Return to Video

Zajęcia "unplugged" - Algorytmy w życiu codziennym - Samoloty z papieru

 • 0:00 - 0:09
  Zajęcia "unplugged" | Algorytmy w życiu codziennym
  Samoloty z papieru
 • 0:09 - 0:12
  Te zajęcia noszą nazwę:
  "Algorytmy w życiu codziennym.
 • 0:12 - 0:17
  Algorytmy opisują codzienne czynności osób.
  Do algorytmów dnia codziennego zalicza się
 • 0:17 - 0:19
  przepisy na ciasteczka czy instrukcję budowy
  budki dla ptaków. Dzisiaj zaprojektujemy,
 • 0:19 - 0:26
  stworzymy i przetestujemy algorytm budowy
  samolotu z papieru. Przede wszystkim
 • 0:26 - 0:30
  musimy podzielić to duże zadanie
  na mniejsze, łatwiejsze do wykonania czynności.
 • 0:30 - 0:34
  W celu wykonania samolotu z papieru
  musimy zastanowić się na tym,
 • 0:34 - 0:38
  jakie czynności musimy wykonać i w jakiej kolejności.
  potem utworzymy algorytm najpierw wycinając obrazki.
 • 0:38 - 0:45
  Potem należy wybrać 6 z nich, przedstawiające
  czynności, które należy wykonać i ułożyć je
 • 0:45 - 0:50
  we właściwej kolejności. Gdy wszystko już będzie
  jak trzeba, zamienisz się swoim algorytmem z kolegą,
 • 0:50 - 0:56
  aby przekonać się, czy algorytm działa.
  Dobrze zaprojektowany algorytm jest bardzo ważny
 • 0:56 - 0:59
  do zrobienia jak najlepszego samolotu z papieru.
 • 1:07 - 1:09
  Gdy chcemy wyprodukować czekoladę,
 • 1:09 - 1:15
  proces składa się z wielu istotnych czynności.
  A każda z nich obejmuje zbiór pomniejszych czynności.
 • 1:15 - 1:20
  Są różne przepisy, czy też algorytmy,
  w zależności od tego, jak nasza czekolada ma smakować.
 • 1:20 - 1:27
  Każdy etap jest ważny, nawet te małe.
  Jeśli pominiemy jeden, pozostałych nie uda się skończyć.
 • 1:27 - 1:31
  Tworzenie algorytmów zrozumiałych dla innych
  ma ogromne znaczenie.
 • 1:31 - 1:34
  Z tego względu trzeba zapisywać każdy krok,
  aby bez względu na to, kto go zrealizuje,
 • 1:34 - 1:35
  wynik końcowy był taki sam.
Title:
Zajęcia "unplugged" - Algorytmy w życiu codziennym - Samoloty z papieru
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:44

Polish subtitles

Revisions Compare revisions