:58 - 3:01
  I ta titula je bila "predsednik".
 • 3:03 - 3:07
  Predsednik. Nisu izmislili titulu,
  ona je već postojala,
 • 3:07 - 3:09
  ali je označavala nekog
  ko predsedava sastankom.
 • 3:09 - 3:11
  Nešto kao glavni sudija.
 • 3:12 - 3:13
  A nije ni imala veću grandioznost
 • 3:13 - 3:15
  od termina "glavni" ili "nadležni".
 • 3:15 - 3:18
  Postojali su retki predsednici
  malih kolonijalnih saveta
 • 3:18 - 3:21
  i delova vlasti, ali zapravo
  nije bila nikakva titula.
 • 3:21 - 3:23
  Zato se Senat pobunio protiv toga.
 • 3:23 - 3:27
  Rekli su: "To je smešno,
  ne možete ga zvati predsednikom!"
 • 3:27 - 3:31
  "Ovaj čovek treba da potpisuje sporazume
  i sastaje se stranim velikodostojnicima."
 • 3:31 - 3:33
  I ko će ga shvatiti ozbiljno
 • 3:33 - 3:34
  ako ima malu smešnu titulu
 • 3:34 - 3:37
  kao što je predsednik SAD?
 • 3:40 - 3:44
  Posle tronedeljne rasprave, na kraju
 • 3:44 - 3:47
  Senat nije popustio.
 • 3:48 - 3:53
  Umesto toga, pristali su da koriste
  titulu presednika, za sada,
 • 3:53 - 3:56
  ali su želeli da se zabeleži
 • 3:56 - 3:59
  da se ne slažu sa tim
 • 3:59 - 4:05
  iz dužnog poštovanja prema mišljenjima
  i običajima civilizovanih nacija,
 • 4:05 - 4:09
  bilo da su republike
  ili monarhije po uređenju,
 • 4:09 - 4:11
  čiji je običaj prihvatanje,
 • 4:11 - 4:16
  kroz kancelariju Glavnog magistrata,
  titule za poštovanje,
 • 4:16 - 4:18
  a ne prokleti predsednik,
 • 4:18 - 4:21
  i da u saradnji sa stranim državama,
 • 4:21 - 4:25
  visočanstvo naroda SAD
 • 4:25 - 4:29
  neće biti izloženo riziku
  zbog izgleda jednostavnosti,
 • 4:29 - 4:32
  tj. ne želimo da izgledamo
  kao prokleti čudaci.
 • 4:33 - 4:35
  Iz ovoga možete saznati
  tri zanimljive stvari.
 • 4:35 - 4:38
  Pre svega, i ovo mi je omiljeno,
 • 4:38 - 4:40
  je da, koliko sam bio
  u mogućnosti da saznam,
 • 4:40 - 4:45
  Senat nikada nije formalno
  prihvatio titulu predsednika.
 • 4:46 - 4:49
  Barak Obama, predsednik Obama,
  je tu na određeno vreme
 • 4:49 - 4:52
  čekajući da se Senat baci na posao.
 • 4:53 - 4:55
  Druga stvar koju možete naučite je da,
 • 4:55 - 4:57
  kada vlada kaže da je nešto
  privremena mera -
 • 4:57 - 5:00
  (Smeh)
 • 5:00 - 5:04
  još uvek možete čekati i posle 223 godine.
 • 5:05 - 5:07
  A treća stvar koju možete saznati,
 • 5:07 - 5:08
  i ovo mi je vrlo važno,
 • 5:08 - 5:10
  ovo je poenta s kojom želim da završim,
 • 5:10 - 5:14
  je da titula presednika
  Sjedinjenih Američkih Država
 • 5:14 - 5:18
  ne zvuči tako skromno ovih dana, zar ne?
 • 5:19 - 5:22
  Ima neke veze s nešto preko 5.000
 • 5:22 - 5:24
  nuklearnih bojnih glava
  koje ima na raspolaganju
 • 5:24 - 5:26
  i najvećom ekonomijom na svetu,
 • 5:26 - 5:29
  flotom dronova i sličnim stvarima.
 • 5:30 - 5:36
  Stvarnost i istorija su obogatili
  tu titulu grandioznošću.
 • 5:37 - 5:39
  Tako da je na kraju pobedio Senat.
 • 5:39 - 5:41
  Dobili su svoju titulu za poštovanje.
 • 5:41 - 5:44
  Takođe, druga briga Senata,
  pojava jednostavnosti,
 • 5:44 - 5:47
  pa, tada je bila jedinstvena.
 • 5:47 - 5:49
  A sada, znate li koliko nacija
  ima predsednika?
 • 5:50 - 5:52
  Sto četrdeset i sedam.
 • 5:52 - 5:54
  I sve to zato što žele da zvuče
 • 5:54 - 5:57
  kao čovek koji ima 5.000
  nuklearnih bojnih glava, itd.
 • 5:59 - 6:02
  Dakle, na kraju je Senat pobedio,
 • 6:02 - 6:05
  a Predstavnički dom izgubio,
 • 6:05 - 6:08
  jer niko se neće osećati tako skromno
 • 6:08 - 6:09
  kada mu budu rekli da je sada
 • 6:09 - 6:12
  predsednik Sjedinjenih Američkih Država.
 • 6:14 - 6:16
  I to je važna lekcija
  koju danas možete naučiti,
 • 6:16 - 6:18
  i ona s kojom želim da vas ostavim.
 • 6:18 - 6:21
  Političari biraju reči i koriste ih
  da oblikuju stvarnost,
 • 6:21 - 6:24
  da kontrolišu stvarnost, ali u stvari,
 • 6:24 - 6:27
  stvarnost menja reči mnogo više
 • 6:27 - 6:29
  nego što reči mogu da promene stvarnost.
 • 6:30 - 6:31
  Hvala vam mnogo.
Title:
Šta je snoligoster? Kratka lekcija o političkom govoru | Mark Forsajt | TEDxHousesofParliament
Description:

Većina političara vrlo pažljivo bira reči, kako bi oblikovali stvarnost koju žele da stvore. Ali, da li uspevaju u tome? Etimolog Mark Forsajt sa nama deli nekoliko zanimljivih priča o poreklu reči iz britanske i američke istorije (na primer, da li ste se ikada zapitali kako je Džordž Vašington postao "predsednik"?) i daje iznenađujuć zaključak.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
06:36

Serbian subtitles

Revisions