Return to Video

Origens de l'Álgebra

 • 0:01 - 0:02
  El que faré en aquest vídeo
 • 0:02 - 0:05
  és pensar en els orígens de l'Àlgebra
 • 0:05 - 0:07
  els orígens de l'àlgebra
 • 0:07 - 0:09
  i la paraula
 • 0:09 - 0:11
  especialment en l'associació d'idees
 • 0:11 - 0:13
  com avui en dia l'àlgebra es representa.
 • 0:13 - 0:16
  Ve d'aquest llibre
 • 0:16 - 0:19
  de fet aquesta es una pàgina del llibre
 • 0:19 - 0:21
  La traducció del títol d'aquest llibre al anglés es,
 • 0:21 - 0:26
  "The Compendious book on Calculation by Completion and Balancing".
 • 0:26 - 0:29
  I el va escriure un matemàtic Persa
 • 0:29 - 0:31
  que vivia a Baghdad.
 • 0:31 - 0:34
  Crec que va ser al segle 8 o 9
 • 0:34 - 0:36
  Sobre l'any 820 D.C
 • 0:36 - 0:38
  quan ell va escriure aquest llibre.
 • 0:38 - 0:39
  D.C
 • 0:39 - 0:41
  Algèbra es una paraula àrab
 • 0:41 - 0:44
  i aquest es el nom actual que ells l'hi van posar
 • 0:44 - 0:45
  ja que es un títol àrab
 • 0:45 - 0:48
  "Algèbra vol dir restauració o finalització"
 • 0:48 - 0:55
  restauració ... restauració o finalització ... finalització
 • 0:55 - 0:58
  I ell va associar-ho a aquest llibre una operació específica
 • 0:58 - 1:02
  agafant alguna cosa d'una part d'una equació
 • 1:02 - 1:04
  cap un altre part de l'equació.
 • 1:04 - 1:07
  Però aquí podem veure el títol del llibre, i, jo no sé àrab
 • 1:07 - 1:10
  però si que conec alguns idiomes que sembla que han agafat una mica de l'àrab
 • 1:10 - 1:12
  o potser va ser al revés.
 • 1:12 - 1:15
  Això és "Al Kitab"
 • 1:15 - 1:18
  Sé que n'hi ha prou amb Urdu o Hindi per entendre una bona pel·lícula índia
 • 1:18 - 1:20
  Però Al Kitab 'Kitab' significa 'llibre'
 • 1:20 - 1:23
  Doncs aquesta part és llibre
 • 1:23 - 1:27
  Al-Muhktasar crec que vol dir 'comprensiu'
 • 1:27 - 1:30
  perquè no sé la paraula per' comprensiu' i això sembla així.
 • 1:30 - 1:37
  Fi Hisab, 'Hisab' vol dir 'càlcul' en Hindi o Urdu, així que això és càlcul.
 • 1:37 - 1:39
  Al-Gabr és l'arrel
 • 1:39 - 1:41
  Aquesta es la famosa 'Àlgebra', aquí amb
 • 1:41 - 1:44
  el significat de 'completar'
 • 1:44 - 1:46
  per el que podem agafarla com a 'complecció'
 • 1:46 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:52 - 1:56
 • 1:56 - 1:57
 • 1:57 - 1:59
 • 1:59 - 2:02
 • 2:02 - 2:11
 • 2:11 - 2:13
 • 2:13 - 2:15
 • 2:15 - 2:18
 • 2:18 - 2:21
 • 2:21 - 2:25
 • 2:25 - 2:32
 • 2:32 - 2:35
 • 2:35 - 2:37
 • 2:37 - 2:39
 • 2:39 - 2:43
 • 2:43 - 2:45
 • 2:45 - 2:47
 • 2:47 - 2:49
 • 2:49 - 2:51
 • 2:51 - 2:53
 • 2:53 - 2:56
 • 2:56 - 2:58
 • 2:58 - 3:01
 • 3:01 - 3:05
 • 3:05 - 3:09
 • 3:09 - 3:12
 • 3:12 - 3:14
 • 3:14 - 3:15
 • 3:15 - 3:18
 • 3:18 - 3:20
 • 3:20 - 3:21
 • 3:21 - 3:22
 • 3:22 - 3:25
 • 3:25 - 3:26
 • 3:26 - 3:29
 • 3:29 - 3:30
 • 3:30 - 3:32
 • 3:32 - 3:36
 • 3:36 - 3:38
 • 3:38 - 3:40
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:45
 • 3:45 - 3:49
 • 3:49 - 3:52
 • 3:52 - 3:55
 • 3:55 - 3:56
 • 3:56 - 3:57
 • 3:57 - 3:59
 • 3:59 - 4:01
 • 4:01 - 4:05
 • 4:05 - 4:06
 • 4:06 - 4:10
 • 4:10 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:22
 • 4:22 - 4:23
 • 4:23 - 4:25
 • 4:25 - 4:26
 • 4:26 - 4:28
 • 4:28 - 4:31
 • 4:31 - 4:33
 • 4:33 - 4:36
 • 4:36 - 4:39
 • 4:39 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:52 - 4:55
 • 4:55 - 4:56
 • 4:56 - 4:59
 • 4:59 - 5:04
 • 5:04 - 5:08
 • 5:08 - 5:12
 • 5:12 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:18
 • 5:18 - 5:22
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:28
 • 5:28 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:33
 • 5:33 - 5:37
 • 5:37 - 5:40
 • 5:40 - 5:45
 • 5:45 - 5:49
 • 5:49 - 5:51
 • 5:51 - 5:54
 • 5:54 - 5:57
 • 5:57 - 5:59
 • 5:59 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:06
 • 6:06 - 6:09
 • 6:09 - 6:11
 • 6:11 - 6:14
 • 6:14 - 6:16
 • 6:16 - 6:18
 • 6:18 - 6:20
 • 6:20 - 6:22
 • 6:22 - 6:26
 • 6:26 - 6:30
 • 6:30 - 6:33
 • 6:33 - 6:35
 • 6:35 - 6:36
 • 6:36 - 6:39
 • 6:39 - 6:43
 • 6:43 - 6:46
 • 6:46 - 6:49
 • 6:49 - 6:53
 • 6:53 - 6:56
 • 6:56 - 6:58
 • 6:58 - 7:02
 • 7:02 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:09
 • 7:09 - 7:11
 • 7:11 - 7:12
 • 7:12 - 7:17
Title:
Origens de l'Álgebra
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra
Sara Sempere Matas edited Catalan subtitles for Origins of Algebra

Catalan subtitles

Revisions Compare revisions