< Return to Video

Noam Chomsky - The Purpose of Education

 • 0:00 - 0:05
 • 0:38 - 0:45
  Kendimize eğitim sisteminin amacı nedir diye sorabilirz...
 • 0:45 - 0:51
  ...ve bu konuda çok keskin farklar vardır.
 • 0:51 - 0:54
  Burada aydınlanma çağından gelen yaşamın amacını belirlemek için araştırmak, soruşturmak...
 • 0:54 - 0:57
  ...geçmişin zenginliklerini araştırmak,sizin için önemli olan kısımları özümsemek...
 • 0:57 - 1:04
  ...ve kendi anlayış şeklinizle bu araştırmaları daha da ilerletmek...
 • 1:04 - 1:12
  ...gibi geleneksel bir açıklama vardır.
 • 1:12 - 1:19
 • 1:19 - 1:24
 • 1:24 - 1:28
  Böyle bir bakış açısından eğitimin amacı, insanların kendi kendilerine...
 • 1:28 - 1:35
  ...nasıl öğrendiklerine yardım etmektir.
 • 1:35 - 1:41
  Eğitimin yönünü belirleyecek olan öğrenen yani sizsiniz.
 • 1:41 - 1:46
  Bu gerçekten hangi konuda uzmanlaşacağınıza,nereye gideceğinize...
 • 1:46 - 1:49
  ...nasıl kullanacağınıza bağlı bir şey.
 • 1:49 - 1:58
  Yeni ve sizi veya başkalarını heyecanlandırabilecek şeyleri nasıl üreteceğinize bağlı.
 • 1:58 - 2:00
  Bu, eğitimin bir düşünce tarzı.
 • 2:00 - 2:03
  Başka bir düşünce tarzı da öz öğretme.
 • 2:03 - 2:08
  İnsanların çocukluktan gelen düşünceleri vardır...
 • 2:08 - 2:20
  Genç insanlar, var olan genel çerçeveleri kabul edip uğraşmadan,talimatları izleyecekleri...
 • 2:20 - 2:24
  ...o çerçevenin içine yerleştirilmeli .
 • 2:24 - 2:27
  Bu, çok açık bir şey.
 • 2:27 - 2:35
  Örneğin, 1960 eyleminden sonra, ülkenin daha demokratik, gençlerin daha özgür ve bağımsız...
 • 2:35 - 2:42
  ...olacağına dair ciddi endişeler vardı.
 • 2:42 - 2:49
 • 2:49 - 2:53
 • 2:53 - 2:59
  Demokrasi krizi-çok fazla demokrasi- diye adlandırılan şeyin üzerinde, gençlerin eğitilmesinde...
 • 2:59 - 3:09
  ...belli enstitülerin yetkili olduğunu iddia eden, önemli bir çalışma vardı.
 • 3:09 - 3:13
  onların açıklaması ve onlar görevlerini doğru düzgün yapmıyorlar.
 • 3:13 - 3:18
  Onların eğitimi ve kontrol sağlamayı daha etkili hale getirmeleri için ...
 • 3:18 - 3:22
  ...bu okulları,üniversiteleri,kiliseleri değiştirmeliyiz.
 • 3:22 - 3:31
  Bu aslında özgürlükçü enteryonalistlerin aydın düşüncelerinin sonundan geliyor.
 • 3:31 - 3:35
  İşin esası eğitim sistemi üzerinde daha çok kontrol kurmaya,daha çok beyin yıkamaya...
 • 3:35 - 3:41
  ...daha çok mesleki eğitime dönüştürmeye çaşıldığından beri birçok önlem alındı.
 • 3:41 - 3:45
 • 3:45 - 3:54
  Kilise kurallarına uygun diye öğrencilere-genç insanlara- onları tuzağa düşüren borç...
 • 3:54 - 4:02
  ...dayatmak, benim de belirttiğim aydınlık çağından gelen tam tersi bir şey.
 • 4:02 - 4:04
  Bu ikisi arasında ciddi bir zıtlık var.
 • 4:04 - 4:14
  Üniversite ve okullarda testleri geçmek için mi eğitim verirsiniz?
 • 4:14 - 4:18
  ya da yaratıcı araştırmalar için mi?
 • 4:18 - 4:26
  Maddecilikle sunulan merak uyandıran şeyleri kovalamak, ya kendi başınıza yapmak ...
 • 4:26 - 4:27
  ...ya da başkaları ile işbirliği içinde yapmak istediğiniz bir şeydir.
 • 4:27 - 4:34
  Ve bu böyle okuldan mezun olana kadar devam eder.
 • 4:34 - 4:38
  Dünyaya bakışın sadece iki farklı yöntemi.
 • 4:38 - 4:43
  Şimdiki gibi bir araştırma enstitüsüne girdiğinizde, mezuniyet aşamasında...
 • 4:43 - 4:50
  ....bu, özünde bilgi geleneğini izler.
 • 4:50 - 5:06
  Aslında bilim, doktrinleri,otoriteyi sorgulamadıkça, alternatifleri araştırmadıkça...
 • 5:06 - 5:17
  ...hayallerinizi özgürce kullanmadıkça telkinlerle zorluğa teşvik edilmedikçe gelişemez.
 • 5:17 - 5:22
  Başkalarıyla işbirliği içinde olmak evlenmek gibi daimi bir şeydir.
 • 5:22 - 5:28
  Bu, eğitim sistemi ne olmalı ile ilgili anasınıfı çocuklarına kadar benim görüşüm.
 • 5:28 - 5:35
  Ancak tabii ki toplumda beyin yıkanmasını, boyun eğmeyi,çok fazla sorgulamamayı...
 • 5:35 - 5:39
  ...verilen görevlere uymayı, gücün ve otoritenin sistemini bozmamayı tercih edecek...
 • 5:39 - 5:44
  ...güçlü yapılar da mevcut.
 • 5:44 - 5:51
 • 5:51 - 6:01
  Eğitimin neresinde olursak olalım bunlar bir seçim yapmak zorunda olduğumuz şeyler.
 • 6:01 - 6:08
  Eğitimin nasıl olması gerektiğine dair yardım etmeye çalışan öğrenciler, öğretmenler, insanlar.
 • 6:21 - 6:28
  Yeni teknolojide,-bilgi teknolojisi,iletişim,değişim gibi- ....
 • 6:28 - 6:33
  ...önemli gelişmeler yaşanıyor.
 • 6:33 - 6:38
 • 6:38 - 6:45
 • 6:45 - 6:52
 • 6:52 - 6:57
 • 6:58 - 7:03
 • 7:03 - 7:14
 • 7:14 - 7:21
 • 7:21 - 7:27
 • 7:27 - 7:32
 • 7:32 - 7:34
 • 7:34 - 7:42
 • 7:42 - 7:46
 • 7:46 - 7:48
 • 7:48 - 7:54
 • 7:54 - 7:59
 • 7:59 - 8:05
 • 8:05 - 8:06
 • 8:06 - 8:12
 • 8:12 - 8:16
 • 8:16 - 8:18
 • 8:18 - 8:22
 • 8:22 - 8:27
 • 8:27 - 8:30
 • 8:30 - 8:36
 • 8:36 - 8:40
 • 8:40 - 8:44
 • 8:44 - 8:47
 • 8:47 - 8:49
 • 8:49 - 8:50
 • 8:50 - 8:52
 • 8:52 - 8:58
 • 8:58 - 9:09
 • 9:09 - 9:15
 • 9:15 - 9:18
 • 9:18 - 9:21
 • 9:21 - 9:26
 • 9:26 - 9:35
 • 9:35 - 9:37
 • 9:37 - 9:40
 • 9:40 - 9:43
 • 9:43 - 9:47
 • 9:47 - 9:51
 • 9:51 - 9:56
 • 9:56 - 10:04
 • 10:04 - 10:09
 • 10:09 - 10:17
 • 10:17 - 10:23
 • 10:23 - 10:33
 • 10:33 - 10:38
 • 10:38 - 10:39
 • 10:39 - 10:44
 • 10:44 - 10:48
 • 10:48 - 10:52
 • 10:52 - 10:54
 • 10:54 - 10:59
 • 10:59 - 11:02
 • 11:02 - 11:06
 • 11:06 - 11:10
 • 11:10 - 11:13
 • 11:13 - 11:19
 • 11:19 - 11:21
 • 11:21 - 11:26
 • 11:26 - 11:30
 • 11:30 - 11:34
 • 11:34 - 11:39
 • 11:54 - 11:59
 • 11:59 - 12:02
 • 12:02 - 12:05
 • 12:05 - 12:15
 • 12:15 - 12:22
 • 12:22 - 12:30
 • 12:30 - 12:31
 • 12:31 - 12:35
 • 12:35 - 12:39
 • 12:39 - 12:50
 • 12:50 - 12:52
 • 12:52 - 12:57
 • 12:57 - 13:01
 • 13:01 - 13:04
 • 13:04 - 13:06
 • 13:06 - 13:10
 • 13:10 - 13:16
 • 13:16 - 13:19
 • 13:19 - 13:27
 • 13:27 - 13:29
 • 13:29 - 13:39
 • 13:39 - 13:41
 • 13:41 - 13:46
 • 13:46 - 13:51
 • 13:51 - 13:54
 • 13:54 - 13:59
 • 13:59 - 14:04
 • 14:04 - 14:09
 • 14:09 - 14:11
 • 14:11 - 14:15
 • 14:15 - 14:19
 • 14:19 - 14:25
 • 14:25 - 14:29
 • 14:29 - 14:34
 • 14:34 - 14:39
 • 14:39 - 14:47
 • 14:47 - 14:52
 • 14:52 - 15:00
 • 15:00 - 15:06
 • 15:06 - 15:17
 • 15:17 - 15:25
 • 15:25 - 15:33
 • 15:47 - 15:56
 • 15:56 - 16:04
 • 16:04 - 16:12
 • 16:12 - 16:17
 • 16:17 - 16:24
 • 16:24 - 16:27
 • 16:27 - 16:29
 • 16:29 - 16:36
 • 16:36 - 16:43
 • 16:43 - 16:45
 • 16:45 - 16:51
 • 16:51 - 17:00
 • 17:00 - 17:05
 • 17:05 - 17:07
 • 17:07 - 17:15
 • 17:15 - 17:18
 • 17:18 - 17:21
 • 17:21 - 17:26
 • 17:26 - 17:31
 • 17:31 - 17:33
 • 17:33 - 17:34
 • 17:34 - 17:39
 • 17:39 - 17:43
 • 17:43 - 17:46
 • 17:46 - 17:50
 • 17:50 - 17:52
 • 17:52 - 17:56
 • 17:56 - 18:01
 • 18:01 - 18:06
 • 18:06 - 18:09
 • 18:09 - 18:12
 • 18:12 - 18:18
 • 18:18 - 18:24
 • 18:24 - 18:31
 • 18:31 - 18:35
 • 18:35 - 18:37
 • 18:37 - 18:39
 • 18:39 - 18:42
 • 18:42 - 18:46
 • 18:46 - 18:49
 • 18:49 - 18:52
 • 18:52 - 18:58
 • 18:58 - 19:01
 • 19:01 - 19:05
 • 19:05 - 19:10
 • 19:10 - 19:15
 • 19:15 - 19:20
 • 19:20 - 19:27
 • 19:27 - 19:30
 • 19:30 - 19:36
 • 19:36 - 19:40
 • 19:40 - 19:52
 • 19:52 - 19:59
 • 19:59 - 20:03
 • 20:03 - 20:09
 • 20:09 - 20:11
 • 20:11 - 20:14
 • 20:14 - 20:18
 • 20:18 - 20:28
 • 20:28 - 20:32
 • 20:32 - 20:37
 • 20:37 - 20:39
 • 20:39 - 20:43
 • 20:43 - 20:44
 • 20:44 - 20:50
 • 20:50 - 20:55
 • 20:55 - 20:59
 • 20:59 - 21:05
 • 21:05 - 21:06
 • 21:06 - 21:13
 • 21:13 - 21:19
 • 21:19 - 21:23
 • 21:23 - 21:25
 • 21:25 - 21:31
 • 21:31 - 21:35
 • 21:35 -
Title:
Noam Chomsky - The Purpose of Education
Description:

Noam Chomsky discusses the purpose of education, impact of technology, whether education should be perceived as a cost or an investment and the value of standardised assessment.

Presented at the Learning Without Frontiers Conference - Jan 25th 2012- London (LWF 12)

http://www.learningwithoutfrontiers.com

credits:
Interviewed & directed by Graham Brown-Martin
Filmed & edited by Kevin Grant at wildtraxtv (http://on.fb.me/wildtraxtv)

more » « less
Video Language:
English
Team:
PACE
Duration:
21:58

Lithuanian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions