Return to Video

Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes

 • 0:00 - 0:05
  Cởi khóa hành động
  Thuật toán trong đời sống_máy bay giấy
 • 0:07 - 0:10
  Bài này tên là thuật toán trong đời sống
 • 0:10 - 0:15
  Thuật toán mô tả mọi thứ ta làm hàng ngày
 • 0:15 - 0:20
  Công thức làm bánh hay hướng của tổ chim
  đều có thể mô tả bằng thuật toán
 • 0:20 - 0:24
  Hôm nay chúng ta sẽ tạo và kiểm chứng một
  thuật toán mô phỏng cách gập máy bay giấy
 • 0:26 - 0:33
  Đầu tiên,ta phải chia nhỏ công việc
  Xác định các bước cần và làm như thế nào.
 • 0:33 - 0:37
  Hãy nghĩ về hình ảnh của chiếc máy bay
  khi mỗi bước gập được hoàn thành
 • 0:37 - 0:43
  Sau đó, hãy chọn 6 bức ảnh là 6
  bước để gập một chiếc máy bay giấy.
 • 0:43 - 0:48
  Sắp xếp các bức ảnh trên theo đúng thứ tự
 • 0:48 - 0:52
  Khi sắp xếp xong, hãy so sánh với bạn khác
  để xem các bước làm liệu đã đúng chưa
 • 0:52 - 0:57
  Một thuật toán tốt sẽ giúp bạn tạo nên
 • 0:57 - 1:01
  chiếc máy bay giấy hoàn hảo nhất
 • 1:07 - 1:10
  Khi chúng ta muốn làm Sô cô la,
  chúng ta phải thực hiện
 • 1:10 - 1:15
  nhiều bước quan trọng. Và mỗi bước
  này lại bao gồm nhiều bước nhỏ khác.
 • 1:15 - 1:19
  Có nhiều công thức khác nhau, phụ thuộc vào
  việc bạn muốn hương vị của sô cô la như thế nào.
 • 1:19 - 1:24
  Tất cả các bước đều quan trọng, kể cả các bước nhỏ.
  Nếu thiếu 1 bước,
 • 1:24 - 1:31
  sản phẩm không thể hoàn thành được. Hãy tạo
  ra thuật toán mà mọi người có thể hiểu được.
 • 1:31 - 1:36
  Mỗi bước đã được viết ra giúp cho mọi
  người có thể tạo ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh
Title:
Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:44

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions