Return to Video

Nguồn gốc của đại số

 • 0:00 - 0:02
  Điều tôi muốn thực hiện trong video này
 • 0:02 - 0:04
  là nghĩ về nguồn gốc của đại số
 • 0:04 - 0:07
  những nguồng gốc của đại số
 • 0:07 - 0:08
  và danh từ đại số
 • 0:08 - 0:10
  nhất là sự kết hợp với những ý tưởng
 • 0:10 - 0:12
  mà giờ đây đại số biểu diễn
 • 0:12 - 0:15
  đến từ, đến từ cuốn sách này
 • 0:15 - 0:18
  hoặc thực ra đây là một trang của cuốn sách ở đằng kia
 • 0:18 - 0:20
  Nhan đề của cuốn sách dịch ra tiếng Anh là
 • 0:20 - 0:25
  Cẩm nang về tính toán bằng hoàn thiện và cân bằng
 • 0:25 - 0:28
  Và cuốn sách do một nhà toán học Ba tư viết
 • 0:28 - 0:30
  người đã sống ở Bát đa, vào lúc
 • 0:30 - 0:33
  tôi tin là đó là vào thế kỷ thứ 8 hoặc 9
 • 0:33 - 0:35
  Tôi tin là đó đúng là vào năm 820 sau Công nguyên
 • 0:35 - 0:37
  khi ông ta viết cuốn sách này
 • 0:37 - 0:38
  sau Công nguyên
 • 0:38 - 0:41
  Và đại số là từ Ả rập.
 • 0:41 - 0:43
  Đây là tiêu đề thực sự mà ông ta đã đặt cho cuốn sách
 • 0:43 - 0:45
  trong tiếng Ả rập
 • 0:45 - 0:48
  Đại số nghĩa là khôi phục hoàn hoàn thiện
 • 0:48 - 0:55
  khôi phục, khôi phục hoặc hoàn thiện... hoàn thiện
 • 0:55 - 0:58
  Và ông ta đã kết hợp điều đó trong cuốn sách của mình với một hoạt động rất đặc biệt
 • 0:58 - 1:01
  thực sự lấy một thứ nào đó từ một vế của phương trình
 • 1:01 - 1:03
  đến vế kia của phương trình
 • 1:03 - 1:06
  Nhưng chúng ta trên thực tế có thể thấy cuốn sách ở ngay đây. Tôi không biết tiếng Ả rập
 • 1:06 - 1:10
  Nhưng tôi có biết một số ngôn ngữ dường như vay mượn chút ít từ tiếng Ả rập
 • 1:10 - 1:12
  Hoặc có thể là ngược lại
 • 1:12 - 1:14
  Nhưng ở đây có từ Al Kitab và
 • 1:14 - 1:18
  Tôi biết tiếng Urdu hoặc Hindu đủ để hiểu một phim Ấn độ hay
 • 1:18 - 1:20
  Al Kitab 'Kitab" nghĩa là "sách"
 • 1:20 - 1:23
  Bởi vậy phần này là 'sách"
 • 1:23 - 1:27
  Al-Muhktasar tôi nghĩ nghĩa là cẩm nang
 • 1:27 - 1:29
  bởi vì tôi không biết từ cẩm nang trong tiếng Hindi hoặc Urdu là gì
 • 1:29 - 1:36
  Fi Hisab, 'Hisab' nghĩa là 'tính toán' trong tiếng Hindi hoặc Urdu, vậy đây là tính toán
 • 1:36 - 1:38
  Al-Gabr nghĩa là nguồn gốc, gốc rễ
 • 1:38 - 1:41
  Đây là đại số nổi tiếng. Đây là nơi mà nó xuất hiện
 • 1:41 - 1:43
  Vậy đây là từ 'hoàn thiện'
 • 1:43 - 1:46
  Bạn có thể xem nó như là hoàn thiện... hoàn thiện
 • 1:46 - 1:49
  và rồi Wa...Al-Muqabala
 • 1:49 - 1:52
  về cơ bản nghĩa là 'cân bằng'
 • 1:52 - 1:55
  hoàn thiện và cân bằng
 • 1:55 - 1:57
  Vậy nếu chúng ta muốn dịch nó
 • 1:57 - 1:58
  và tôi biết đây không phải là một băng video về dịch tiếng Ả rập
 • 1:58 - 2:01
  nhưng cuổn sách...cuốn sách
 • 2:01 - 2:10
  Tôi đoán rằng đây là nói về 'cẩm nang về tính toán bằng hoàn thiện và cân bằng'
 • 2:10 - 2:12
  là bản dịch thô đằng kia
 • 2:12 - 2:15
  nhưng đó là nguồn gốc của từ đại số'.
 • 2:15 - 2:18
  Và đây là một cuốn sách rất rất rất quan trọng
 • 2:18 - 2:21
  Không chỉ vì lần đầu tiên từ Đại số được sử dụng trong cuốn sách
 • 2:21 - 2:25
  Nhưng nhiều người đã coi lần đầu tiên
 • 2:25 - 2:32
  nhiều tư tưởng hiện đại của đại số được giới thiệu trong cuốn sách này
 • 2:32 - 2:34
  những ý tưởng về cân bằng một phương trình
 • 2:34 - 2:36
  về trừu tượng hóa chính bài toán
 • 2:36 - 2:38
  không sa vào việc giải những bài toán cụ thể
 • 2:39 - 2:42
  Nhưng Al-Khwarizmi không phải là người đầu tiên
 • 2:42 - 2:44
  Và có một ý tưởng về tất cả những thứ này đang xảy ra ở đâu
 • 2:44 - 2:46
  khi ông ta đang ở Bát đa
 • 2:46 - 2:49
  Và rốt cục , phần này của thế giới xuất hiện
 • 2:49 - 2:50
  rất nhiều trong lịch sử của đại số
 • 2:50 - 2:53
  Nhưng ông ta ở đó khoảng thế kỷ thứ 8 hoặc thứ 9
 • 2:53 - 2:56
  Vậy để tôi vẽ một đường thời gian nhỏ ở đây
 • 2:56 - 2:58
  như vậy chúng ta có thể đánh giá đúng mọi thứ
 • 2:58 - 3:01
  Đây là thời gian
 • 3:01 - 3:05
  Và dù bạn có theo tôn giáo nào hay không
 • 3:05 - 3:09
  hầu hết những ngày tháng của thời hiện đại phụ thuộc vào ngày sinh của Chúa Jesus
 • 3:09 - 3:11
  Vậy tôi sẽ đặt ở chính đây
 • 3:11 - 3:13
  Có lẽ chúng ta sẽ đặt một dấu chữ thập ở đây
 • 3:13 - 3:15
  để biểu thị rằng, khi chúng ta muốn là phi tôn giáo,
 • 3:15 - 3:18
  chúng ta nói 'thời đại chung ' 'trước thời đại chung';
 • 3:18 - 3:19
  khi chúng ta muốn trở thành tôn giáo,
 • 3:19 - 3:20
  chúng ta nói sau Công Nguyên
 • 3:20 - 3:22
  có nghĩa là "năm của chúa chúng ta'.
 • 3:22 - 3:25
  Anno ... tôi không biết tiếng Latinh ... 'Anno Domini', tôi tin
 • 3:25 - 3:26
  'năm của chúa chúng ta '.
 • 3:26 - 3:28
  Và sau đó khi chúng tôi muốn ... trong bối cảnh tôn giáo,
 • 3:28 - 3:30
  thay vì nói 'trước khi kỷ nguyên chung'
 • 3:30 - 3:32
  chúng ta nói "Trước khi có Chúa Kitô', BC
 • 3:32 - 3:36
  Nhưng một trong hai cách, một trong hai cách, vì vậy đây là năm thứ 1000
 • 3:36 - 3:37
  trong thời đại chung.
 • 3:37 - 3:39
  Đây là năm 200 trong thời đại chung
 • 3:39 - 3:41
  Và rõ ràng là chúng ta đang ngồi ít nhất
 • 3:41 - 3:44
  khi tôi đang làm video này, tôi đang ngồi bên phải chỗ đó
 • 3:44 - 3:48
  Và sau đó ... chỗ này là 1000 năm trước Công nguyên.
 • 3:48 - 3:52
  Và chỗ này là năm 2000 trước Công nguyên.
 • 3:52 - 3:55
 • 3:55 - 3:56
 • 3:56 - 3:57
 • 3:57 - 3:58
 • 3:58 - 4:01
 • 4:01 - 4:04
 • 4:04 - 4:06
 • 4:06 - 4:09
 • 4:09 - 4:12
 • 4:12 - 4:14
 • 4:14 - 4:21
 • 4:21 - 4:23
 • 4:23 - 4:24
 • 4:24 - 4:26
 • 4:26 - 4:27
 • 4:27 - 4:31
 • 4:31 - 4:33
 • 4:33 - 4:35
 • 4:35 - 4:38
 • 4:38 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:49
 • 4:49 - 4:51
 • 4:51 - 4:54
 • 4:54 - 4:56
 • 4:56 - 4:58
 • 4:58 - 5:03
 • 5:03 - 5:08
 • 5:08 - 5:11
 • 5:11 - 5:14
 • 5:14 - 5:15
 • 5:15 - 5:18
 • 5:18 - 5:22
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:28
 • 5:28 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:33
 • 5:33 - 5:36
 • 5:36 - 5:40
 • 5:40 - 5:44
 • 5:44 - 5:48
 • 5:48 - 5:50
 • 5:50 - 5:53
 • 5:53 - 5:57
 • 5:57 - 5:59
 • 5:59 - 6:01
 • 6:01 - 6:03
 • 6:03 - 6:06
 • 6:06 - 6:08
 • 6:08 - 6:11
 • 6:11 - 6:13
 • 6:13 - 6:16
 • 6:16 - 6:18
 • 6:18 - 6:20
 • 6:20 - 6:22
 • 6:22 - 6:26
 • 6:26 - 6:29
 • 6:29 - 6:32
 • 6:32 - 6:34
 • 6:34 - 6:36
 • 6:36 - 6:39
 • 6:39 - 6:42
 • 6:42 - 6:45
 • 6:45 - 6:48
 • 6:48 - 6:52
 • 6:52 - 6:56
 • 6:56 - 6:57
 • 6:57 - 7:01
 • 7:01 - 7:04
 • 7:04 - 7:05
 • 7:05 - 7:09
 • 7:09 - 7:11
 • 7:11 - 7:12
 • 7:12 - 7:16
Title:
Nguồn gốc của đại số
Description:

Where did the word "algebra" and its underlying ideas come from?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions