Return to Video

Origins of Algebra

 • 0:01 - 0:02
  Wat ik wil doen in deze video
 • 0:02 - 0:05
  is nadenken over de oorsprong van algebra.
 • 0:05 - 0:07
  De oorsprong van algebra.
 • 0:07 - 0:09
  En het woord
 • 0:09 - 0:11
  vooral in verband met de ideeën
 • 0:11 - 0:13
  waar algebra nu voor staat.
 • 0:13 - 0:16
  komt van, komt van dit boek
 • 0:16 - 0:19
  of eigenlijk is dit een bladzijde van het boek daar.
 • 0:19 - 0:21
  De engelse vertaling van de titel van dit boek is,
 • 0:21 - 0:26
  "the Compendious book on Calculation by Completion an Balancing".
 • 0:26 - 0:29
  en werd geschreven door een Perzische wiskundige
 • 0:29 - 0:31
  die leefde in Baghdad, in, in
 • 0:31 - 0:34
  ik geloof het was in de achtste of negende eeuw
 • 0:34 - 0:36
  eigenlijk geloof ik dat het in 820 na Christus was
 • 0:36 - 0:38
  Toen hij dit boek schreef
 • 0:38 - 0:39
  na Christus
 • 0:39 - 0:41
  en Algebra is het Arabische woord
 • 0:41 - 0:44
  dat de werkelijke titel is die hij het gaf
 • 0:44 - 0:45
  welke is de Arabische titel
 • 0:45 - 0:48
  "Algebra means restoration or completion"
 • 0:48 - 0:55
  herstel....herstel of voltooiing.....voltooiing
 • 0:55 - 0:58
  en hij heeft het in verband gebracht in zijn boek met een zeer specifieke handeling
 • 0:58 - 1:02
  echt iets te nemen van de ene kant van een vergelijking
 • 1:02 - 1:04
  naar de andere kant van de vergelijking.
 • 1:04 - 1:07
  Maar we kunnen het beter hier bekijken en ik spreek geen arabisch
 • 1:07 - 1:10
  maar eigenlijk ken ik enkele talen die een beetje lijken te hebben geleend uit het Arabisch
 • 1:10 - 1:12
  of misschien ging het omgekeerd, zo lijkt het.
 • 1:12 - 1:15
  Dit is Al Kitab. En
 • 1:15 - 1:18
  ik spreek genoeg urdu en hindi om te begrijpen om een goede Indische film te begrijpen
 • 1:18 - 1:20
  maar. Al Kitab 'Kitab' betekent "boek"
 • 1:20 - 1:23
  dus dit deel is 'boek'
 • 1:23 - 1:27
  al-muhktasar; ik denk dat dit "beknopt" betekent
 • 1:27 - 1:30
  want ik ken het woord voor beknopt niet en dat lijkt het te zijn.
 • 1:30 - 1:37
  fi hisab, 'hisab' betekent 'berekening' in de urdu dus dit is berekening.
 • 1:37 - 1:39
  al-gabr dit is de wortel.
 • 1:39 - 1:41
  dit is de beroemde algebra. Dit is waar het verschijnt
 • 1:41 - 1:44
  dus dit is for 'completion'
 • 1:44 - 1:46
  u kunt dat als voltooiing....voltooiing
 • 1:46 - 1:50
  en dan wa'l-muqabala
 • 1:50 - 1:52
  dat betekent in wezenlijk evenwicht
 • 1:52 - 1:56
  voltooiing en evenwicht.
 • 1:56 - 1:57
  Dus als we dat willen vertalen
 • 1:57 - 1:59
  en ik weet dit is geen video over het vertalen van Arabisch
 • 1:59 - 2:02
  maar het boek....het boek
 • 2:02 - 2:11
  en ik denk dat dit zegt 'beknopte berekening door voltooiing en evenwicht'
 • 2:11 - 2:13
  en is de ruwe vertaling hier.
 • 2:13 - 2:15
  maar dit is de bron van het woord 'algebra'
 • 2:15 - 2:18
  en dit is een erg erg erg belangrijk boek,
 • 2:18 - 2:21
  niet alleen vanwege het eerste gebruik van het woord algebra
 • 2:21 - 2:25
  maar veel mensen zagen dit boek als de eerste keer
 • 2:25 - 2:32
  dat algebra een plaats kreeg in veel van zijn moderne ideeën
 • 2:32 - 2:35
  in het in evenwicht brengen van een vergelijking,
 • 2:35 - 2:37
  het abstracte probleem zelf
 • 2:37 - 2:39
  en niet te behandelen als losse eenmalige problemen
 • 2:39 - 2:43
  Maar Al-Khwãrizmi was niet de eerste persoon
 • 2:43 - 2:45
  en alleen maar om een idee te krijgen waar dit gebeurt
 • 2:45 - 2:47
  verbleef hij dus in Baghdad
 • 2:47 - 2:49
  zo is, en dit dit van de wereld verschijnt
 • 2:49 - 2:51
  veel in de geschiedenis van algebra
 • 2:51 - 2:53
  maar hij verbleef daar in de achtste of negende eeuw
 • 2:53 - 2:56
  dus laat mij een korte tijdlijn tekenen hier
 • 2:56 - 2:58
  zodat we alles kunnen begrijpen.
 • 2:58 - 3:01
  zo dat is .......tijdlijn.
 • 3:01 - 3:05
  en of je wel of niet religeieus bent
 • 3:05 - 3:09
  de meeste van onze moderene data zijn afhankelijk van de geboorte van Jesus
 • 3:09 - 3:12
  dus ik zal hier neerzetten, zo dat is daar
 • 3:12 - 3:14
  misschien moeten we een kruis hier zetten
 • 3:14 - 3:15
  om te laten zien dat we niet-religieus zijn
 • 3:15 - 3:18
  zeggen we 'na de gewone jaartelling' 'voor de gewone jaartelling'.
 • 3:18 - 3:20
  als we religieus zijn
 • 3:20 - 3:21
  zeggen we A.D.
 • 3:21 - 3:22
  wat betekent 'het jaar van onze heer'
 • 3:22 - 3:25
  'anno domini', geloof ik
 • 3:25 - 3:26
  'het jaar van onze heer' en dan
 • 3:26 - 3:29
  in de religieuze context
 • 3:29 - 3:30
  in plaats van zeggen 'voor de gewone jaartelling'
 • 3:30 - 3:32
  zeggen we 'Voor Christus', B.C.
 • 3:32 - 3:36
  maar hoe dan ook, dus dit is 1000
 • 3:36 - 3:38
  in de gewone jaartelling
 • 3:38 - 3:40
  dit is 2000 in de gewone jaartelling
 • 3:40 - 3:42
  en wij zitten duidelijk op zijn minst
 • 3:42 - 3:45
  op het moment dat ik deze video maak, zit ik ongeveer hier
 • 3:45 - 3:49
  en dan... dit is 1000 voor de gewone jaartelling
 • 3:49 - 3:52
  en dit is 2000 voor de gewone jaartelling.
 • 3:52 - 3:55
  Dus de eerste sporen, en ik laat weg...
 • 3:55 - 3:56
  en het is nou eenmaal wat we kunnen vinden
 • 3:56 - 3:57
  ik weet zeker dat als we meer zouden kunnen opgraven
 • 3:57 - 3:59
  we meer bewijs zouden kunnen vinden
 • 3:59 - 4:01
  van de verschillende beschavingen en verschillende volkeren
 • 4:01 - 4:05
  die veel van de ideeën in de algebra ten toon spreidden
 • 4:05 - 4:06
  maar de eerste bewijzen van mensen
 • 4:06 - 4:10
  die echt de ideeën van algebra verkenden
 • 4:10 - 4:12
  komen uit het oude Babylon.
 • 4:12 - 4:15
  Ongeveer 2000 jaar voor de gewone jaartelling
 • 4:15 - 4:22
  voor Christus, dus zeg ongeveer hier
 • 4:22 - 4:23
  er waren daar stenen tabletten
 • 4:23 - 4:25
  waarop het lijkt dat mensen sommige
 • 4:25 - 4:26
  van de belangrijke ideeën van de algebra verkenden
 • 4:26 - 4:28
  ze gebruikten niet de zelfde symbolen
 • 4:28 - 4:31
  ze gebruikten niet de zelfde manieren om nummer op te schrijven
 • 4:31 - 4:33
  maar het was algebra dat ze deden
 • 4:33 - 4:36
  en dat was opnieuw in dit deel van de wereld
 • 4:36 - 4:39
  Babylon was ongeveer...hier
 • 4:39 - 4:42
  en Babylon heeft de traditie van Somaria bewaard
 • 4:42 - 4:45
  dit hele gebied heette mesopotamië
 • 4:45 - 4:47
  -- Grieks voor 'tussen twee rivieren' --
 • 4:47 - 4:50
  maar dat zijn de eerste sporen van volkeren zover wij weten
 • 4:50 - 4:52
  dat waren volkeren die begonnen
 • 4:52 - 4:55
  met wat we nu noemen echte algebra
 • 4:55 - 4:56
  en dan spoelen we vooruit
 • 4:56 - 4:59
  en ik weet zeker dat zelfs geschiedkundigen
 • 4:59 - 5:04
  alle verschillende gevallen van volkeren die algebra gebruiken niet kennen.
 • 5:04 - 5:08
  Maar de grote bijdragen aan Algebra
 • 5:08 - 5:12
  we zagen het hier in Babylon 2000 jaar geleden
 • 5:12 - 5:14
  en dan als we vooruit spoelen naar ongeveer 200-300 AD
 • 5:14 - 5:16
  hier zo
 • 5:16 - 5:18
  heb je een Griekse heer die in Alexandrië leefde
 • 5:18 - 5:22
  dus dit is Griekenland hier zo, maar hij leefde in Alexandrië
 • 5:22 - 5:25
  wat in die tijd bij het Romeinse Rijk hoorde.
 • 5:25 - 5:28
  Dus Alexandrië is hier zo.
 • 5:28 - 5:29
  En hij was een heer genaamd
 • 5:29 - 5:32
  Diophantus of Diaphantus
 • 5:32 - 5:33
  of ik weet niet hoe ik het uit moet spreken
 • 5:33 - 5:37
  Diophantus.
 • 5:37 - 5:40
  en hij wordt soms aangewezen als vader van de algebra.
 • 5:40 - 5:45
  En het is een punt van discussie of het Diophantus of Al-Khwārizmī' is,
 • 5:45 - 5:49
  Al-Khwārizmī' die begon met het gebruik van balanceer vergelijkingen
 • 5:49 - 5:51
  en over pure wiskunde te praten
 • 5:51 - 5:54
  terwijl Diophantus meer gericht was op concrete problemen
 • 5:54 - 5:57
  en de Babyloniërs waren beide voor
 • 5:57 - 5:59
  alhoewel ze allemaal op hun eigen manier hebben bijgedragen
 • 5:59 - 6:01
  het is niet zo dat ze de Babyloniërs gewoon gekopieerd hebben.
 • 6:01 - 6:04
  Ze hadden hun eigen unieke bijdragen
 • 6:04 - 6:06
  aan wat we nu 'Algebra' noemen
 • 6:06 - 6:09
  maar veel, vooral Westerse geschiedkundigen,
 • 6:09 - 6:11
  beschouwen Diophantus als de vader van Algebra
 • 6:11 - 6:14
  en nu wordt Al-Khwārizmī' soms
 • 6:14 - 6:16
  door andere mensen beschouwd als de vader van Algebra.
 • 6:16 - 6:18
  Dus hij leverde belangrijke bijdragen.
 • 6:18 - 6:20
  Dus als je tot ongeveer 600 AD gaat
 • 6:20 - 6:22
  Dus als je tot ongeveer 600 AD gaat
 • 6:22 - 6:26
  een andere beroemde wiskundige in de geschiedenis van Algebra
 • 6:26 - 6:30
  was Brahma Gupta in India
 • 6:30 - 6:33
  Brahma Gupta... in India
 • 6:33 - 6:35
  dus...duidelijk en eigenlijk weet ik niet
 • 6:35 - 6:36
  waar in hij leefde in India. Ik zou dat moeten opzoeken
 • 6:36 - 6:39
  maar ruwweg... in dat deel van de wereld
 • 6:39 - 6:43
  En hij leverde ook belangrijke bijdragen.
 • 6:43 - 6:46
  En dan heb je natuurlijk Al-Khwārizmī'
 • 6:46 - 6:49
  die er ongeveer hier in past
 • 6:49 - 6:53
  Al-Khwārizmī' en hij is de man
 • 6:53 - 6:56
  aan wie we heel zeker de naam Algebra toeschrijven
 • 6:56 - 6:58
  het komt van het Arabisch voor 'Herstellen'
 • 6:58 - 7:02
  en sommige mensen beschouwen hem ook, als hij niet de vader van Algebra is,
 • 7:02 - 7:04
  ook al zeggen sommigen dat hij de vader is,
 • 7:04 - 7:06
  dan is hij toch een van de vaders van de Algebra,
 • 7:06 - 7:09
  omdat hij echt begon te denken over Algebra in de abstracte zin,
 • 7:09 - 7:11
  zonder specifieke problemen,
 • 7:11 - 7:12
  en veel van de manieren
 • 7:12 - 7:17
  waarop een moderne wiskundige zou beginnen te denken over het onderwerp.
Title:
Origins of Algebra
Description:

Where did the word "algebra" and its underlying ideas come from?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18
wouterdrucker edited Dutch subtitles for Origins of Algebra
wouterdrucker edited Dutch subtitles for Origins of Algebra
onderwijs added a translation

Dutch subtitles

Revisions