Return to Video

Origens de l'Álgebra

 • 0:01 - 0:02
  El que faré en aquest vídeo
 • 0:02 - 0:05
  és pensar en els orígens de l'Àlgebra
 • 0:05 - 0:07
  els orígens de l'àlgebra
 • 0:07 - 0:09
  i la paraula
 • 0:09 - 0:11
  especialment en l'associació d'idees
 • 0:11 - 0:13
  com avui en dia l'àlgebra es representa.
 • 0:13 - 0:16
  Ve d'aquest llibre
 • 0:16 - 0:19
  de fet aquesta es una pàgina del llibre
 • 0:19 - 0:21
  La traducció del títol d'aquest llibre al anglés es,
 • 0:21 - 0:26
  "The Compendious book on Calculation by Completion and Balancing".
 • 0:26 - 0:29
  I el va escriure un matemàtic Persa
 • 0:29 - 0:31
  que vivia a Baghdad.
 • 0:31 - 0:34
  Crec que va ser al segle 8 o 9
 • 0:34 - 0:36
  Sobre l'any 820 D.C
 • 0:36 - 0:38
  quan ell va escriure aquest llibre.
 • 0:38 - 0:39
  D.C
 • 0:39 - 0:41
  Algèbra es una paraula àrab
 • 0:41 - 0:44
  i aquest es el nom actual que ells l'hi van posar
 • 0:44 - 0:45
  ja que es un títol àrab
 • 0:45 - 0:48
  "Algèbra vol dir restauració o finalització"
 • 0:48 - 0:55
  restauració ... restauració o finalització ... finalització
 • 0:55 - 0:58
  I ell va associar-ho a aquest llibre una operació específica
 • 0:58 - 1:02
  agafant alguna cosa d'una part d'una equació
 • 1:02 - 1:04
  cap un altre part de l'equació.
 • 1:04 - 1:07
  Però aquí podem veure el títol del llibre, i, jo no sé àrab
 • 1:07 - 1:10
  però si que conec alguns idiomes que sembla que han agafat una mica de l'àrab
 • 1:10 - 1:12
  o potser va ser al revés.
 • 1:12 - 1:15
  Això és "Al Kitab"
 • 1:15 - 1:18
  Sé que n'hi ha prou amb Urdu o Hindi per entendre una bona pel·lícula índia
 • 1:18 - 1:20
  Però Al Kitab 'Kitab' significa 'llibre'
 • 1:20 - 1:23
  Doncs aquesta part és llibre
 • 1:23 - 1:27
  Al-Muhktasar crec que vol dir 'comprensiu'
 • 1:27 - 1:30
  perquè no sé la paraula per' comprensiu' i això sembla així.
 • 1:30 - 1:37
  Fi Hisab, 'Hisab' vol dir 'càlcul' en Hindi o Urdu, així que això és càlcul.
 • 1:37 - 1:39
  Al-Gabr és l'arrel
 • 1:39 - 1:41
  Aquesta es la famosa 'Àlgebra', aquí amb
 • 1:41 - 1:44
  el significat de 'completar'
 • 1:44 - 1:46
  per el que podem agafarla com a 'complecció'
 • 1:46 - 1:50
  i Wa...Al-Muqabala
 • 1:50 - 1:52
  que això vol dir 'equilibri'
 • 1:52 - 1:56
  finalització i equilibri
 • 1:56 - 1:57
  Llavors si ho volem traduir
 • 1:57 - 1:59
  i sé que aquest video no es un video de traducció al árab
 • 1:59 - 2:02
  però el libre
 • 2:02 - 2:11

  Suposo que això significa "compedre el càlcul per complet i equilibrat"
 • 2:11 - 2:13
  és la traducció aproximada.
 • 2:13 - 2:15
  Però aquesta és la font de la paraula "àlgebra".
 • 2:15 - 2:18

  I aquest és un llibre molt molt important.
 • 2:18 - 2:21

  No només perquè era el primer ús de la paraula Àlgebra
 • 2:21 - 2:25
  Però moltes persones van veure aquest llibre com a primera vegada
 • 2:25 - 2:32

  que l'àlgebra prenia moltes de les seves idees modernes,
 • 2:32 - 2:35

  idees d'equilibrar una equació,
 • 2:35 - 2:37
  el problema abstracte en si mateix,
 • 2:37 - 2:39
  no intentar fer problemes puntuals aquí i allà.
 • 2:39 - 2:43
  Però Al-Khwārizmī no era la primera persona.
 • 2:43 - 2:45
  I només per tenir una idea d'on està succeint tot això,
 • 2:45 - 2:47
  de manera que estava sortint a Bagdad.
 • 2:47 - 2:49
  Així que això és així i aquesta part del món apareix
 • 2:49 - 2:51
  molt a la història de l'àlgebra.
 • 2:51 - 2:53
  Però estava sortint allà mateix al voltant del segle VIII o IX.
 • 2:53 - 2:56
  Així que permeti'm dibuixar una petita línia de temps aquí,
 • 2:56 - 2:58
  només per poder apreciar-ho tot.
 • 2:58 - 3:01
  Així que això és ... el eix cronològic.
 • 3:01 - 3:05
  I si ets o no religiós,
 • 3:05 - 3:09
  la majoria de les nostres dates modernes depenen del naixement de Jesús.
 • 3:09 - 3:12
  Així que ho posaré, així que està aquí.
 • 3:12 - 3:14
  Potser posarem una creu allà
 • 3:14 - 3:15
  per indicar que, quan volem ser no religiosos,
 • 3:15 - 3:18
  diem "era comuna" abans de l'era comuna ";
 • 3:18 - 3:20

  quan volem ser religiosos,
 • 3:20 - 3:21
  diem D.C.
 • 3:21 - 3:22
  que significa "l'any del nostre senyor".
 • 3:22 - 3:25
  Anno ... No sé el llatí ... "Anno Domini", crec
 • 3:25 - 3:26
  "L'any del nostre senyor"
 • 3:26 - 3:29
  I quan vulguem ... en el context religiós,
 • 3:29 - 3:30
  en lloc de dir 'abans de l'era comuna',
 • 3:30 - 3:32
  diem "Abans de Crist", A.C.
 • 3:32 - 3:36
  Però de qualsevol manera, de qualsevol manera, així que això és 1000
 • 3:36 - 3:38
  en l'era comuna.
 • 3:38 - 3:40
  Això és 2000 en l'era comuna.
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:45
 • 3:45 - 3:49
 • 3:49 - 3:52
 • 3:52 - 3:55
 • 3:55 - 3:56
 • 3:56 - 3:57
 • 3:57 - 3:59
 • 3:59 - 4:01
 • 4:01 - 4:05
 • 4:05 - 4:06
 • 4:06 - 4:10
 • 4:10 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:22
 • 4:22 - 4:23
 • 4:23 - 4:25
 • 4:25 - 4:26
 • 4:26 - 4:28
 • 4:28 - 4:31
 • 4:31 - 4:33
 • 4:33 - 4:36
 • 4:36 - 4:39
 • 4:39 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:52 - 4:55
 • 4:55 - 4:56
 • 4:56 - 4:59
 • 4:59 - 5:04
 • 5:04 - 5:08
 • 5:08 - 5:12
 • 5:12 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:18
 • 5:18 - 5:22
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:28
 • 5:28 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:33
 • 5:33 - 5:37
 • 5:37 - 5:40
 • 5:40 - 5:45
 • 5:45 - 5:49
 • 5:49 - 5:51
 • 5:51 - 5:54
 • 5:54 - 5:57
 • 5:57 - 5:59
 • 5:59 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:06
 • 6:06 - 6:09
 • 6:09 - 6:11
 • 6:11 - 6:14
 • 6:14 - 6:16
 • 6:16 - 6:18
 • 6:18 - 6:20
 • 6:20 - 6:22
 • 6:22 - 6:26
 • 6:26 - 6:30
 • 6:30 - 6:33
 • 6:33 - 6:35
 • 6:35 - 6:36
 • 6:36 - 6:39
 • 6:39 - 6:43
 • 6:43 - 6:46
 • 6:46 - 6:49
 • 6:49 - 6:53
 • 6:53 - 6:56
 • 6:56 - 6:58
 • 6:58 - 7:02
 • 7:02 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:09
 • 7:09 - 7:11
 • 7:11 - 7:12
 • 7:12 - 7:17
Title:
Origens de l'Álgebra
Description:

D'on ve la paraula "Àlgebra" i les seves idees subjacents?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra

Catalan subtitles

Revisions Compare revisions