Return to Video

Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes

 • 0:00 - 0:05
  Thuật toán trong đời sống_máy bay giấy
 • 0:09 - 0:11
  Bài học này nói về
  thuật toán trong đời sống
 • 0:11 - 0:14
  Thuật toán mô tả mọi thứ ta làm hàng ngày
 • 0:14 - 0:15
  Từ công thức làm bánh
 • 0:15 - 0:17
  cho đến cách làm tổ chim
 • 0:17 - 0:19
  đều phải áp dụng thuật toán
 • 0:19 - 0:22
  Hôm nay chúng ta sẽ
  tạo và kiểm chứng một thuật toán
 • 0:22 - 0:26
  cho việc gấp 1 chiếc máy bay giấy.
 • 0:26 - 0:29
  Nhưng trước tiên,
  ta phải chia nhỏ công việc
 • 0:29 - 0:31
  để dễ dàng thực hiên từng bước một
 • 0:31 - 0:33
  Để gấp máy bay giấy,
  chúng mình cần xác định
 • 0:33 - 0:35
  các bước cần làm
  và thứ tự tiến hành các bước đó.
 • 0:35 - 0:38
  Bước đầu tiên,
  các bạn cần tách riêng
 • 0:38 - 0:40
  từng bức ảnh của tờ hướng dẫn ra.
 • 0:40 - 0:45
  Sau đó, hãy chọn 6 bức ảnh là 6
  bước để gập một chiếc máy bay giấy.
 • 0:45 - 0:47
  Sắp xếp các bức ảnh trên theo đúng thứ tự
 • 0:47 - 0:52
  Khi sắp xếp xong, hãy thảo luận với bạn khác
 • 0:52 - 0:55
  để tìm ra bản phác thảo hoàn chỉnh
 • 0:55 - 0:57
  Một thuật toán tốt sẽ giúp bạn tạo nên
 • 0:57 - 1:01
  chiếc máy bay giấy hoàn hảo nhất
 • 1:07 - 1:10
  Khi chúng mình muốn làm Sô cô la,
  chúng mình phải thực hiện
 • 1:10 - 1:15
  nhiều bước quan trọng. Và mỗi bước
  này lại bao gồm nhiều bước nhỏ khác.
 • 1:15 - 1:17
  Có nhiều công thức khác nhau,
 • 1:17 - 1:19
  phụ thuộc vào việc bạn muốn
  hương vị của sô cô la như thế nào.
 • 1:19 - 1:23
  Tất cả các bước đều quan trọng,
  kể cả các bước nhỏ.
 • 1:23 - 1:27
  Nếu thiếu 1 bước,
  sản phẩm không thể hoàn thành được.
 • 1:27 - 1:29
  Để sáng tạo ra 1 thuật toán
  mà mọi người có thể hiểu được
 • 1:29 - 1:31
  là điều rất quan trọng.
 • 1:31 - 1:33
  Một khi thuật toán được hình thành,
 • 1:33 - 1:36
  dù ai thực hiên nó đi nữa thì
  kết quả là như nhau
Title:
Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:44

Vietnamese subtitles

Revisions