Return to Video

Pôvod algebry

 • 0:01 - 0:02
  Čo by som chce v tomto videu ukázať
 • 0:02 - 0:05
  je pôvod algebry.
 • 0:05 - 0:07
  Pôvod algebry
 • 0:07 - 0:09
  Slovo algebra,
 • 0:09 - 0:11
  obzvlášť v spojení s tým,
 • 0:11 - 0:13
  čo algebra dnes reprezentuje,
 • 0:13 - 0:16
  pochádza z tejto knihy,
 • 0:16 - 0:19
  tu máme stranu z tejto knihy.
 • 0:19 - 0:21
  Anglický preklad jej názvu je
 • 0:21 - 0:26
  "The Compendious book on Calculation by Completion and Balancing." - "Súhrnná kniha o počítaní dopĺňaním a vyrovnávaním" (preklad nazvu moze byt nepresny, je mozne ze slovensky ani neexistuje)
 • 0:26 - 0:29
  Bola napísaná perzským matematikom, ktorý
 • 0:29 - 0:31
  žil v Bagdade
 • 0:31 - 0:34
  myslím, že v ôsmom alebo deviatom storočí,
 • 0:34 - 0:36
  vlastne to bolo roku 820 nášho letopočtu.
 • 0:36 - 0:38
  Keď napísal túto knihu,
 • 0:38 - 0:39
  AD
 • 0:39 - 0:41
  A algebra je arabské slovo.
 • 0:41 - 0:44
  Tu máme ako knihu pomenoval on,
 • 0:44 - 0:45
  ten arabský názov.
 • 0:45 - 0:48
  Algebra znamená obnovenie alebo doplnenie
 • 0:48 - 0:55
  obnovenie... obnovenie alebo doplnenie... doplnenie.
 • 0:55 - 0:58
  A v tejto knihe to spojil s veľmi špecifickou operáciou -
 • 0:58 - 1:02
  zobraním niečoho z jednej strany rovnice
 • 1:02 - 1:04
  a prenesením to na druhú.
 • 1:04 - 1:07
  Môžeme to vidieť tu, a ja síce neviem po arabsky,
 • 1:07 - 1:10
  ale viem nejaké jazyky, ktoré si požičali niečo z arabčiny
 • 1:10 - 1:12
  alebo arabčina od nich, ale tu sa píše:
 • 1:12 - 1:15
  toto je Al Kitab.
 • 1:15 - 1:18
  Viem dosť urdštiny a hindštiny na to, aby som porozumel dobrému indickému filmu, ale
 • 1:18 - 1:20
  "Kitab" znamená "kniha",
 • 1:20 - 1:23
  takže táto časť je "kniha"
 • 1:23 - 1:27
  al-muhktasar, myslím že to znamená súhrnná,
 • 1:27 - 1:30
  aj keď nepoznám slovo pre "súhrnná", ale to by mohlo byť ono,
 • 1:30 - 1:37
  fi hisab, hisab znamená počítanie v urdštine, takže toto je počítanie.
 • 1:37 - 1:39
  al-gabr - toto je koreň slova.
 • 1:39 - 1:41
  Toto je tá slávna algebra. Tu sa objavuje.
 • 1:41 - 1:44
  Toto je "dopĺňanie"
 • 1:44 - 1:46
  Na toto môžete pozerať ako na "dopĺňanie"
 • 1:46 - 1:50
  a teraz wa'l-muqabala
 • 1:50 - 1:52
  čo v podstate znamená "vyrovnávanie".
 • 1:52 - 1:56
  Dopĺňanie a vyrovnávanie.
 • 1:56 - 1:57
  Takže ak by sme to chceli preložiť,
 • 1:57 - 1:59
  a ja viem, že toto nie je video o prekladaní z arabštiny,
 • 1:59 - 2:02
  ale
 • 2:02 - 2:11
  "Súhrnná kniha o počítaní dopĺňaním a vyrovnávaním"
 • 2:11 - 2:13
  je priblížným prekladom.
 • 2:13 - 2:15
  Ale to je pôvod slova algebra.
 • 2:15 - 2:18
  A toto je veľmi, veľmi dôležitá kniha,
 • 2:18 - 2:21
  nielen preto, že v nej bolo prvýkrát použité slovo algebra,
 • 2:21 - 2:25
  ale tiež preto, že mnoho ľudí vidí túto knihu ako prvý úkaz toho,
 • 2:25 - 2:32
  že algebra si zobrala veľa zo svojich moderných myšlienok
 • 2:32 - 2:35
  vyrovnávania rovníc,
 • 2:35 - 2:37
  abstrakcie problémov
 • 2:37 - 2:39
  a nie pokúšania sa o jednorazové riešenia tu a tam,
 • 2:39 - 2:43
  ale Al-Khwarizmi nebol prvý,
 • 2:43 - 2:45
  a aby sme dostali prehľad o tom, kde sa to dialo,
 • 2:45 - 2:47
  žil v Bagdade,
 • 2:47 - 2:49
  a v tejto časti sveta sa našlo
 • 2:49 - 2:51
  veľa z histórie algebry.
 • 2:51 - 2:53
  Ale on tam žil okolo ôsmeho-deviateho storočia
 • 2:53 - 2:56
  - nakreslím tu takú malú časovú os -
 • 2:56 - 2:58
  aby sme mali lepšiu predstavu.
 • 2:58 - 3:01
  Takže tu ju máme,
 • 3:01 - 3:05
  a bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste veriaci,
 • 3:05 - 3:09
  väčšina našich dátumov závisí od narodenia Ježiša.
 • 3:09 - 3:12
  takže to je tu,
 • 3:12 - 3:14
  dám tam kríž na označenie.
 • 3:14 - 3:15
  Keď chceme byť neveriaci, hovoríme
 • 3:15 - 3:18
  nášho letopočtu / pred naším letopočtom,
 • 3:18 - 3:20
  ak chceme byť veriaci,
 • 3:20 - 3:21
  hovoríme A.D,
 • 3:21 - 3:22
  čo znamená "roku pána"
 • 3:22 - 3:25
  - anno domini -
 • 3:25 - 3:26
  roku pána,
 • 3:26 - 3:29
  a v tomto kontexte
 • 3:29 - 3:30
  namieto "pred naším letopočtom"
 • 3:30 - 3:32
  hovoríme "pred kristom" (BC)
 • 3:32 - 3:36
  ale tak či onak, toto je rok 1000
 • 3:36 - 3:38
  nášho letopočtu,
 • 3:38 - 3:40
  toto je rok 2000
 • 3:40 - 3:42
  a teraz sme samozrejme,
 • 3:42 - 3:45
  v čase, keď robím toto video, niekde tu...
 • 3:45 - 3:49
  a toto, toto je 1000 pred naším letopočtom,
 • 3:49 - 3:52
  toto je 2000 pred naším letopočtom.
 • 3:52 - 3:55
  takže prvé zmienky,
 • 3:55 - 3:56
  a toto je len to, čo sme doteraz našli,
 • 3:56 - 3:57
  určite keby sme mohli kopať viac,
 • 3:57 - 3:59
  našli by sme ďalšie dôkazy
 • 3:59 - 4:01
  o iných civilizáciách a ľuďoch,
 • 4:01 - 4:05
  ktorí prišli na veľa myšlienok z algebry,
 • 4:05 - 4:06
  no prvé záznamy o ľuďoch,
 • 4:06 - 4:10
  ktorí naozaj preskúmali myšlienky ktoré sú podstatou algebry,
 • 4:10 - 4:12
  pochádzajú zo starobylého Babylonu.
 • 4:12 - 4:15
  Okolo roku 2000 pred naším letopočtom,
 • 4:15 - 4:22
  pred Kristom, niekedy vtedy,
 • 4:22 - 4:23
  keď mali kamenné tabule,
 • 4:23 - 4:25
  z ktorých sa javí, že ľudia skúmali
 • 4:25 - 4:26
  niektoré zo základných myšlienok algebry.
 • 4:26 - 4:28
  Nepoužívali rovnaké symboly,
 • 4:28 - 4:31
  nereprezentovali čísla rovnako,
 • 4:31 - 4:33
  ale pracovali na algebre
 • 4:33 - 4:36
  a to bolo, zopakujem, v tejto časti sveta.
 • 4:36 - 4:39
  Babylon bol niekde... niekde tu
 • 4:39 - 4:42
  a Babylon išiel podľa sumerskej tradície,
 • 4:42 - 4:45
  táto oblasť sa volala Mezopotámia,
 • 4:45 - 4:47
  čo v gréčtine znamená "medzi dvoma riekami",
 • 4:47 - 4:50
  no toto sú prvé zmienky o ľuďoch,
 • 4:50 - 4:52
  ktorí začali s tým,
 • 4:52 - 4:55
  čo nazveme "pravou" algebrou.
 • 4:55 - 4:56
  A potom preskočíme
 • 4:56 - 4:59
  a myslím, že ani historici nevedia
 • 4:59 - 5:04
  o všetkých prípadoch, kedy ľudia používali algebru.
 • 5:04 - 5:08
  Ale hlavné príspevky do algebry
 • 5:08 - 5:12
  vidíme tu v Babylone pred 2000 rokmi,
 • 5:12 - 5:14
  a potom, keď skočíme do roku 200-300 AD,
 • 5:14 - 5:16
  tu,
 • 5:16 - 5:18
  máme gréckeho pána, ktorý žil v Alexandrii
 • 5:18 - 5:22
  - tu máme Grécko, ale on žil v Alexandrii,
 • 5:22 - 5:25
  ktorá bola vtedy súčasťou Rímskej ríše.
 • 5:25 - 5:28
  Takže Alexandria je presne tu,
 • 5:28 - 5:29
  a tento pán sa volal
 • 5:29 - 5:32
  Diophantus alebo Diaphantus,
 • 5:32 - 5:33
  - neviem ako sa to vyslovuje -
 • 5:33 - 5:37
  Dio... Diophantus
 • 5:37 - 5:40
  a on sa niekedy považuje za otca algebry.
 • 5:40 - 5:45
  A je diskutabilné, či je to Diophantus alebo
 • 5:45 - 5:49
  Al-Khwarizmi, ktorý začal používať tieto myšlienky o vyrovnávaní rovníc
 • 5:49 - 5:51
  a rozprávať o čistej matematike,
 • 5:51 - 5:54
  zatiaľ čo Diophantus sa viac sústredil na konkrétne problémy,
 • 5:54 - 5:57
  a obaja boli predbehnutí Babylončanmi,
 • 5:57 - 5:59
  aj keď obaja prispeli svojím spôsobom,
 • 5:59 - 6:01
  nekopírovali iba Babylončanov.
 • 6:01 - 6:04
  Mali svoje vlastné, unikátne príspevky
 • 6:04 - 6:06
  k tomu, čo dnes voláme algebra,
 • 6:06 - 6:09
  ale veľa, obzvlášť západných historikov,
 • 6:09 - 6:11
  považuje Diophanta za otca algebry
 • 6:11 - 6:14
  a Al-Khwārizmī je ten,
 • 6:14 - 6:16
  ktorého iní považujú za otca algebry, pretože
 • 6:16 - 6:18
  významne prispel.
 • 6:18 - 6:20
  Ak pôjdete do roku 600AD,
 • 6:20 - 6:22
  okolo 600AD
 • 6:22 - 6:26
  žil ďalší slávny matematik z histórie algebry,
 • 6:26 - 6:30
  Brahma Gupta z Indie,
 • 6:30 - 6:33
  Brahma Gupta... z Indie,
 • 6:33 - 6:35
  Neviem, kde presne
 • 6:35 - 6:36
  v Indii žil, mal by som si to pozrieť.
 • 6:36 - 6:39
  Dúfam, že to bolo zhruba... zhruba tam,
 • 6:39 - 6:43
  a on tiež významne prispel.
 • 6:43 - 6:46
  A potom máme samozrejme Al-Khwārizmī'a,
 • 6:46 - 6:49
  ktorý žil tu,
 • 6:49 - 6:53
  a Al-Khwārizmī' je ten,
 • 6:53 - 6:56
  ktorému pripisujeme meno algebra,
 • 6:56 - 6:58
  ktoré pochádza z arabského slova "obnovenie"
 • 6:58 - 7:02
  A niektorí ho považujú, ak nie za otca algebry,
 • 7:02 - 7:04
  aj keď niektorí hovoria, že ním je,
 • 7:04 - 7:06
  je jedným z otcov algebry,
 • 7:06 - 7:09
  pretože naozaj začal myslieť o algebre v abstraktnej rovine,
 • 7:09 - 7:11
  bez špecifických problémov,
 • 7:11 - 7:12
  a to je veľmi podobné tomu,
 • 7:12 - 7:17
  ako by o tejto oblasti rozmýšľal dnešný matematik.
Title:
Pôvod algebry
Description:

Odkiaľ pochádza slovo algebra a jej myšlienky?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18
Frederik Hudák added a translation

Slovak subtitles

Revisions